Tilgængelighedserklæring

Digitaliseringsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://service.nemid.nu/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://service.nemid.nu/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://service.nemid.nu/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus har i forbindelse med testen gennemgået netstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Sensus har gennemført tilgængelighedstesten som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Løsningen benytter sig af en del dekorative billeder/ikoner. Dekorative billeder tilføjer ikke oplysninger til indholdet på en side. For eksempel kan oplysningerne fra billedet allerede tilgås ved hjælp af tilstødende tekst, eller billedet er alene medtaget for at opnå et visuelt udtryk.
 • Overskrifter og ledetekster
  Der er generelt i løsningen fornuftigt formulerede overskrifter og ledetekster, hvor disse benyttes. Enkelte steder i løsningen forekommer dog, at overskrifter ikke er struktureret korrekt.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Information og relationer
  Label-elementer er tilstede på dele af løsningens formularfelter, men indeholder ingen tekst. En label uden tekst vil ikke blive præsenteret for en skærmlæsebruger, og bruge-ren kan dermed ikke fastslå formularfeltets formål. Overskrifterne på løsningen afspejler enkelte steder ikke det logiske niveau for indholdet, ligesom de hierarkiske krav til overskrifter (H2 under H1 etc.) ikke overholdes. På siden ”Mine nøglekort” benyttes en tom tabeloverskrift.
 • Synligt fokus
  Fokus er ikke synligt på NemID-formularerne.
 • Parsing
  Der er fundet en del syntaksfejl i koden ved hjælp af W3C HTML/CSS validator værktøj.
 • Navn, rolle, værdi
  Linket, der benyttes til at folde indhold ud, giver ikke brugeren besked om elementets tilstand.
 • Reflow
  Når browser-zoom benyttes til at skalere indholdet op til 400%, bør det tilpasse sig re-sponsivt. Det vil sige, at det præsenteres i en kolonne, så det ikke er nødvendigt at scrolle i mere end en retning. Dette er ikke muligt på løsningen.
 • Spring over blokke
  Løsningen overholder ikke dette succeskriterium, idet løsningen ikke benytter nogen teknologi til at spring over blokke af indhold.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Digitaliseringsstyrelsen vil gå i dialog med leverandøren om de tiltag, der er nævnt i pkt. 1, mhp. at korrigere webtilgængeligheden ift. de nævnte kriterier. De resterende 6 punkter i pkt. 2 betragtes som værende af uforholdsmæssig omfattende karakter og vil ikke blive korrigeret i websitets levetid frem til medio 2022.

Henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet fører tilsyn med, om Digitaliseringsstyrelsen overholder webtilgængelighedsloven.

Før du kontakter Digitaliserings- og ligestillingsministeriet, skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at Digitaliseringsstyrelsen, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive en henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet på mail webtilgaengelighed@digmin.dk eller ringe på telefon 23 46 31 16.

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet anvender henvendelserne som input til tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliserings- og ligestillingsministeriet har behov for yderligere uddybning.