Tilgængelighedserklæring

SKANDERBORG FORSYNING A/S forpligter sig til at gøre webstedet https://www.skanderborgforsyning.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.skanderborgforsyning.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte SKANDERBORG FORSYNING A/S, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.skanderborgforsyning.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Manuel gennemgang

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder kan mangle alternative tekster
  Der kan på sitet optræde billeder, der er væsentlige for forståelsen af indhold, uden alternativ tekst. Dette bliver løst med ny hjemmeside medio 2023. I den forbindelse bliver webredaktører uddannet i at skrive alternative tekster og vi vil løbende arbejde på en kvalitetssikring af vores indhold.
 • Forkert headline struktur
  På nogle af vores sider kan der være en forkert headline struktur. Det vil blive ændret med ny hjemmeside medio 2023.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-dokumenter
  Vi har flere pdf-dokumenter, som ikke er gjort tilgængelige. Arbejdsbyrden med at gøre dokumenterne tilgængelige står ikke mål med den begrænsede læserskare. I forbindelse med den nye hjemmeside, der kommer medio 2023, vil pdf'erne blive gennemgået og blive gjort tilgængelige, når det ikke er en uforholdsmæssigt stor byrde. Hvis du har brug for en fil, der ikke lever op til gældende standarder, kan du anmode om at få filen konverteret eller oplæst ved at henvende dig på vores hovedtelefonnummer.
 • Video
  Vi vurderer at den økonomiske byrde ved synstolkning vil være for stor, men vi bestræber os på, at alle videoer bliver forsynes med undertekster i forbindelse med ny hjemmeside medio 2023.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter offentliggjort før 23. september 2018
  Dokumenter offentliggjort før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder sammen med ekstern part på en ny hjemmeside, der bliver publiceret medio 2023 og indholdet er ved at blive flyttet i øjeblikket. Den nye hjemmeside har særligt fokus på på webtilgængelighed. I forbindelse med den nye hjemmeside vil redaktører bliver undervist i webtilgængelighed. Skanderborg Forsyning har et kontinuerligt fokus på at styrke tilgængeligheden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.