Tilgængelighedserklæring

Silkeborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://sku.silkeborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://sku.silkeborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Silkeborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://sku.silkeborg.dk

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold mangler korrekt alternativ
  Der er eksempler på elementer, fx ikoner og grafikker, der mangler korrekt opmærkning og tekstuelt alternativ.
 • Navigation er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på elementer i navigationen, der ikke er opmærket korrekt. Det drejer sig for eksempel om elementer, der ikke er logisk grupperet.
 • Elementer er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på, at dokumenter ikke er opmærket korrekt og i mindre eller større grad er utilgængelige. Ved henvendelse til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå indholdet i konkrete dokumenter. Der er også eksempler på, at elementer i html’en ikke er opmærket korrekt bl.a. overskrifter og links.
 • Dokumenter fra eksterne aktører
  Der er eksempler på dokumenter fra eksterne aktører på hjemmesiden, som ikke er leveret tilgængelige til Silkeborg Kommune. Vi beder så vidt muligt de eksterne aktører om at levere dokumenterne i tilgængeligt format. Får vi ikke det, kan vi være nødsagede til at publicere dem på hjemmesiden alligevel. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå indholdet i konkrete dokumenter.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Der er eksempler på, at links med samme linktekst går igen flere gange på en side men har forskellige destinationer. Dette kan også forekomme i hjemmesidens Sitemap, fordi flere sider i strukturen kan have samme sidenavn.
 • Billede uden alt-tag
  Der er eksempler på billeder på hjemmesiden, der mangler alt-tekst.
 • iFrame mangler titel
  Der er eksempler på iFrames, der mangler en beskrivende titel.
 • Eksternt værktøj overholder ikke standarden
  Der er via hjemmesiden henvist til et kursus-bookingsystem. Denne løsning er ikke fuldt tilgængelig.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter publiceret før 23. september 2018
  Dokumenter publiceret før 23. september 2018 er som udgangspunkt ikke omfattet af Lov om tilgængelighed. De fleste af disse dokumenter på hjemmesiden (typisk pdf’er) er i overvejende grad ikke tilgængelige. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå indholdet i konkrete dokumenter.
 • Videoer publiceret før 23. september 2020
  Der er videoer på hjemmesiden publiceret før 23. september 2020. Disse er ikke omfattet af Lov om tilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Silkeborg Kommune gennemgår inden udgangen af 2020 alle sider på sku.silkeborg.dk og optimerer html i brødteksten. Vi tjekker løbende for og retter tilgængelighedsfejl på sider og i dokumenter. Hjemmesiden bliver tjekket via både automatiseret screening og manuelle "stikprøver". Der er vedtaget en generel retningslinje, der skal begrænse brugen af dokumenter på Silkeborg Kommunens hjemmesider. Til at sikre tilgængeligheden i nødvendige dokumenter, anvender vi et program, der kan optimere dokumenter i Word, Excel og PowerPoint, inden de omdannes til pdf. Redaktører på hjemmesiden vil inden udgangen af 2020 få en obligatorisk orientering om Lov om tilgængelighed, hvor regler og retningslinjer for arbejdet med hjemmesiden vil blive genopfrisket og præciseret. Redaktørernes løbende arbejde med hjemmesiden er understøttet med retningslinjer og vejledninger til at sikre tilgængelighed samt adgang til screeningsdata, der viser tilgængelighedsniveauet for hjemmesiden. De fejl, der er i selve hjemmesidens CMS og eksterne værktøjer, vil blive meldt til de berørte leverandører, så der kan igangsættes en proces for forbedring af løsningerne.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.