Tilgængelighedserklæring

Frederikshavn kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://saebyhavn.frederikshavn.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://saebyhavn.frederikshavn.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederikshavn kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://saebyhavn.frederikshavn.dk/

 • Kontaktfunktion: På Sæby Havns hjemmeside er der en feedback-knap på alle indholdssider. Her er der 4 typer af feedback: Ris og Ros, Teknisk Fejl, Fejl i indhold og manglende tilgængelighed. Webredaktøren tjekker hver dag sit dashboard for at se, om der er indkommet feedback.

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Evalueringen er en manual selvevaluering og måling af tilgængeligheden af Siteimprove

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Ikke udfyldt

Uforholdsmæssig stor byrde

 • "Signaturkort over Sæby Havn"
  På Sæby Havns hjemmeside har vi en underside indeholdende 6 link til kort af forskellig karakter. Under hvert billedlink - har vi forsøgt at beskrive kortene - ved at give et resume af, hvad hver kort indeholder . Dette Signaturkort viser, hvor på Sæby Havn man kan finde: havnekontor, betalingsautomat, toilet- og badefaciliteter, legeplads, hjertestarter, grillplads, gæstepladser, tankning af diesel og gæstepladser. Men ud fra min bedste vurdering vurderes det værende uforholdsmæssig stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgerne og andre kontakte havnekontoret i Sæby, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle/udskrive indholdet.
 • "Googlekort over Sæby Havn"
  Dette google kort gør det muligt at zoome ind og ud på kortet, så du kan se, hvor de forskellige steder er på havnen. Men ud fra vores vurdering vurderes det værende uforholdsmæssig stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgerne og andre kontakte havnekontoret i Sæby, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle/udskrive indholdet.
 • Kort over båd/liggepladser i Sæby Havn
  Dette kort over båd/liggepladser viser hvor i havnen, man har fået tildelt sin bådplads. Men ud fra min bedste vurdering vurderes det værende uforholdsmæssig stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgerne og andre kontakte havnekontoret i Sæby, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle/udskrive indholdet.
 • "Kort over autocamperholdepladser"
  Dette autocamperpladskort viser hvor autocamperne må parkere, og hvor autocampere kan finde toiletter og andre faciliteter . Men ud fra min bedste vurdering vurderes det værende uforholdsmæssig stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgerne og andre kontakte havnekontoret i Sæby, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle/udskrive indholdet.
 • "Kort over stativpladser"
  Dette kort viser hvor du kan finde stativpladser. Men ud fra vores vurdering vurderes det værende uforholdsmæssig stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige. Som alternativ kan borgerne og andre kontakte havnekontoret i Sæby, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle/udskrive indholdet.
 • "Søkort over Sæby Havn"
  Dette søkort viser Sæby Havn. Men ud fra min bedste vurdering vurderes det værende uforholdsmæssig stor byrde, at skulle gøre kortene tilgængelige . Som alternativ kan borgerne og andre kontakte havnekontoret i Sæby, som altid vil være behjælpelig med at beskrive/formidle/udskrive indholdet.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Sæby Havn er der en webredaktør som har til opgave at sørge for, at tilgængeligheden overholdes. Webredaktøren er udlært i at bruge de værktøjer, som der er givet undervisning i, for at gøre siderne tilgængelige (typografier, god og informativ linktekster på alle link - altid uploade billeder, hvor alternative tekst er skrevet på, sådan at teksten er sigende og informativ. Derudover får webredaktøren hver uge tilsendt en Siteimprove rapport over Sæby Havn Denne rapport kigges igennem, så vi sikrer, at vi ikke har døde links på siderne. Webredaktøren gør alt for at tænke tilgængelighed ind i sin arbejdsgang på sitet.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.