Tilgængelighedserklæring

Sorø Akademis Skole forpligter sig til at gøre webstedet https://soroeakademi.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://soroeakademi.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Sorø Akademis Skole, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://soroeakademi.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Forsiden er desuden blevet testet automatiseret med værktøjet Qualweb.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • pdf-filer
  Pt. pågår et arbejde med at sikre sig, at alle nyere (efter september 2018) pdf'er lever op til standarderne eller bliver omlagt til html. De PDF-dokumenter som vi selv producerer f.eks. referater til bestyrelsesmøder, er vi ved at teste tilgængeligheden af. Fremadrettet testes alle nye pdf.filer, så de opfylder tilgængelighedskravet, når de lægges på hjemmesiden (arbejdet med de ældre er i gang).
 • Formularer
  Dele af skolens ansøgningsformularer til kostskolen lever ikke helt op til tilgængelighedskravene. Dette arbejdes der på at forbedre inden udgangen af dette skoleår (juni 2024). Kontakt skolesekretæren på telefon 5786 5786 ved konkrete spørgsmål til formularerne.
 • Anvendelse udelukkende vha. tastatur
  Dele af websitet kan man formentlig ikke navigere på udelukkende ved hjælp af tastatur, men dette er ved at blive undersøgt hhv. udbedret.
 • Farvekontrastforhold
  Farvekontrasten på dele af hjemmesiden er formodentlig ikke tilstrækkelig og derfor ved at blive tjekket og evt. udbedret.
 • Billeder og ikoner
  Vi har muligvis i mindre omfang ikoner og billeder, der endnu ikke opfylder lovens krav. Vi arbejder på at identificere og evt. udbedre dette.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Film
  De ældre præsentationsfilm på hjemmesiden er hverken tekstede eller synstolkede. Da filmene ikke indeholder vigtig information vurderer vi, at det vil være en uforholdsmæssig byrde at udføre dette arbejde. Desuden udskiftes filmene jævnligt, og er ikke-varigt indhold. Fremover tekstes filmene, hvor det er relevant.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter offentliggjort før 23. september 2018.
  Der er i mindre omfang dokumenter lagt på før 23. september 2018, der ikke opfylder lovens krav, f.eks. bestyrelsesmødereferater tilbage til 2015.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder løbende på bedre praksis og tilstræber en høj grad af webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.