Tilgængelighedserklæring

Frederikshavn kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://skagenlystbaadehavn.frederikshavn.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skagenlystbaadehavn.frederikshavn.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederikshavn kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://skagenlystbaadehavn.frederikshavn.dk/

 • Kontaktside: https://frederikshavn.dk/feedback/
 • E-mail: hovedredaktionen@frederikshavn.dk
 • Telefon: 98 45 50 00
 • Kontaktfunktion: På Skagen Lystbådehavns hjemmeside er der en feed back knap på alle indholdssider. Her er der 4 typer af feedback: Ris og Ros, Teknisk fejl, Fejl i indhold og manglende tilgængelighed. Webredaktøren tjekker hver dag i sit dashboard for at se, om der er kommet feedback

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Evalueringen af Skagen Lystbådehavn bygger på tilsagn fra webkontaktpersonen, en manuel selvevaluering og måling af tilgængeligheden ved hjælp af Monsido

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Ikke udfyldt

Uforholdsmæssig stor byrde

 • "Kort over liggepladser" i Skagen Lystbådehavn
  Liggepladskortet er et signaturkort. Kortet viser de 3 havnebassiner i Skagen Lystbådehavn. Den beskriver hvornår de forskellige bassiner må benyttes. Kortet viser også, hvor på havnen man kan finde brandhane, brandhanebrønd, brandmateriel, bålplads, ferskvandsudtag, ferskvandsudtag i kaj, dieselstander og el-stander med 125 amp. med mere. Under hvert kort har vi forsøgt at beskrive kortene - ved at give et resume af, hvad kortet indeholder. Men ud fra vores vurdering vurderes det værende uforholdsmæssig stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgere og andre kontakte havnekontoret i Skagen, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle/udskrive kortene.
 • "Kort over faciliteter" i Skagen Lystbådehavn
  Kortet er et oversigtskort for sejlerne, så de kan få et overblik over de faciliteter som vi kan tilbyde dem i Skagen Lystbådehavn. Kortet viser blandt andet, hvor man kan finde toilet, handicaptoilet, parkeringspladser, dieseltank, brandslukker, affaldssortering, vaskemaskine, livredningsudstyr, betalingsautomat, brandslukker, og oplysning om, hvor man afleverer sit miljøfarlige affald m.v. Jeg har under kortet forsøgt at beskrive, hvad kortet beskriver . Men ud fra min vurdering vurderes det værende uforholdsmæssig stor byrde, at skulle gøre facilitetskortet tilgængeligt. Som alternativ kan borgere og andre kontakte havnekontoret i Skagen, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle/udskrive kortene.
 • "Bassin oversigtskort over Skagen Lystbådehavn"
  Kortet er et bassin oversigtskort for sejlerne, så de kan få et overblik over de forskellige havnebassiner i Skagen Lystbådehavn. På kortet kan man se hvordan havnen er indrettet med et ydre bassin, et ydre forhavns bassin, et østbassin 1 og 2, et auktionsbassin, et mellembassin, et vestre bassin og et bundgarnsbassin. Under bassinkortet, har jeg forsøgt at beskrive, hvad kortet fortæller om de forskellige bassiner. Men jeg vurderer det værende uforholdsmæssig stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgere og andre kontakte havnekontoret i Skagen, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle/udskrive kortene.
 • "Kort over redningsudstyr"
  Kortet viser, hvor redningsudstyret er placeret på Skagen Lystbådehavn. Du kan for eksempel se, hvor redningskranse, brandslukker og stiger er placeret

Ikke omfattet af loven

 • WEB CAM på Skagen Lystbådehavn
  På Skagen Lystbådehavn er der installeret web cam. De er opsat som en service for sejlere. I Skagen er det ikke muligt at bestille bådpladser på forhånd. Så eneste mulighed for at se om der er plads i havnen er via kig på web cam eller via telefonisk kontakt på havnekontoret i Skagen Lystbådehavn

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Skagen Lystbådehavn er der en webredaktør som har til opgave at sørge for, at tilgængeligheden overholdes. Webredaktøren er udlært i at bruge de værktøjer, som der er givet undervisning i, for at gøre siderne tilgængelige (typografier, god og informativ linktekster på alle link - altid uploade billeder, hvor alternative tekst er skrevet på, sådan at teksten er sigende og informativ. Webredaktøren gør alt for at tænke tilgængelighed ind i sin arbejdsgang på sitet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.