Tilgængelighedserklæring

Skanderborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/20#/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/20#/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skanderborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/20#/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Skanderborg Kommune har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • H-tags
  Vores løsning bygger på Niras´ DKplan, hvor der anvendes semantisk HTML markup, men ikke H og ASIDE tags. Det er leverandørens opgave at indførelse H og ASIDE. Ifølge leverandøren, er det en relativt stor ændring, forbundet med ret stor risiko og derfor stor opgave.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Gamle lokalplaner og lokalplaner som pdf
  Skanderborg Kommune har et stort antal lokalplaner der er udarbejdet som pdf. Skanderborg Kommune vurderer at omkostningerne ved at gøre dem tilgængelige vil være høje, og hvor det anslås, at kun et meget lille antal mennesker vil orientere sig i dem. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis. Har du forsøgt at tilgå et af kommunens dokumenter uden held, kan du kontakte Plan og Byudvikling på planogbyudvikling@skanderborg.dk. Så vil vi kontakte dig, og præsentere det relevante dokument for dig hurtigst muligt, og senest indenfor 7 arbejdsdage. De lokalplaner der er oprettet som digitale lokalplaner, er webtilgængelig på Lokalplanportalen. Der findes desuden et PDF-alternativ til de digitale lokalplaner, som ikke er webtilgængelige. Vores leverandør arbejder på finde en løsning, men det er forbundet med en stor opgave.
 • 3. parts PDF'er
  Ved nogle lokalplaner kan der også forekomme bilag i form af PDF´er af illustrationsplaner, visualiseringer m.m. som er udviklet af 3. part, som ikke er webtilgængelige. Vi er opmærksomme på denne type materiale, og er løbende i dialog med de mange forskellige udviklere, der leverer materialet til lokalplanerne.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Plan og Byudvikling, der er ansvarlig for udarbejdelse af lokalplaner, arbejder vi løbende på at sikre tilgængelighed i vores digitale platform. Vi har blandt andet kontinuerlig dialog med vores leverandør af den digitale platform, ligesom vi løbende udvikler vores interne værktøjer og kompetencer i afdelingen med henblik på at agere inden for rammerne i lovgivningen.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.