Tilgængelighedserklæring

Skatteankestyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.skatteankestyrelsen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.skatteankestyrelsen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skatteankestyrelsen, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.skatteankestyrelsen.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Analyseret webstedet med værktøjet Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Teknisk opbygning
  HTML-kodningen på nogle af vores sider lever ikke op til alle tilgængelighedskrav. Det er noget, vi er i dialog med udviklerne om.
 • Rapporter
  Vi har en række rapporter, der er udarbejdet i PowerPoint og InDesign, og derfor ikke kan gøres tilstrækkeligt tilgængelige. Vi arbejder på at lave tilgængelige versioner af disse rapporter inden udgangen af 2020.
 • Klageformularer
  I vores klageformularer kan der være problemer med at få læst visse dele af teksten op. Det drejer sig om teksten i dropdown-menuer, parenteser, knapper (Næste/Tilbage), siden ’Betaling af klagegebyr’ og indholdet af kvitteringen. Vi er i dialog med leverandøren af formularerne i forhold til at gøre formularerne fuldt tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Video udgivet før 23. september 2020
  Vi har en video på vores hjemmeside, som ikke er gjort tilgængelig, da den ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven.
 • Dokumenter og rapporter offentliggjort før 23. september 2018
  Vores rapporter fra før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, da de ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi benytter Siteimprove til at finde og løse tilgængelighedsproblemer. Vi har udviklet retningslinjer for indhold på websitet, som sørger for, at tekst og billeder lever op til tilgængelighedskravene, og disse retningslinjer følger vi, både når vi opretter nyt indhold, og når vi ændrer i det eksisterende. Derudover er vi i dialog med udviklerne bag websitet for at løse de tekniske tilgængelighedsproblemer.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.