Tilgængelighedserklæring

Steno Diabetes Center Copenhagen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.sdcc.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.sdcc.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Steno Diabetes Center Copenhagen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.sdcc.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Alle sider er gennemgået manuelt af webredaktøren samt af lokale redaktører indenfor deres område.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nogle pdf-dokumenter er ikke tilgængelige
  Nogle af hospitalets pdf-dokumenter kommer fra forskellige systemer og fra eksterne samarbejdspartnere.
 • Jobsøgning
  Ansøgningsformularen lever ikke op til tilgængelighedskravene. Systemet som håndterer jobsøgning i Region Hovedstaden lever ikke op til kravene. Region Hovedstaden er i dialog med leverandøren af systemet.
 • Patientinformation på fremmedsprog
  Der er publiceret pjecer på engelsk, urdu, tyrkisk, arabisk og somali. Emnerne matcher de samme emner på dansk.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Undervisningsmateriale i pdf
  Undervisningsmateriale målrettet fagfolk. Materialet består af primært af figurer med sparsom tekst.
 • Patientinformation på fremmed sprog
  Der er få pjecer på urdu, somali, arabisk og tyrkisk, som ikke lever op til loven.

Ikke omfattet af loven

 • Gamle nyheder
  Der er nyheder fra før 23.09.2018, som der ikke er ændret i og skal betragtes som nyhedsarkiv.
 • Ældre pdf'er
  Vi har forskellige pdf'er, der er publiseret før 23.09.2018 som ikke lever op til kravene om webtilgængelighed. Det gælder fx dialogværktøjer, som det vil kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer at opmærke. Disse pdf'er er målrette fagfolk og finder i en mappe med samme navn. Ligeledes er der bilag til Årsberetning 2017, som ikke lever op til kravene. Har du brug for hjælp til at læse disse dokumenter, er du velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktperson nederst på de pågældende sider.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har en god viden og videndeler blandt lokalredaktører. Desuden deltager vi på regionale netværksmøder om emnet og anvender vejledningsmateriale, som er udarbejdet af Region H:

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.