Tilgængelighedserklæring

Skive kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.skive.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.skive.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skive kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.skive.dk/

 • E-mail: eogu@skivekommune.dk
 • Kontaktfunktion: Alle skive.dk sider har en feedback-funktion, hvor borgere kan melde ris, ros, fejl og ønsker.

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Leverandøren har testet løbende i udviklingsfasen. Derudover har vi anvendt Siteimproves værktøjer og egne manuelle tests.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dagsordener og referater samt bilag fra byrådet og stående udvalg
  Vores nuværende ESDH-system producerer utilgængelige PDF-filer. Vi forventer implementering at nyt ESDH-system i efteråret 2020, hvorefter vi kan publicere tilgængelige dagsordener og referater.
 • Scannede sider og oplysninger fra Tinglysning
  Bilag til f.eks. salg af grunde og oplysninger fra Tinglysningen med håndskrevne påtegninger.
 • Lokalplaner
  Alle lokalplaner ligger i DK-plan, og er ikke umiddelbart tilgængelige
 • Øvrige PDF-filer
  Mange PDF-filer f.eks. kvalitetsrapporter, politikker, strategier, planer og aftaler er ikke tilgængelige endnu. I forbindelse med nyt ESDH-system forventer vi, at redaktøerne får bedre værktøjer til at arbejde med tilgængelighed.
 • Blanketter og skemaer
  Vi har både formularer, PDF-blanketter og Word-skemaer på hjemmesiden. De fleste er ikke tilgængelige. Vi vil løbende udfase de ikke-tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Budget, regnskab og årsberetning i PDF
  Budget, budgetforslag, regnskab og årsberetning vurderes kun at være relevant for gangske få personer. Uddrag og sammendrag vil være tilgængelig på HTML-sider.

Ikke omfattet af loven

 • PDF-filer publiseret før 23. september 2018.
  Politikker, planer, strategier mv. som stadig er gældende og publiseret før 23. september 2018 bliver først gjort tilgængelige når politikker, planer mv. opdateres og vedtages på ny.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Skifter ESDH-system. Udskifter løbende gamle PDF-filer. Uddanner redaktører og tekst-leverandører til hjemmesider. Har løbende dialog med web-leverandørerne.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.