Tilgængelighedserklæring

Silkeborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://silkeborg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://silkeborg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Silkeborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://silkeborg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har brugt en kombination af automatiserede og manuelle test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold mangler korrekt alternativ
  Der er eksempler på elementer, fx ikoner og grafikker, der mangler korrekt opmærkning og tekstuelt alternativ.
 • Dokumenter er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på, at dokumenter, typisk pdf filer, der i mindre eller større grad er utilgængelige. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå konkrete oplysninger.
 • Dokumenter fra eksterne aktører
  Der er eksempler på lovpligtige dokumenter fra eksterne aktører, fx praktikbeskrivelser, rapporter mm., som ikke er leveret tilgængelige til Silkeborg Kommune. Der kan også forekomme gamle indscannede dokumenter, fx breve, servitutter, lokalplaner mm.. Denne type dokumenter, har vi ikke umiddelbart mulighed for at gøre tilgængelige. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå indholdet i konkrete dokumenter.
 • Billede uden alt-tag
  Der er eksempler på billeder på hjemmesiden, der mangler alt-tekst.
 • Eksterne værktøjer overholder ikke standarden
  Der kan forekomme selvbetjeningsløsninger, der ligger i en anden ramme end silkeborg.dk, ud over de løsninger, som er beskrevet særskilt nedenfor, der ikke overholder kravene i WCAG 2.1.
 • Videoer publiceret efter 23. september 2020
  Der er eksempler på videoer publiceret efter 23. september 2020, der ikke er fuldt tilgængelige. Vi bestræber os på at forsyne alle nye videoer med undertekster, men der kan mangle synstolkning. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå konkrete oplysninger.
 • Selvbetjeningsløsning – Giv et praj
  En dybdegående evaluering, foretaget af Inklusio/InqludeIT i december 2021, viser, at Giv et praj har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. I samarbejde med andre kommuner er Silkeborg Kommune i dialog med SWECO, for at få udbedret fejlene. Der er i alt fundet 16 fejl, som henviser til succeskriterierne i WCAG 2.1. Ønsker du at få yderligere information, er du velkommen til at kontakte Silkeborg Kommune på telefon 89 70 10 00 eller mail: wa@silkeborg.dk.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Videoer fra byrådsmøder
  Silkeborg Kommune publicerer videoer fra byrådets møder via leverandøren KommuneTV. Møderne streames direkte via silkeborg.kommune-tv.dk. På platformen findes der derudover et arkiv med videoer fra tidligere møder. Disse arkiverede videoer er ikke undertekstede og overholder dermed ikke Lov om tilgængelighed. Det er en uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse videoer tilgængelige manuelt både tidsmæssigt og økonomisk, da videoerne fra de enkelte møder består af flere timers optagelse. Fordi dansk er et lille sprogområde er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at bruge fuldautomatisk tale-til-tekst og efterbehandlingen ved semiautomatiseret tale-til-tekst vurderes for uforholdsmæssigt omfattende og omkostningstung.

Ikke omfattet af loven

 • Onlinekort og korttjenester
  Der er flere interaktive kort og kortudsnit på hjemmesiden. Onlinekort og korttjenester er som udgangspunkt ikke omfattet af Lov om tilgængelighed, med mindre de er til navigationsbrug. Vi arbejder løbende med at sikre, at vores kortløsninger er tilgængelige. Hvis et kort ikke er tilgængeligt, bestræber vi os på at gøre væsentlige oplysninger tilgængelige udenfor kortet. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå konkrete oplysninger.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Silkeborg Kommune har lanceret ny hjemmeside september 2023 og i den forbindelse har vi vedtaget en webstrategi og centraliseret redaktøropgaven, der sikrer endnu større fokus på webtilgængelighed. Vi tjekker løbende for tilgængelighedsfejl på sider og i dokumenter. Vi anvender både automatiseret screening og manuelle "stikprøver". Der er vedtaget en generel retningslinje, der skal begrænse brugen af dokumenter på Silkeborg Kommunens hjemmesider. Til at sikre tilgængeligheden i nødvendige dokumenter, anvender vi et program, der kan optimere dokumenter i Word, Excel og PowerPoint, inden de omdannes til pdf. De fejl, der er i selvbetjeningsløsninger udenfor CMS'et, vil blive meldt til de berørte leverandører, så der kan igangsættes en proces for forbedring af løsningerne. Optimering af selvbetjeningsløsninger kan komme til at strække sig over en længere periode, da systemansvaret og dermed leverandørkontakten fordeler sig over mange aktører i organisationen, der kan også være hensyn til udbud og kontraktfornyelser, der spiller ind på tidsplanen for optimering af den enkelte løsning. Organisationen er og bliver løbende orienteret om Lov om tilgængelighed med særligt fokus på nøglepersoner som: beslutningstagere, systemadministratorer, digitaliseringskonsulenter og indkøbsfunktion.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.