Tilgængelighedserklæring

Slagelse Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://slagelse.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://slagelse.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Slagelse Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://slagelse.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Slagelse Kommune vurderer webstedet ud fra gældende WCAG -anbefalinger (guidelines), jf. https://www.w3.org/TR/WCAG21/. , i en kombination mellem automatiske (maskinelle) test og manuelle (menneskelige) test. Slagelse Kommune vurderer intranettet ud fra gældende WCAG -anbefalinger (guidelines), jf. https://www.w3.org/TR/WCAG21/. , i en kombination mellem automatiske (maskinelle) test og manuelle (menneskelige) test. Til automatiske test anvender Slagelse Kommune værktøjerne Siteimprove, PAC3, Adobe Acrobat Pro og Assist. Til manuelle test anvender Slagelse Kommune egen ekspertise og brugertest.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.2.5 Synstolkning
  Der er ikke foretaget tekstning (undertekster) af videoindhold. Sider med videoindhold suppleres, så vidt muligt, af tekst, der beskriver videoens overordnede indhold.
 • Kort til navigationsbrug
  Slagelse Kommunes kort til navigationsbrug, er ikke gjort tilgængelige pt. Når de tekniske muligheder herfor er afklaret, vil kortene blive opdateret.
 • Dokumenter
  Ikke alle dokumenter, på Slagelse Kommunes hjemmeside er tilgængelige. Slagelse Kommune har så vidt muligt gjort dokumenter, publiceret på hjemmesiden fra den 23. september 2018 og frem, tilgængelige. Dokumenter før 23. september 2018, der er nødvendige for aktive administrative processer, er ligeledes gennemgået og gjort webtilgængelige. Slagelse Kommune monitorerer løbende kvantiteten såvel som kvaliteten af dokumenter, med henblik på at forbedre tilgængeligheden.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast
  Brødkrummer har ikke tilstrækkelig kontrast.
 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi
  Der findes flere iframe-elementer på samme side, med samme tekstalternativ.
 • WCAG 1.4.1 Anvendelse af farve
  I de tilfælde, hvor links indgår i tekst, kan links ikke identificeres tydeligt nok iht. standarden.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer
  I tabel-skemaer mangler der angivelse af dataceller, til tabeloverskrifterne. Der findes tomme overskrifter (HTML)
 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst)
  Der findes tomme links, uden et tekstalternativ.
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus
  Det er ikke muligt via tabulator, at gå til checkbox-felter i formularer.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter af særlig teknisk karakter
  Dokumenter af særlig teknisk karakter omfatter lokalplaner, strandprofiler, miljø- og naturrapporter og lignende datatunge dokumenter. Disse dokumenter er ikke gjort tilgængelige, da det vurderes som værende en uforholdsmæssig stor byrde, set relation til disse dokumenters lave besøgstal.
 • Fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger og systemer
  Fra kommunens hjemmeside linkes til en række selvbetjeningsløsninger og systemer. En stor del af disse er fællesoffentlige, som kommunen, hverken finansierer, kontrollerer eller udvikler, og er derfor undtaget jf. lovens § 1, stk. 5 pkt. 5.
 • Andre selvbetjeningsløsninger og systemer
  Renoweb, bygningsaffald.dk, Giv-et-praj Sweco Citizen, sundhedsvejen.dk, jordweb.dk, bygogmiljoe.dk, weblager.dk, Jupiter, og EG SmartDesigner. Slagelse Kommune kan ikke garantere at disse systemer, overholder loven fuldt ud, da der løbende pågår diverse udvikling, tilpasning og opdateringer. Vi er jævnligt i dialog med leverandørerne og opdaterer Tilgængelighedserklæringen tilsvarende.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før den 23. september er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for aktive administrative processer.
 • Live-streamet video
  Video, der streames live fra eksempelvis Byrådsmøder, er ikke omfattet af loven.
 • Medier
  Forudindspillede tidsafhængige medier, der er offentliggjort inden den 23. september 2020 samt tidsafhængige livemedier.
 • Korttjenester
  Onlinekort og kortlægningstjenester, når væsentlige oplysninger gives på en tilgængelig digital måde omkring kort, der er bestemt til navigationsbrug.
 • Tredjepartsindhold
  Tredjepartsindhold, der hverken er finansieret eller udviklet af eller er under kontrol af det pågældende offentlige organ.
 • Arkiver
  Indhold, der kvalificeres som arkiver, som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Hjemmesiden relanceres med nyt design, struktur og CMS, i august 2022. Indtil denne relancering arbejder vi primært på, at forbedre mængden og tilgængeligheden af dokumenter.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.