Tilgængelighedserklæring

Silkeborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://silkeborg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://silkeborg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Silkeborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://silkeborg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har brugt en kombination af automatiserede og manuelle test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold mangler korrekt alternativ
  Der er eksempler på elementer, fx ikoner og grafikker, der mangler korrekt opmærkning og tekstuelt alternativ.
 • Navigation er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på elementer i navigationen, der ikke er opmærket korrekt. Det drejer sig for eksempel om elementer, der ikke er logisk grupperet.
 • Elementer er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på, at elementer, fx dokumenter og tabeller, ikke er opmærket korrekt. Det drejer sig bl.a. om manglende beskrivelser, overskrifter og dokumenter, der i mindre eller større grad er utilgængelige. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå konkrete oplysninger.
 • Dokumenter fra eksterne aktører
  Der er eksempler på lovpligtige dokumenter fra eksterne aktører, fx praktikbeskrivelser, rapporter mm., som ikke er leveret tilgængelige til Silkeborg Kommune. Der kan også forekomme gamle indscannede dokumenter, fx breve, servitutter, lokalplaner mm.. Denne type dokumenter, har vi ikke umiddelbart mulighed for at gøre tilgængelige. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå indholdet i konkrete dokumenter.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Der er eksempler på, at links med samme linktekst går igen flere gange på en side men har forskellige destinationer. Fx bruger vi linkteksten ”Send E-mail” i kontaktbokse, og der er sider på hjemmesiden med mere end én kontaktboks. Her vil samme linktekst gå igen i boksene, men med forskellige linkdestinationer. Dette kan også forekomme i hjemmesidens Sitemap, fordi flere sider i strukturen kan have samme sidenavn.
 • Billede uden alt-tag
  Der er eksempler på billeder på hjemmesiden, der mangler alt-tekst.
 • iFrame mangler titel
  Der er eksempler på iFrames, der mangler en beskrivende titel.
 • Betjening af formularer med tastatur
  I de formularer, der ligger indlejret på silkeborg.dk, er der er få elementer, det ikke er muligt at tilgå med tastatur samt få elementer, der ikke bliver visuelt markeret ved brug af tastatur.
 • Eksterne værktøjer overholder ikke standarden
  Der kan forekomme selvbetjeningsløsninger, der ligger i en anden ramme end silkeborg.dk, der ikke overholder kravene i WCAG 2.1.
 • Videoer publiceret efter 23. september 2020
  Der er eksempler på videoer publiceret efter 23. september 2020, der ikke er fuldt tilgængelige. Vi bestræber os på at forsyne alle nye videoer med undertekster, men der kan mangle synstolkning. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå konkrete oplysninger.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Politiske dagsordner, referater og bilag
  Dagsordener, referater og bilag fra politiske udvalgsmøder ligger i pdf på hjemmesiden. Disse dokumenter er i overvejende grad ikke tilgængelige. Det skyldes den tekniske løsning Silkeborg Kommune på nuværende tidspunkt anvender til at danne disse dokumenter. Vi er på vej i udbud med den bagvedliggende løsning og det vil derfor udgøre en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde at etablere midlertidige foranstaltninger for at optimere på den nuværende løsning. En ny løsning forventes implementeret i 2022. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå indholdet i konkrete dokumenter.
 • Videoer fra byrådsmøder
  Silkeborg Kommune publicerer videoer fra byrådets møder via leverandøren KommuneTV. Møderne streames direkte via silkeborg.kommune-tv.dk. På platformen findes der derudover et arkiv med videoer fra tidligere møder. Disse arkiverede videoer er ikke undertekstede og overholder dermed ikke Lov om tilgængelighed. Det er en uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse videoer tilgængelige manuelt både tidsmæssigt og økonomisk, da videoerne fra de enkelte møder består af flere timers optagelse. Fordi dansk er et lille sprogområde er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at bruge fuldautomatisk tale-til-tekst og efterbehandlingen ved semiautomatiseret tale-til-tekst vurderes for uforholdsmæssigt omfattende og omkostningstung.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter publiceret før 23. september 2018
  Dokumenter publiceret før 23. september 2018, og som ikke er nødvendige for aktive administrative processer, er ikke omfattet af Lov om tilgængelighed. De fleste af disse dokumenter på hjemmesiden (typisk pdf’er) er i overvejende grad ikke tilgængelige. Vi bestræber os på at angive kontaktperson på alle sider på hjemmesiden og ved kontakt til afsender er det muligt at få hjælp til at tilgå det ønskede indhold.
 • Videoer publiceret før 23. september 2020
  Der er videoer på hjemmesiden publiceret før 23. september 2020. Disse er ikke omfattet af Lov om tilgængelighed.
 • Onlinekort og korttjenester
  Der er flere interaktive kort og kortudsnit på hjemmesiden. Onlinekort og korttjenester er som udgangspunkt ikke omfattet af Lov om tilgængelighed, med mindre de er til navigationsbrug. Vi arbejder løbende med at sikre, at vores kortløsninger er tilgængelige. Hvis et kort ikke er tilgængeligt, bestræber vi os på at gøre væsentlige oplysninger tilgængelige udenfor kortet. Ved kontakt til kommunen er det muligt at få hjælp til at tilgå konkrete oplysninger.
 • Nyhedsarkiv
  Hjemmesiden har et større nyhedsarkiv. Nyhederne publiceret før 23. september 2019 er ikke omfattet af Lov om tilgængelighed, da siderne ikke opdateres eller redigeres. Der kan forekomme tilgængelighedsfejl på disse sider.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Silkeborg Kommune forventer at gå i udbud med hjemmesidens CMS i 2021/2022. I den nuværende løsning tjekker vi for og retter løbende tilgængelighedsfejl på sider og i dokumenter. Vi anvender både automatiseret screening og manuelle "stikprøver". Der er vedtaget en generel retningslinje, der skal begrænse brugen af dokumenter på Silkeborg Kommunens hjemmesider. Til at sikre tilgængeligheden i nødvendige dokumenter, anvender vi et program, der kan optimere dokumenter i Word, Excel og PowerPoint, inden de omdannes til pdf. Redaktører på hjemmesiden får alle en obligatorisk orientering om Lov om tilgængelighed, hvor regler og retningslinjer for arbejdet med hjemmesiden bliver genopfrisket og præciseret. Redaktørernes løbende arbejde med hjemmesiden er understøttet med retningslinjer og vejledninger til at sikre tilgængelighed, samt adgang til screeningsdata for tilgængelighedsniveauet, hvor de kan holde øje med eget område af hjemmesiden. De fejl, der er i selvbetjeningsløsninger udenfor CMS'et, vil blive meldt til de berørte leverandører, så der kan igangsættes en proces for forbedring af løsningerne. Optimering af selvbetjeningsløsninger kan komme til at strække sig over en længere periode, da systemansvaret og dermed leverandørkontakten fordeler sig over mange aktører i organisationen, der kan også være hensyn til udbud og kontraktfornyelser, der spiller ind på tidsplanen for optimering af den enkelte løsning. Organisationen er og bliver løbende orienteret om Lov om tilgængelighed med særligt fokus på nøglepersoner som: beslutningstagere, systemadministratorer, digitaliseringskonsulenter og indkøbsfunktion.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.