Tilgængelighedserklæring

Slagelse Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://slagelse.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://slagelse.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Slagelse Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://slagelse.dk

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tekstning af videoer
  Der er ikke foretaget tekstning (undertekster) af videoindhold. Sider med videoindhold suppleres, så vidt muligt, af tekst, der beskriver videoens overordnede indhold.
 • Kort til navigationsbrug
  Slagelse Kommunes kort til navigationsbrug, er ikke gjort tilgængelige pt. Når de tekniske muligheder herfor er afklaret, vil kortene blive opdateret.
 • Politiker Web
  Slagelse Kommunes hjemmeside til udstilling af politiske dagsordner, referater og sagsfremstillinger er ikke webtilgængelig. Der arbejdes på at etablere en ny og webtilgængelig hjemmeside. Denne forventes at være i drift senest pr. 1. november 2020.
 • Dokumenter
  Ikke alle dokumenter, på Slagelse Kommunes hjemmeside er tilgængelige. Slagelse Kommune har så vidt muligt gjort dokumenter, publiceret på hjemmesiden fra den 23. september 2018 og frem, tilgængelige. Disse dokumenter har endelsen "kon" i filnavnet. Dokumenter før 23. september 2018, der er nødvendige for aktive administrative processer, er ligeledes gennemgået. Slagelse Kommune monitorerer løbende kvantiteten såvel som kvaliteten af dokumenter, med henblik på at forbedre tilgængeligheden.
 • Kontrast (1.4.3)
  Enkelte steder opfylder hjemmesiden ikke kravet om kontrast for ikke-tekstbaseret indhold.
 • iFrames mangler beskrivelser (4.1.2)
  Enkelte steder på hjemmesiden, hvor der er indlejret iframes (YouTube-videoer, Google Maps mv.), mangler en title-attribut-værdi.
 • Cookie-banner
  Der er pt. en række forhold i Cookie-banneret, der ikke overholder kravene til webtilgængelighed. Der arbejdes på, at få rettet fejlene snarest.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter af særlig teknisk karakter
  Dokumenter af særlig teknisk karakter omfatter lokalplaner, strandprofiler, miljø- og naturrapporter og lignende datatunge dokumenter. Disse dokumenter er ikke gjort tilgængelige, da det vurderes som værende en uforholdsmæssig stor byrde – i forhold til dokumenternes lave besøgstal. Disse dokumenter har endelsen "util" i filnavnet.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for aktive administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder kontinuerligt på at opnå en fuld tilgængelig hjemmeside.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.