Tilgængelighedserklæring

Skatteforvaltningen forpligter sig til at gøre webstedet https://skat.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skat.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skatteforvaltningen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skat.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har udført en række automatiserede tests i forskellige værktøjer, samt udvalgte manuelle tests.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende mulighed for at forlænge tidsbegrænsning
  Der er fundet en tidsbegrænsning efter login i erhvervsløsningerne, som ikke annonceres for brugeren og som dermed ikke giver brugeren mulighed for at forlænge login.
 • Manglende eller forkert opmærkning
  Der er eksempler på skat.dk og efter login i erhvervsløsningerne på forkert eller manglende opmærkning på tabeller, overskrifter, strukturer, knapper, etiketter, præsentation af tekst og billeder. Manglen på korrekt opmærkning gør det bl.a. sværere at anvende kompenserende teknologier og få præsenteret indholdet på en korrekt måde. Der er også fundet PDF’er, der ikke er opmærket korrekt.
 • Mangelfuld ombrydningsvisning
  Ikke alle sider på skat.dk og og efter login i erhvervsløsningerne er fuldt ud responsive, dvs at de ikke vises optimalt på mobiltelefoner, og der kan mistes informationer ved zoom og lav skærmopløsning. Dette gælder blandt andet den juridiske vejledning.
 • Ikke korrekt fokusrækkefølge
  Der er eksempler efter login i erhvervsløsningerne på, at der ikke kan navigeres optimalt via tastaturet på grund af manglende fokus og tabuleringsrækkefølge.
 • Mangelfuld struktur på overskrifter
  Der er eksempler efter login på erhvervsløsningerne på, at strukturen på overskrifter ikke er helt korrekt.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Tidligere gældende versioner af den juridiske vejledning
  Tidligere versioner af juridiske udgivelser, domme, høringer etc. er ikke gjort tilgængelige, da de betragtes som arkiv, og der ikke ændres i dem efterfølgende.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi tester løbende i forskellige værktøjer. Tilgængelighed er en del af udviklings- og designprocessen.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.