Tilgængelighedserklæring

Sikkerhedsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.sik.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.sik.dk?

Du kan kontakte Sikkerhedsstyrelsen på opdatering@sik.dk, 33732000 https://www.sik.dk/form/feedback-om-tilgaengelighed På alle sider har vi en feedbackfunktion, hvor vi spørger om teksten var klar og forståelig., hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Delvist tilgængelige PDF
Vi har behandlet en række PDF'er og ikke alle er blevet fuldt ud tilgængelige i følge en test i pac3. Se listen over delvist tilgængelige PDF'er her: https://www.sik.dk/sites/default/files/2019-09/delvist_tilgaengelige_filer.xlsx

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke behandlede PDF'er
Vi har to kategorier af PDF'er, der ikke er behandlet på grund af uforholdsmæssig stor byrde. Det drejer sig om engelske formularer og PDF'er til metrologi-området. Vi forventer at de engelske formularer bliver flyttet i vores formularsystem i 2020. Metrologiteksterne har et meget højt fagligt niveau og derfor en meget lille målgruppe. Du kan se listen over de ubehandlede PDF'er her: https://www.sik.dk/sites/default/files/2019-09/uforholdsmaessig_stor_byrde.xlsx
Visning af andres indhold
MID-certifikater bliver vist fra en database fra en leverandør. Kontrakten genforhandles i og for 2020, hvor tilgængelighed vil være et krav.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Video
Video gøre tilgængelige, når loven træder i kraft.

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: ""

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.