Tilgængelighedserklæring

Solrød Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.solrod.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.solrod.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Solrød Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.solrod.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er udført manuelle brugertests

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Iframes
  Der anvendes i mindre grad iFrames på sitet, hvilket ikke nødvendigvist er tilgængeligt.
 • PDF/dokumenter
  Der kan forekomme dokumenter/PDFer der endnu ikke er gjort tilgængelige på sitet. Vi er løbende igang med at sikre dette arbejde og de lokale webredaktører har fokus på dette via et indkøbt word-plugin, der skal understøtte arbejdet med at webtilgængeligheden i dokumenter.
 • Dekorative billeder kan have alternativ tekst
  Nogle dekorative billeder har alternativ tekst som standard. På visse typer billeder har redaktøren ikke mulighed for at fjerne alternativ tekst.
 • Alternativ tekst mangler på billeder
  På sitet kan der forekomme billeder uden korrekt anvendt alternativ tekst. Dette arbejdes der dog løbende med at forbedre.
 • Søgefiltre
  Den anvendte filtreringsfunktion kan ikke anvendes af en skærmlæser.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Excel-filer med beregninger
  Excel-filer som indeholder komplicerede beregninger, fx modelregnskaber og budgetskabeloner er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde.
 • Bilag til referater fra tidligere politiske møder
  Bilag til referater fra politiske møder er ikke gjort tilgængelige med tilbagevirkende kraft, da vi vurderer det som en uforholdsmæssig stor byrde. Det drejer sig om en enorm stor mængde dokumenter, der formentlig ikke har et særlig stort besøgstal.
 • Tekstning af videoer og lydfiler
  Videoer og lydfiler med lang varighed vil tage så lang tid at gøre tilgængelige, at konsekvensen vil være, at vi slet ikke producerer dem. Derfor har vi valgt at betragte dette som en uforholdsmæssig byrde at skulle gøre tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Digitale kort
  Vi udstiller et digitalt kort der viser forskellige temaer som f. eks skoledistrikter, foreninger og laug, redningsposter, brandhaner osv. Kortet kan ikke garanteres at være 100% webtilgængelig.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Først og fremmest har vi været igang med at revidere den bagvedliggende kode iht. at leve op til de skærpede krav. Det drejer sig om alt fra links og iframes til parsing, farvekontrast(evt. hover-state) og labels. Derudover har vi indkøbt et word-plugin, der fx skal understøtte det lokale arbejde med at gøre PDF/dokumenter tilgængelige. Desuden undervises og uddannes webredaktørerne løbende i, hvordan en hjemmeside redigeres med øget fokus på webtilgængeligheden. Vi anvender desuden en vejledning, der har eksplicitte retningslinjer for, hvordan webtilgængeligheden sikres, når vi publicerer indhold på hjemmesider og i apps. Sidst men ikke mindst anvender vi Siteimproves tilgængelighedsmodul til at sikre, at vi løbende forbedrer vores site hvad angår webtilgængeligheden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.