Tilgængelighedserklæring

Skive kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.skive.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.skive.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skive kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.skive.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Løbende dialog med leverandøren for at udvikle og tilpasse WCAG-issues. Derudover anvender vi Siteimproves værktøjer og manuelle vurderinger. Nogle selvbetjeningsløsninger er testet af ekstern leverandør.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dagsordener og referater samt bilag fra byrådet og stående udvalg
  Vores ESDH-system producerer utilgængelige PDF-filer. Sammen med andre kommuner er vi i dialog med leverandøren om en hensigtsmæssig PDF-generator.
 • Scannede sider og oplysninger fra Tinglysning
  Bilag til f.eks. salg af grunde og oplysninger fra Tinglysningen med håndskrevne påtegninger.
 • Øvrige PDF-filer
  Mange PDF-filer f.eks. kvalitetsrapporter, politikker, strategier, planer og aftaler er ikke tilgængelige endnu. Efterhånden som dokumenterne fornys bliver filerne gjort mere tilgængelige.
 • Blanketter og skemaer
  Vi har både formularer, PDF-blanketter og Word-skemaer på hjemmesiden. De fleste er ikke tilgængelige. Vi arbejder på løbende at udfase de ikke-tilgængelige.
 • Alt tekst på billeder, videoer og links
  Nogle steder mangler der alt-tekster på billeder, videoer og links. Vores redaktører arbejder løbende på at sat tekster på.
 • Videoer mangler tekster og tolkning
  Der kan forkomme videoer, som mangler undertekster og/eller synstolkning.
 • Selvbetjeningsløsningen Giv et praj
  En dybdegående evaluering, foretaget af Inklusio/InqludeIT i december 2021, viser, at Giv et praj har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. I samarbejde med andre kommuner er Skive Kommune i dialog med SWECO, for at få udbedret fejlene. Der er i alt fundet 16 fejl, som henviser til succeskriterierne i WCAG 2.1.
 • Regulativer fra NSTAR
  Regulativer som er oprettet og offentliggjort i NSTAR dannes som ikke-webtilgængelige PDF-filer. Regulativerne er først gyldige, når de er offentliggjort i NSTAR, og for at undgå dobbeltarbejde og risiko for flere versioner har vi valgt at lægge NSTAR-filerne på Skive.dk

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Budget, regnskab og årsberetning i PDF
  Budget, budgetforslag, regnskab og årsberetning vurderer vi er relevant for gangske få personer. Uddrag og sammendrag vil være tilgængelig på HTML-sider.
 • Synstolkning
  Vi vurderer, at det for nuværende vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at synstolke alle de videoer, som er publiceret efter 23. september 2020, som loven ellers foreskriver. Begrundelsen er, at markedet for videoløsninger stadig er umodent.

Ikke omfattet af loven

 • PDF-filer publiseret før 23. september 2018.
  Politikker, planer, strategier mv. som stadig er gældende og publiseret før 23. september 2018 bliver først gjort tilgængelige når politikker, planer mv. opdateres og vedtages på ny, eller hvis det efterspørges.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Udskifter løbende gamle PDF-filer. Uddanner redaktører og tekst-leverandører til hjemmesiden. Vi har løbende dialog med leverandører af ESDH-systemet og 3. parts produkter samt CMS-leverandøren. Vi har købt en digital løsning til dokumentskabeloner og kontrol af WCAG-elementer i O365.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.