Tilgængelighedserklæring

Skoletjenesten forpligter sig til at gøre webstedet https://skoletjenesten.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://skoletjenesten.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skoletjenesten, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://skoletjenesten.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurderingen er foretaget af det digitale bureau Eksponent. Selve testen er til dels foregået manuelt, hvor en tilgængelighedsansvarlig har gennemgået de enkelte sidetyper og opbygningen af dem med de komponenter, der er til rådighed i løsningen og til dels automatisk ved brug af et delvist internt udviklet screeningsværktøj, der med afsæt i en serie automatiserede tests har genereret en oversigt over det tekniske niveau af overholdelse af succeskriterierne. Til den manuelle del af testen suppleres også med testværktøjer som f.eks. Axe, Accessibility Insights for web, Headingsmap, Color Contrast Checker og lignende.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Brugeren kan ikke springe direkte til indholdet på siden
  Dette emne vedrører WCAG 2.4 succeskriterie 2.4.1 – Spring over blokke. Hvis man kun bruger tastatur til at navigere rundt på skoletjenesten.dk, så vil man opleve en række websider, hvor der ikke er mulighed for at springe direkte ned til hovedindholdet på siden. Dette resulterer i, at en tastaturbruger i gennemsnit skal igennem ca. 40 tabs for at nå til hovedindholdet, og en bruger af skærmlæser skal lytte til ca. 200 ord. Vi forventer at udbedre denne fejl i løbet af 2021.
 • Sidetitlen i browserens fane passer ikke til websidens indhold
  Dette emne vedrører WCAG 2.4 succeskriterie 2.4.2 – Sidetitel. På en lang række af websiderne på skoletjenesten.dk er den sidetitel, som vises i browser-fanen, ikke beskrivende for sidens indhold. Det betyder, at det ikke er nemt for brugerne at identificere, om informationerne på websiden er relevant for deres behov. Vi forventer at udbedre denne fejl i løbet af 2021.
 • Fokusrækkefølgen er forkert på sider med søgefiltre
  Dette emne vedrører WCAG 2.4 succeskriterie 2.4.3 – Fokusrækkefølge. For brugere, som navigerer ved hjælp af tastatur eller skærmlæser, er det vigtigt, at indholdet præsenteres og får fokus i den rækkefølge, som det er meningen, at indholdet skal forstås i. På visse websider på skoletjenesten.dk benyttes der søgefiltre. Når et filter er valgt, eller når filtreringen nulstilles, så starter fokusrækkefølgen forfra, hvis man benytter tastatur eller skærmlæser, i stedet for at fortsætte fra det filter, som man var nået til. Dette kan være forvirrende for brugerne, da de således skal igennem alle filtreringsmulighederne igen. Vi forventer at udbedre denne fejl i løbet af 2021.
 • Indhold kan ikke afvises med escape-knappen ved fokus eller hover
  Dette emne vedrører WCAG 1.4 succeskriterie 1.4.13 – Indhold ved fokus eller hover. Når brugeren benytter tastatur til at fokusere på elementer, eller når musemarkøren trækkes hen over indhold, så skal det være muligt for brugeren at afvise elementets funktion ved at trykke på escape. F.eks. kan man på vores søgefunktion på skoletjenesten.dk/undervisning vælge at fremhæve filteret "målgruppe", men det kan ikke lukkes ved at trykke på escape. Dette er et problem på en række websider på skoletjenesten.dk. Vi forventer at udbedre denne fejl i løbet af 2021.
 • Indhold kan ikke tilgås for tastaturbrugere
  Dette emne vedrører WCAG 2.1 succeskriterie 2.1.1 – Tastatur. Det kan være nødvendigt for nogle brugere at betjene en webside kun vha. tastatur, taleinput-software, skærmtastatur mm. Dele af skoletjenesten.dk kan ikke nås ved hjælp af tastatur, og visse dele kan ikke tilgås via tastatur, hvis der er zoomet 200% ind på websiden. Vi forventer at udbedre denne fejl i løbet af 2021.
 • Fokus er ikke synligt nok og forsvinder i nogle tilfælde ved zoom på 200%
  Dette emne vedrører WCAG 2.4 succeskriterie 2.4.7 – Synligt fokus. For brugere, som benytter tastatur, skal det være tydeligt hvilket element på siden, som er i fokus. Der er visse steder på skoletjenesten.dk, hvor den visuelle fremhævning af det element, som er i fokus, ikke eksisterer eller ikke er tydelig nok. Nogle steder forsvinder fokusset desuden, hvis der zoomes ind til 200%. Vi forventer at udbedre denne fejl i løbet af 2021.
 • Manglende mulighed for at fortryde et klik
  Dette emne vedrører WCAG 2.5 succeskriterie 2.5.2 – Pointer afbrydelse. Når brugeren benytter tastatur til at aktivere elementer, eller når musemarkøren klikker på noget indhold, så skal det være muligt for brugeren, at de kan afvise elementets funktion ved at trykke på knappen escape. F.eks. skal man kunne klikke på et element og trykke på knappen escape, inden man slipper musseknappen, hvis det ikke var med vilje, at man klikkede. Visse steder på skoletjenesten.dk aktiveres elementer allerede idet brugeren klikker, og det er derfor ikke muligt at fortryde sit klik ved hjælp af escape-knappen. Vi forventer at udbedre denne fejl i løbet af 2021.
 • Det angives ikke, hvis indholdets sprog er et andet end dansk
  Dette emne vedrører WCAG 3.1 succeskriterie 3.1.2 – Sprog der anvendes på dele af indhold. Hvis et websted består af flere forskellige sprog, så skal det kunne ses i selve koden hvilke afsnit, der er hvilket sprog. Det gør det muligt for eksempelvis skærmlæsere og andre hjælpeteknologier at gengive sproget mere nøjagtigt. Få sider på skoletjenesten.dk bruger sprogene svensk, engelsk og tysk, uden at det kan ses i websidens kode. Vi forventer at udbedre denne fejl i løbet af 2021.
 • Indhold, som er i fokus, ændrer på sidens indhold
  Dette emne vedrører WCAG 3.2 succeskriterie 3.2.1 – I fokus. Når et element på en webside får fokus, må det ikke ændre væsentligt på sidens indhold, da det kan forvirre brugeren. På visse søgefiltre på skoletjenesten.dk foldes der lange lister ud automatisk, så snart brugeren giver det pågældende filter fokus, f.eks. ved hjælp af tab-funktionen på tastaturet. De lange lister på filteret lægger sig ind over det andet indhold på websiden, hvilket kan være forvirrende for brugeren. Filtrene bør derfor ikke åbnes automatisk. Vi forventer at udbedre denne fejl i løbet af 2021.
 • Der sker ændringer på websiden ved brugerens input, uden at brugeren informeres
  Dette emne vedrører WCAG 3.2 succeskriterie 3.2.2 – Ved input. Hvis en bruger ændrer en indstilling på siden, må det ikke automatisk ændre konteksten på resten af websiden, uden at brugeren er blevet informeret om det. Det kan skabe forvirring for brugeren. På nogle af søgefunktionerne opdateres hele søgesiden automatisk, når en bruger har valgt et filter. Vi forventer at finde en løsning på dette i løbet af 2021.
 • Forskellige navne på paginering af sider
  Dette emne vedrører WCAG 3.2 succeskriterie 3.2.4 – Konsistent identifikation. Hvis en komponent benyttes flere gange på forskellige websider, så skal det gerne fremstå på samme måde via navn, labels og alternativ tekst. Det gør det nemmere for brugeren hurtigt at afkode funktionen. Flere steder på skoletjenesten.dk er indholdet delt op i flere sider. Når brugeren skal gå til næste, sidste, forrige eller første side, er det forskelligt, hvordan dette er skrevet fra webside til webside. Nogle steder står det f.eks. på engelsk i stedet for dansk. Vi forventer at finde en løsning på dette i løbet af 2021.
 • Visse komponenter mangler navn, rolle og værdi
  Dette emne vedrører WCAG 4.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, rolle og værdi. Komponenter på et website, såsom knapper og links, har alle defineret deres navn, rolle, tilstande, egenskaber og værdier som en del af websidens kode. Dette er for at gøre det nemmere for hjælpeteknologier at forstå, hvad den enkle komponent er, kan og skal. Der er en række komponenter fordelt over hele skoletjenesten.dk, som ikke er beskrevet tydeligt nok. F.eks. er der nogle ikoner i sidefoden, som leder til Skoletjenestens sociale medie-kanaler. Ikonerne har ikke et passende navn eller beskrivelse. Vi forventer at rette denne fejl alle de steder på skoletjenesten.dk, hvor fejlen optræder, i løbet af 2021.
 • Skærmlæsere bliver ikke gjort opmærksomme på statusmeddelelser
  Dette emne vedrører WCAG 4.1 succeskriterie 4.1.3 – Statusmeddelelser. På skoletjenesten.dk vises der statusmeddelelser forskellige steder. Det er vigtigt, at denne statusmeddelelse annonceres til brugere af skærmlæsere og lignende, så de gøres opmærksomme på vigtige ændringer, der ikke er fokuseret. F.eks. benytter vi en statusmeddelelse i optællingen af vores undervisningstilbud på en søgeside. Dette tal skal i koden opmærkes som en statusmeddelelse. Vi forventer at rette denne fejl i løbet af 2021.
 • Formålet med links er ikke altid tydeligt nok
  Dette emne vedrører WCAG 2.4 succeskriterie 2.4.4 – Formål med links (i kontekst). Det skal være tydeligt for brugeren, hvad der sker, når de klikker på et link, inden de klikker på det. Dette skal tydeliggøres via selve link-teksten. Vi gennemgår skoletjenesten.dk for link-tekster, som ikke er retvisende i løbet af 2021. Desuden undervises Skoletjenestens redaktion i at lave fyldestgørende link-tekster.
 • Navnet på en synlig label matcher ikke etiketten i koden
  Dette emne vedrører WCAG 2.5 succeskriterie 2.5.3 – Etiket i navn. For at gøre det nemt for brugere, som benytter hjælpeteknologier såsom tekst-til-tale, så er det vigtigt, at den tekst, som fremgår på en synlig label, matcher den tekst, som ligger i koden. Få steder på skoletjenesten.dk er dette ikke tilfældet. Vi forventer, at denne fejl rettes i løbet af 2021.
 • Informationer og relationer er ikke altid specificeret og bruges nogle gange forkert
  Dette emne vedrører WCAG 1.3 succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer. ” Brugere, som benytter skærmlæsere, er afhængige af, at alt indhold på websiden er markeret korrekt. Der skal f.eks. være informationer om, at en knap er en knap, eller lignende informationer, som giver sig selv, hvis man kan se. Det drejer sig både om hvad komponenter er, hvad deres relationer til hinanden er og lignende. Mange steder på skoletjenesten.dk mangler der opmærkninger. F.eks. søge-ikonet i sidetoppen og printikonet rundt omkring på forskellige websider. Ligeledes markeres overskrifters relationer og hierarki, og i en lang række tilfælde passer dette hierarki ikke. Vi forventer, at denne fejl rettes på tværs af hele skoletjenesten.dk i løbet af 2021.
 • Dokumenter såsom PDF’er er ikke tilgængelige
  PDF’er og andre dokumenter, som der linkes til på skoletjenesten.dk, er også omfattet af webtilgængelighedskravene. En lang række af de dokumenter, som der ligger på skoletjenesten.dk, er ikke gennemgået for, om de opfylder kravene, og vi ved allerede, at flere af vores dokumenter ikke overholder kravene. De mangler eksempelvis metabeskrivelser og højt nok kontrastforhold mellem tekst og baggrund. Vi har mange dokumenter, og vi gennemgår disse løbende. Vi forventer at kunne nå i mål i løbet af 2021-2022. Hvis du finder en pdf, som ikke er tilgængelig, så kontakt os. Så sørger vi for at fremsende en tilgængelig version.
 • Der er fejl i koden (f.eks. duplikerede id’er)
  Dette emne vedrører WCAG 4.1 succeskriterie 4.1.1 – Parsing. Hjælpeteknologier afhænger af, at der ikke er fejl i koden, når det kommer til f.eks. start- og slutkoder, duplikerede id’er med mere. Dette rettes i løbet af 2021.
 • Fejl skal skrives med tekst
  Dette emne vedrører WCAG 3.3 succeskriterie 3.3.1 – Identifikation af fejl. Det skal fremgå tydelige via tekst, hvis brugeren gør noget, som resulterer i en fejl. F.eks. kan man i søgningen på undervisningstilbud søge på bestemte datoer. Her har brugeren mulighed for at skrive datoen, men de får ikke at vide, hvis datoen skrives på en måde, som systemet ikke forstår. Denne fejl forventer vi at rette i løbet af 2021-2022.
 • Der mangler vigtige instruktioner på bl.a. søgefunktionen
  Dette emne vedrører WCAG 3.3 succeskriterie 3.3.2 – Etiketter eller instruktioner. På skoletjenesten.dk er der en række felter, hvor brugeren skal indtaste noget. Det kan være i søgefunktioner, på login-sider med mere. Det er nødvendigt, at der er tilknyttet vigtige instruktioner, så brugeren ved, hvad de skal skrive. Det er ikke alle steder, at disse instruktioner er til stede. Denne fejl forventer vi at rette i løbet af 2021.
 • Der benyttes alt-tekster på dekorative billeder
  Dette emne vedrører WCAG 1.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold. Brugere, som benytter skærmlæsere, har mulighed for at få læst indholdet på et billede op via den tekst, som er skrevet ind om det i koden. Ikke alle billeder er dog betydningsfulde for indholdet. De er i stedet dekorative. Her er det vigtigt, at der ikke er en tekst tilknyttet billede (alt-tekst), da det kan være forvirrende for brugeren, hvis de får læst en beskrivelse op, som ikke er vigtig for indholdet. Vi gennemgår skoletjenesten.dk for at sikre at billedernes alt-tekster er retvisende, og vi sørger for at fjerne dem helt på dekorative billeder. Da der er mange billeder på skoletjenesten.dk vil dette tage meget lang tid, så vi forventer først at kunne have udbedret dette i løbet af 2022.
 • Visse steder er der billeder af tekst
  Dette emne vedrører WCAG 1.4 succeskriterie 1.4.5 – Billeder af tekst. Når der er billeder af tekst, så kan skærmlæsere og lignende hjælpemidler ikke læse teksten. Der er få websteder på skoletjenesten.dk med billeder af tekst. Disse forventes fjernet i løbet af 2021.
 • En ændring på websiden indikeres kun ved hjælp af farve
  Dette emne vedrører WCAG 1.4 succeskriterie 1.4.1 – Anvendelse af farve. Nogle brugere har svært ved at skelne mellem farver eller er nødt til at se sort/hvid-versioner af webstedet. Derfor er det problematisk, hvis en ændring på websiden kun indikeres ved hjælp af farve. Dette er tilfældet på ganske få steder på skoletjenesten.dk. Vi forventer, at denne fejl rettes i løbet af 2021.
 • Der er ikke højt nok kontrastforhold mellem tekst og baggrund visse steder
  Dette emne vedrører WCAG 1.4 succeskriterierne 1.4.11 og 1.4.3 – Ikke-tekstbaseret kontrast og Kontrast. For brugere, som har svært ved at skelne mellem farver, er det vigtigt, at der er et højt nok kontrast-forhold mellem tekstens farve og baggrundens farve. Kontrast-forholdet er ikke højt nok et par steder på skoletjenesten.dk, f.eks. er billedtekster på undervisningstilbud for lyse i farven i forhold til den hvide baggrund. Vi forventer, at denne fejl rettes i løbet af 2021.
 • Ved zoom på 200% forsvinder visse komponenter og funktioner
  Dette emne vedrører WCAG 1.4 succeskriterie 1.4.4 – Ændring af tekststørrelse. For brugere med nedsat syn kan det være nødvendige at zoome ind på websiderne, for at kunne læse indholdet. På en række sider på skoletjenesten.dk resulterer det i, at funktioner ikke fungerer, eller at elementer forsvinder. Vi forventer, at disse fejl rettes i løbet af 2021.
 • Google Maps-komponent kan ikke betjenes med enkelt-punkt-aktivering
  Dette emne vedrører WCAG 2.5 succeskriterie 2.5.1 – Pointerbevægelse. Det er nødvendigt for brugeren at kunne betjene websiden ved hjælp at simple handlinger såsom klik, dobbeltklik og hold (enkelt-punkt-aktivering). De må ikke være afhængige af, at der f.eks. benyttes to fingre på en smartphone, eller at der zoomes ind/ud med to fingre. På de undervisningstilbud, som ligger på skoletjenesten.dk, kan man finde en kort-funktion. Denne kan ikke betjenes kun med enkelt-punkt-aktivering. Denne fejl kan ikke rettes.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Intranet fra før den 23. september 2019
  Intra- og ekstranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, er først omfattet af lovens krav fra det tidspunkt, hvor disse bliver revideret væsentligt (efter den 23. september 2019). En væsentlig revidering kan for eksempel være et nyt design eller overgangen til et nyt CMS-system. Skoletjenestens intranet har ikke været væsentligt revideret siden før september 2019.
 • Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020, er undtaget.
 • Indhold fra tredjepart
  En del af skoletjenesten.dk er en portal, som består af indhold, der er samlet fra adskillige bidragydere. Nogle af disse bidragydere lægger dokumenter og videoer op med blandt andet undervisningsmaterialer. Skoletjenesten hverken finansierer, udvikler eller kontrollerer disse dokumenter og videoer. Derfor er de ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I samarbejde med vores udviklingsbureau Eksponent vil vi i løbet af 2021 lave en procedure for, hvordan vi få udbedret tilgængelighedsproblemerne, samt hvilke der er mest kritiske og derfor skal prioriteres først. Sideløbende laves der en proces for hvordan tilgængelighedsproblemer af mere redaktionel karakter kan udbedres, hvilket aftales i en intern redaktørgruppe i Skoletjenesten. Mange af de redaktionelle tilgængelighedsproblemer går på tværs af websitet og kræver en manuel gennemgang. Det vil derfor være tidskrævende, og vi forventer først at kunne nå helt i mål i løbet af 2022. Derudover igangsætter vi processer for, hvordan alt nyt indhold fremadrettet opfylder tilgængelighedskrav - herunder uddannelse af redaktører i tilgængelighed mm.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.