Tilgængelighedserklæring

Nordfyns Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://skoledistrikt-havrehed.aula.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skoledistrikt-havrehed.aula.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Nordfyns Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skoledistrikt-havrehed.aula.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test foretaget af Diversa. Derpå har vi korrigeret det, som vi kunne, hvorpå vi afventer Aula (Kombit/NetCompany) retter op på det sidste, som ligger i strukturen Aula-hjemmesiderne (drupal) er bygget op omkring. Aula er underrettet om manglerne.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 – IKKE-TEKSTBASERET INDHOLD (A)
  Alternativ tekst på Aula logo I toppen af alle sider, er der tre log ind links, ”Aula Forældre”, ”Aula Børn” og ”Aula Medarbejder”. Aula teksten er lavet som et "svg" element og opfattes derfor som et billede af skærmlæsere. Alternativ teksten på disse billeder er ”Logo”, det betyder at skærmlæsere læser ”Logo Forældre”, ”Logo Børn” og ”Logo Medarbejder”, hvilket ikke beskriver de sider der linkes til. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 1.3.1 – INFORMATION OG RELATIONER (A)
  Flere ”main” landemærker på samme side. På mange sider ligger sidens overskrift indlejret i et main landemærke. Umiddelbart efter følger endnu et ”main” landemærke med sidens egentlige indhold. Landemærker benyttes bl.a. til at formidle sidens struktur til skærmlæserbrugere, og ”main” landemærket specifikt til at markere sidens hovedindhold. Når det første ”main” landemærke på siden, som brugeren møder, kun indeholder sidens overskrift, giver det det indtryk for skærmlæserbrugere, at der ikke er andet indhold på siden end overskriften. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 1.3.1 – INFORMATION OG RELATIONER (A)
  To brødkrummenavigationer Rundt om sidens brødkrumme ligger der to landemærker. Det ene er navngivet ”Brødkrummer”, og det andet ”Brødkrumme”. De to navigationslændemærker i koden matcher ikke det, man visuelt ser på siden, hvor der kun er et enkelt brødkrumme-navigationsområde. Den dobbelte kodning af brødkrumme-navigationen gør det unødvendigt besværligt at navigere på siden for f.eks. skærmlæserbrugere, der navigerer ved hjælp af landemærker. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 1.3.1 – INFORMATION OG RELATIONER (A)
  Overskrifter mangler semantisk kodning Der er flere steder hvor tekst der fremstår som overskrifter, ikke er kodet som overskrifter. Når overskrifter ikke er kodet semantisk korrekt med html-koder som ’h1’, ’h2’ og ’h3’, vil brugere af kompenserende hjælpeteknologi have vanskeligere ved at få overblik, navigere i sidens indhold, og vurdere hvornår et nyt afsnit på siden starter. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 1.4.4 – Ændring af tekststørrelse (AA)
  Aula log ind links forsvinder Links til at gå til Aula log ind løsningen forsvinder, hvilket må anses for at være en væsentlig funktion på siden som ikke længere kan tilgås. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 1.4.10 – Reflow (AA)
  Indhold i tabeller vokser ud af rammen Mange sider med personale, bestyrelser, kontaktpersoner og lign. er udarbejdet som en tabel med evt. foto i en celle og øvrige celler med navn, titel m.v. Indholdet tilpasser sig ikke til reflow-visning, men beskæres af viewport, eller vokser ud af rammen. Det betyder, at brugere, der har brug for reflow-visning, ikke har adgang til indholdet. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 1.4.11 – Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold (AA)
  Grå baggrund mod hvid baggrund i menu (tilstandsmarkør) I den venstre menu skifter baggrunden fra hvid til grå, når et menupunkt er valgt/åbent. Kontrasten mellem den grå baggrund (valgt/åbent) og den hvide (ikke valgt/lukket) er 1,2:1, hvilket er utilstrækkeligt. Det betyder, at svagtseende brugere kan have vanskeligt ved at se hvilken menu, der valgt/åben. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 1.4.13 – Indhold ved hover eller fokus (AA)
  Menuer kan ikke lukkes I den vandrette menu på siden åbnes menuer og undermenuer automatisk uden at man kan lukke dem igen med f.eks. Esc-tasten. Det betyder eksempelvis, at brugere, der benytter forstørrelsesprogrammer ikke kan se hvad der foregår, og ikke kan navigere og komme videre på siden. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 2.4.3 – Fokusrækkefølge (A)
  Tastaturfokus er ikke begrænset til menuen Når man åbner hamburgermenuen, f.eks. hvis man har forstørret til 200%, kan man stadig navigere i indholdet bagved. Det vil gøre det meget svært for tastatur- og skærmlæserbrugere at anvende menuen. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 2.4.6 – Overskrifter og labels (AA)
  Navngivning af undermenu som primær navigation Når der åbnes en undermenu, placeres den kodemæssigt i et landemærke, som har tilknyttet labelen ”Primær navigation”. Det betyder, at det er svært for brugere som er afhængige af navngivne landemærker, fx skærmlæserbrugere, at orientere sig i menuerne, når der dels findes en ”Hovedmenu” og en ”Primær navigation”, som minder om hinanden. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 2.5.3 – Labeltekst i navnet (A)
  Aula links navn matcher ikke label Links til at gå til Aula log ind siden fremstår visuelt som f.eks. ”Aula Forældre”, men linkets navn er ”Logo Forældre”, da Aula teksten er et billede med alternativ teksten ”Logo”. Det betyder at der ikke længere er et sammenhæng mellem linkets label og navn. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.
 • 4.1.2 – Navn, rolle, værdi/tilstand (A)
  Hovedmenu og undermenuer formidler ikke rolle og tilstand * Hovedmenuen fungerer visuelt sådan, at der er nogle hovedpunkter der kan foldes ud, så flere underpunkter vises. Når menuen vises med et skærmlæserprogram, er samtlige underpunkter konstant synlige uanset, at de ikke visuelt er synlige. Alle menupunkterne er kodet som links, der giver skærmlæserbrugeren en forventning om, at man kommer til en ny side ved at aktivere linket. Reelt folder nogle links bare underpunkter ud. Når man som skærmlæserbruger aktiverer et link i menuen, foldes menuen visuelt ud. Dette formidles ikke gennem skærmlæseren, da denne allerede viser hele menuen inklusivt underpunkter til brugeren. Resultatet er, at brugeren oplever, at der intet sker, hvis der trykkes på et link. Først anden gang en skærmlæserbruger trykker på det samme link, kommer man faktisk til den ønskede side. Men det er svært at gennemskue, hvad der sker, når man ikke visuelt kan se menuen.
 • 4.1.2 – Navn, rolle, værdi/tilstand (A)
  Hamburgermenu ved 200% Når man åbner hamburgermenu, der bliver vist ved 200%, åbnes et modalvindue på hele skærmen, men menupunkterne og deres undermenupunkter optager kun ca. en tredjedel af den synlige plads. Det betyder at man skal scrolle ned i hamburgermenu, når undermenu punkter åbnes, da deres beholder ikke bruger al den tilgængelige plads i modalvinduet. Det gør det svært at bruge menuen. Vi forventer NetCompany løser dette hurtigst muligt. Foråret 2020.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har underrettet NetCompany om ovenstående, hvilke vi ikke selv kan løse. Forventer det korrigeret foråret 2020. Vi følger på status i starten af det nye år.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.