Tilgængelighedserklæring

Staten og Kommunernes Indkøbsservice forpligter sig til at gøre webstedet https://www.ski.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.ski.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Staten og Kommunernes Indkøbsservice , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.ski.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: - Redaktører tester løbende websitet via manuelle tests - Udviklerne testede via forskellige tilgængelighedsværktøjer i forbindelse med udvikling af hjemmesiden. - Kvalitativ brugertest med fokus på brugeroplevelse, findability og sprogforståelse

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Det er ikke alle dokumenter, der er gjort tilgængelige
  Det er ikke alle dokumenter på websitet publiceret efter den 23. september 2018, der er gjort tilgængelige. Kundevejledninger, der er nødvendige for aktive administrative processer, er gjort tilgængelige. Alle dokumenter, der er nødvendige for aktive administrative processer bliver publiceret på websitet efter den 17. august 2020 - som er den dag, websitet er omfattet af loven - vil blive gjort tilgængelige.
 • Infografikker, øvrige ikoner, videoer og såkaldte visualiserede vejledninger på aftalesiderne mangler korrekt alternativ og læseretning
  Det er ikke alle infografikker og øvrige ikoner, der har et korrekt tekstligt alternativ. Der er også videoer, som mangler korrekt undertekst. De visualiserede vejledninger har ingen fastlagt læseretning eller korrekt alternativ.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Farvekontrasten på nogle indholdselementer er utilstrækkelig. Vi arbejder på at ændre og implementere nye farver.
 • Formularer er ikke fuldt tilgængelige
  Logo og inputfelter har ikke tilknyttet instruktioner og alternativ tekst.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter af teknisk karakter er ikke gjort tilgængelige
  - Der er kun kundevejledninger publiceret efter den 23. september 2018, og som er nødvendige for aktive administrative processer, der er gjort tilgængelige. De øvrige dokumenter på websitet er ikke gjort tilgængelige, da de er af særlig teknisk karakter – og det vurderes som en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dokumenterne tilgængelige.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

• Vi gennemgår løbende websitet for at tjekke for uhensigtsmæssigheder • Vi arbejder løbende på at minimere brugen af dokumenter og i stedet gøre informationen tilgængelig på websitet • Vi opdaterer løbende ældre PDF’er, hvis de vurderes vigtige for brugeren • Vi arbejder løbende med at omdanne billeder af tabeller og grafikker til reelle tabeller og grafikker på websitet • Vi vil fremover tekste alle videoer og tilføje alternative tekster til alle billeder. • Vi er i gang med at undersøge mulighederne for anvendelse af et screeningsværktøj, der kan kvalitetssikre websitet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.