Tilgængelighedserklæring

Skoletjenesten forpligter sig til at gøre webstedet https://skoletjenesten.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skoletjenesten.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skoletjenesten, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skoletjenesten.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurderingen er foretaget af det digitale bureau Eksponent. Selve testen er til dels foregået manuelt, hvor en tilgængelighedsansvarlig har gennemgået de enkelte sidetyper og opbygningen af dem med de komponenter, der er til rådighed i løsningen og til dels automatisk ved brug af et delvist internt udviklet screeningsværktøj, der med afsæt i en serie automatiserede tests har genereret en oversigt over det tekniske niveau af overholdelse af succeskriterierne. Til den manuelle del af testen suppleres også med testværktøjer som f.eks. Axe, Accessibility Insights for web, Headingsmap, Color Contrast Checker og lignende.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven


 • Den største del af indholdet på skoletjenesten.dk består af brugergenereret indhold oprettet af redaktører uden særlig erfaring med tilgængelighed. Der vil derfor være indhold, der ikke lever op til tilgængelighedsretningslinjerne. Det drejer sig primært om følgende emner herunder:
 • Alt tekster
  Man vil kunne finde utilstrækkelige alt-tekster på betydningsbærende billeder og forkert angivelse af alt-tekst på dekorative billeder.
 • PDF-filer
  Der findes ikke-tilgængelige pdf-filer i løsningen.
 • Formål med links
  Man vil kunne finde links, hvor formålet med linket ikke kan bestemmes ud fra link-teksten.
 • Cookiebanner
  Dele af cookiebanneret er ikke tilstrækkeligt tilgængeligt.
 • Navn, rolle, værdi
  Der er enkelte steder hvor enten navn, rolle eller værdi af elementer ikke er mærket korrekt op.
 • Kontrast
  Der er ganske få steder, hvor der ikke er den fornødne kontrast mellem tekst og baggrund.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Intranet fra før den 23. september 2019
  Intra- og ekstranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, er først omfattet af lovens krav fra det tidspunkt, hvor disse bliver revideret væsentligt (efter den 23. september 2019). En væsentlig revidering kan for eksempel være et nyt design eller overgangen til et nyt CMS-system. Skoletjenestens intranet har ikke været væsentligt revideret siden før september 2019.
 • Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020, er undtaget.
 • Indhold fra tredjepart
  En del af skoletjenesten.dk er en portal, som består af indhold, der er samlet fra adskillige bidragydere. Nogle af disse bidragydere lægger dokumenter og videoer op med blandt andet undervisningsmaterialer. Skoletjenesten hverken finansierer, udvikler eller kontrollerer disse dokumenter og videoer. Derfor er de ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder løbende med at forbedre tilgængeligheden både redaktionelt i det daglige webarbejde og teknisk i samarbejde med vores udviklingsbureau Eksponent.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.