Tilgængelighedserklæring

Steno Diabetes Center Copenhagen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.sdcc.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.sdcc.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Steno Diabetes Center Copenhagen, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.sdcc.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Alle sider er gennemgået manuelt af webredaktøren.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nogle pdf-dokumenter er ikke tilgængelige
  Nogle af hospitalets pdf-dokumenter kommer fra forskellige systemer og fra eksterne samarbejdspartnere.
 • Jobsøgning
  Ansøgningsformularen lever ikke top til tilgængelighedskravene. Systemet som håndterer jobsøgning i Region Hovedstaden lever ikke op til kravene. Region Hovedstaden er i dialog med leverandøren af systemet.
 • Elementer mangler korrekt opmærkning
  Der er mellemrubrikker, punktopstillinger, linktekster og billeder, som mangler korrekt opmærkning. Disse opdateres løbende og forventes afsluttet i løbet af 2021.
 • Foldere til patienter udviklet i XMedia
  Systemet som anvendes til at producere foldere lever ikke op til kravene om opmærkning til skærmlæsere. Har du brug for hjælp til at læse disse dokumenter, er du velkommen til at kontakte diabetessygeplejerske Lotte Sehested på tlf. 24 52 96 74

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Gamle nyheder
  Der er nyheder fra før 23.09.2018, som der ikke er ændret i og skal betragtes som nyhedsarkiv.
 • Ældre pdf'er
  Vi har forskellige pdf'er, der er publiseret før 23.09.2018 som ikke lever op til kravene om webtilgængelighed. Det gælder fx dialogværktøjer, som det vil kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer at opmærke. Ligeledes er der bilag til Årsberetning 2017, som ikke lever op til kravene. Har du brug for hjælp til at læse disse dokumenter, er du velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktperson nederst på de pågældende sider.
 • Nogle videoer mangler undertekster og beskrivelse
  Alle videoer på sdcc.dk bør leve op til kravene om undertekster og en beskrivelse af videoens indhold. Flere videoer publiseret før denne dato lever op til kravene. Vores fokus er at nye videoer lever op til kravene. Finder du en video, så ikke lever op til kravene, og du gerne vil kende indholdet, er du velkommen til at kontakte os.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har en god viden og videndeler blandt lokalredaktører. Desuden deltager vi på regionale netværksmøder om emnet og anvender vejledningsmateriale, som er udarbejdet af Region H:

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.