Tilgængelighedserklæring

Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) forpligter sig til at gøre webstedet https://www.sosupraktik.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.sosupraktik.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.sosupraktik.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi bruger WAVE-værktøjet og evaluerer i accessibility-test i Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Farven på tekst og farven på baggrunden står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden.
 • Overskrifterne er ikke struktureret korrekt
  Overskrifterne på siden skal organiseres hierarkisk.
 • Overflødig WAI-ARIA-attribut
  Der er blevet brugt en WAI-ARIA-attribut, som har præcis samme funktion som det HTML-element, den er tilføjet til. WAI-ARIA-attributten er overflødig, da den ikke giver nogen yderligere information til brugeren.
 • Indhold er ikke inkluderet i landemærker
  HTML5 eller WAI-ARIA landmarks er brugt på denne side, men ikke alt indhold er inkluderet.
 • Der kan ikke skelnes mellem landemærker
  Denne side indeholder to eller flere HTML5 eller WAI-ARIA landmarks af den samme type, der ikke er blevet navngivet. Brugere kan muligvis ikke kende forskel, hvis det ikke bliver forklaret.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Den samme linktekst anvendes til flere links, som fører forskellige steder hen. Nogle brugere kan ikke se forskellen mellem disse to enslydende links, hvis det ikke er forklaret.
 • Videoindhold
  Alle nye videoproduktioner på ministeriets hjemmesider og sociale medier skal undertekstes. Der kan dog findes ældre produktioner på vores sites, som ikke indeholder undertekster. Det er selvfølgelig en stor hindring for døve og brugere med høretab, og vi arbejder løbende på at opdatere vores videoindhold, så disse bliver gjort tilgængelige. I forhold til synstolkning vurderer ministeriet fra produktion til produktion nødvendigheden, og om der kan stilles et andet tekstligt alternativ til rådighed, så blinde og svagsynede, der ikke har adgang til det visuelle indhold i videoerne, kan få adgang til de samme informationer. Liveudsendelser på sociale medier er undtaget reglerne omkring undertekster og synstolkning, i disse tilfælde vil ministeriet i stedet forsøge at stille et tilgængeligt alternativ til rådighed, fx gennem læs mere link til hjemmesider eller lign.
 • PDF-filer
  Ikke alle pdf-filer uploadet efter 23. september 2018, er gjort tilgængelige endnu. Opgaven er under udførelse i samarbejde med ekstern leverandør.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ingen bemærkninger
  Der er ingen bemærkninger til punktet.

Ikke omfattet af loven

 • Ingen bemærkninger
  Der er ingen bemærkninger til punktet.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder i Q3 og Q4 2020 med at forbedre tilgængeligheden af sitet.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.