Tilgængelighedserklæring

Næstved kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.socialpaedagogiskcenter.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.socialpaedagogiskcenter.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Næstved kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.socialpaedagogiskcenter.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi evaluerer webstedet løbende via automatiseret test igennem siteimprove. Redaktører benytter SiteImprove rapportering til at kvalitetssikre webtilgængeligheden. Vores udviklere af hjemmeside vores hjemmeside platformen laver løbende tekniske tests med tilgængelighedsværktøjerne SiteBulb, SiteImprove, Axe, SiteImproves Chrome plugins og Googles Lighthouse. Vores udviklere tester med NVDA som skærmlæser og Adobe Acrobat Pro til PDF’er.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter
  En del af vores dokumenter på siden overholder ikke kravene til webtilgængelighed, da de ikke er bliver optimeret til det. Vi har nogle initiativer der skal give indholdsejere kompetencer til at lave webtilgængeligt indhold. Der vil være tilfælde hvor dette ikke er sket eller brugen af dokumentet ikke står til måls med arbejdsbyrden for at opnå fuld webtilgængelighed. Se mere under ”initiativer for at opnå højere webtilgængelighed” 
 • Billeder
  Der kan forekomme billeder der ikke har udfyldt alt-attribut. Der arbejdes på en løsning hvor det på redaktørerens side vil være et krav at udfylde alt-attribut inden udgivelse.
 • Video
  Videoer publiceret før den 23.september 2020 er ikke undertekstet. Videoer som er en duplikering af informationer man finder andetsteds på hjemmesiden, kan figurere uden undertekster.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • lange dokumenter af særlig teknisk karakter
  Lange dokumenter menes at det er 20 siders dokumenter eller derover. Særlig teknisk karakter menes regneark. Tilgængeliggørelsen af størstedelen af disse dokumenter tager uforholdsmæssigt langt tid i forhold til brugen af dem og antal læsninger. Hvis ikke vi har kunnet finde en dato på dokumenter prioriterer vi dem ned, hvis de ikke er af essentielt administrativ karakter.
 • Video fra byrådsmøder
  Det vil være meget ressourcekrævende at tekste videoer af byrådsmøder pga. den omfattende længde. Teknologien til ”tale-til-tekst” er på nuværende tidspunkt ikke moden nok og kan ikke bruges uden efterfølgende at skulle gennemses og rettes. Som alternativ til videoerne i arkiv, henviser vi til skriftlige referater fra byrådsmøderne, der ligger til rådighed på hjemmesiden som tekst og bilag.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Seneste version af Næstved Kommunes hjemmesideplatform blev lanceret i marts 2020 og har til formål bla. At sikre en systemmæssig og teknisk webtilgængelig hjemmeside. Denne kvalificering har vi en løbende udvikling af og er i konstant dialog med vores leverandør af hjemmeside. Der bliver løbende informeret om og givet rådgivning til hvordan man kan skabe bedre kommunikation til web og herunder indhold der er webtilgængeligt. Redaktører der arbejder med hjemmeside, bliver undervist i at benytte Dania Software’s Assist, et program der kan analysere og validere webtilgængelighed, når man vil eksportere dokumenter fra officepakken og ud som pdf. Der er tiltag på vej der skal sikre endnu højere grad af webtilgængelighed. Bla. En obligatorisk checkliste der skal udfyldes inden udgivelse af indhold. På denne liste vil der være krav til overskrift-hierarki, udfyldt alt-attribut, lixtal, døde links og andre initiativer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.