Tilgængelighedserklæring

Skanderborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.skanderborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.skanderborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skanderborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.skanderborg.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: En kombination af automatiseret test og brugertest.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Lokalplaner
  Vi arbejder på en løsning med at udarbejde lokalplaner i HTML.
 • Web-streaming af Byråds-møder
  Web-tv transmitterede byrådsmøder er ikke tekstet. Skanderborg Kommune afventer en fælles teknisk løsning for tekstning af Byrådsmøderne.
 • Øvrige video
  En stor del af vores video er ikke tekstet. Vi forventer, at de fleste videofiler publiceret efter 23. september vil være med tekst.
 • Utilgængelige bilag til dagsordener
  Mange af de bilag, der er tilknyttet dagsordener er ikke tilgængelige. Vi arbejder på at øge tilgængeligheden, og opnår løbende forbedringer.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Vi har endnu ikke det fulde overblik over tilgængeligheden i alle selvbetjeningsløsninger på skanderborg.dk. Vi er klar over, at langt fra alle overholder samtlige krav angivet i WCAG 2.1. Vi vil i de kommende måneder og år være i tæt dialog med både leverandører og andre kommuner, som anvender de samme løsninger, med henblik på at forbedre tilgængeligheden.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Skanderborg Kommunes regnskab og budget-dokumenter
  Både regnskab og budget indeholder en stor mængde tabeller, som ikke er gjort tilgængelige, da det er en uforholdsmæssig stor byrde set i forhold til dokumenterne besøgstal.
 • Pdf-dokumenter med lille læserskare
  Pdf-dokumenter publiceret før 23. september 2020 er ikke altid tilgængelige, hvis de har en meget lille læserskare. Det drejer sig typisk om politikker, om ældre og større strategi- og udviklingsplaner, tilsynsrapporter, kvalitets-standarder og lignende. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis.
 • Dokumenter med grafer og tabeller
  En del primært ældre pdf-filer vil kræve et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde at gøre tilgængelige set i forhold til hvor mange mennesker, der vil have gavn af det. Det kan være rapporter med grafer og tabeller, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.

Ikke omfattet af loven

 • Skanderborg Kommune har en lang række dokumenter, som er publiceret før 23. september 2018.
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer for webtilgængelighed. Vi gennemgår siderne manuelt og anvender Siteimprove til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi løbende kan forbedre webtilgængeligheden. Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start. Vi arbejder på at udbrede brugen af en række tilgængelighedstjekkere og har implementeret hjælpeprogrammer til gøre dokumenter tilgængelige.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.