Tilgængelighedserklæring

FREDERIKSBERG KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://skolenbulowsvej.aula.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skolenbulowsvej.aula.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte FREDERIKSBERG KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skolenbulowsvej.aula.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Det offentlige organ har i forbindelse med vurderingen gennemgået webstedet manuelt i forhold kravene i WCAG 2.1 AA. Der er anvendt et gratis online analyseredskab Wave - Web Accessibility evaluation tool (https://wave.webaim.org/) som et supplement til den manuelle gennemgang af sitet. Skolen er instrueret og rådgivet af forvaltningen i forbindelse med denne selvevaluering. Websted er leveret af Kombit.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Beskrivelse af forhold
  Ikke-tekstbaseret indhold: Hjemmesiden indeholder dekorativ grafik med alternativtekst, der ikke er beskrivende nok. Enkelte billeder har ingen beskrivelse. Videoer: Der er anvendt videoer af skolens hverdag, hvor der ikke er lagt undertekster på. Information og relationer: Hjemmesiden indeholder sider i menuen, som fungerer som transportsider til underliggende menuer. Kontrast: Hjemmesiden har indhold, hvor kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven er mangelfuld. Der henvises til Kombit som er ejer og udbyder af sitet overfor skolen via den stedlige kommune. PDF-dokumenter: Hjemmesiden indeholder utilgængelige PDF-dokumenter.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-dokumenter
  Hjemmesiden indeholder utilgængelige PDF-dokumenter.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter fra før lancering af website
  Dokumenter (typisk i PDF- eller Word format), som er offentliggjort før august 2019, og som ikke er nødvendige for aktive administrative processer, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Indsatsområder for 2023: 1) Et tættere samarbejde med forvaltningen gennem workshop om webtilgængelighed og en ønsket ændret adfærd ift at anvende færre filer og vedhæftninger. 2) implementering og vejledning i brug af gratis tekniske værktøjer samt fastholdelse af et ledelsesmæssigt fokus på webområdet. 3) opretholde løbende kommunikation til leverandøren om at vedligeholde og rette tilgængelighedsfejl som er låst grundet kode og national opsætning.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.