Tilgængelighedserklæring

RØMØ MENIGHEDSRÅD forpligter sig til at gøre webstedet http://www.sctclemensromo.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.sctclemensromo.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte RØMØ MENIGHEDSRÅD, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.sctclemensromo.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har benyttet den plug-in til Google Chrome, som hedder Wave.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Pdf'er og videoer
  Vi har på websitet pdf'er og videoer som ikke kan gøres tilstrækkeligt tilgængelige. Vi har derfor også vedlagt word-dokument og/eller angivet indholdet i ren tekst i videst muligt omfang, eller for videoernes vedkommende linket til en Tekstversion. På siderne "Vedtægter og takster" og "Kirke og turisme" er der 4 pdf-filer. I forhold til kriterie 1.4.12 https://www.w3.org/TR/WCAG21/#text-spacing kræver det gennemgang af alle dokumenttyper, og sikring af at der benyttes korrekt linjeafstand, afsnitsafstand, bogstavsafstand og ordafstand. Dette håndteres ikke da dette vil ændre udtrykket på dokumenterne væsentligt, og vil medføre kompromittering af retssikkerheden. Desuden understøtter Sctclemensromo.dk ikke WCAG 2.1 på AA niveau når det gælder dokumentindhold på detaljesiden. Der er eksempler på at bilag i form af tabeller, billeder mv. ikke tilpasser sig pænt på mobile enheder. Det handler konkret om kravet Success Criterion 1.3.4 Orientation.
 • Billeder
  Billeder er ikke forsynet med alternativ tekst, fordi den bagvedliggende platform ikke tilbyder det. I stedet er der øget opmærksomhed på, at den tilhørende tekst forklarer, når der er tale om betydningsbærende foto, billede eller illustration.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Kirkeblad
  Kirkeblad er i pdf-format, da vi vurderer, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at ændre dette, dels fordi kirkebladet udelukkende nu har historisk interesse og dels fordi pdf-formatet fremstår grafisk klart og derfor også pænt tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.