Tilgængelighedserklæring

Tønder kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://sds.aula.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://sds.aula.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Tønder kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://sds.aula.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er både udført automatiske og manuelle tests. Leverandør (Netcompany) har udført testning.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ombrydningsvisning
  1.4.10 (Reflow) Planen er at hjemmesiden og Aula.dk bliver fuldt WCAG-2.1-kompatibel i løbet af efteråret 2019.
 • Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold
  1.4.11 (Non-text contrast) Planen er at hjemmesiden og Aula.dk bliver fuldt WCAG-2.1-kompatibel i løbet af efteråret 2019.
 • Indhold ved svævepegning eller fokus
  1.4.13 (Content on Hover or Focus) Planen er at hjemmesiden og Aula.dk bliver fuldt WCAG-2.1-kompatibel i løbet af efteråret 2019.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter
  Rapporter og lignende omfangsrige dokumenter foreligger i pdf-format. Disse tilgængeliggøres ikke, da læserskaren anslås som værende lille set i relation til arbejdsbyrden.
 • Materiale fra tredjepart
  Materiale fra tredjepart gøres ikke tilgængeligt, medmindre tredjepart selv gør dette tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Videoer
  Anvendte videoer tekstes i udgangspunkt ikke pga. uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der arbejdes løbende med mulighederne for optimering af hjemmesidens indhold, herunder tilgængeliggørelse. Arbejdsbyrde og udbytte vurderes i forhold til yderligere tiltag.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.