Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://rygskema.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://rygskema.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://rygskema.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Rygcenter Syddanmark har sammenholdt websidens indhold og funktioner med WCAG 2.1.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Prerecorded Video-only
  Vi har på websiden en intro video uden lyd som giver vejledning omkring hvordan man logger ind i spørgeskemaet og hvordan man navigere rundt i spørgeskemaet.
 • Bruger Interface
  Brugerfladens layout er simplificeret og funktionerne er begrænset i forhold til websidens formål.
 • Tidbegrænsning efter login
  Som en teknisk sikkerhedsmæssig foranstaltning logges brugeren automatisk af efter 30 minutters inaktivitet og websiden omdirigeres til forsiden (login siden). Besvarelserne gemmes løbende som de indtastes. Når brugeren logger ind igen vil spørgeskemaet starte fra den seneste side.
 • Afbrydelse af udfyldelse
  Der er mulighed for at holde en pause undervejs i sin udfyldelse af spørgeskemaet ved at man trykker på "Forlad skema". Når brugeren logger ind igen starter spørgeskemaet fra der hvor man slap.
 • Sprog
  Størstedelen af Websidens indhold og funktionsknapper er oversat til 9 forskellige sprog. Ved manglende oversættelse fremstår teksten på dansk. Beslutningen omkring hvilke sprog som skal være tilgængelig er ud fra en vurdering af hvilke tolkesprog som hyppigest anvendes på Rygcenter Syddanmark.
 • Hjælpetekst
  Der tilbydes hjælpetekst udenfor størstedelen af spørgsmål som indgår i spørgeskemaet. Hjælpeteksten tilgår via et info-ikon til højre for spørgsmålene som man skal klikke på. Der genovervejes om vi i stedet kan få en mouseover funktion til at vise teksten og om ikonet kan forstørres.
 • Faglige termer og udtryk
  En lille del af spørgeskemaerne indeholder validerede spørgsmål. Disser er dog kun validerede på dansk og engelsk. Spørgsmålene skal opstilles i det format som de er valideret i. Fremadrettet igangsættes en indsats hvori vi får valideret alle spørgsmål i spørgeskemaet og får omdannet spørgsmålene i et mere patientvenligt sprog.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Lange vejledninger og tekst
  Tekst og indhold på websiden er forsimplet for at forebygge at brugeren får overload af informationer som medfører at de ikke kan gennemføre spørgeskemaet.

Ikke omfattet af loven

 • Websiden på mobiltelefoner
  Websiden fungerer ikke optimalt på alle skærmstørrelser. Websidens indhold kan ikke skaleres efter skærmstørrelse. En pop-up besked advarer brugere som tilgår websiden på mobilen omkring disse problemer.
 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.
 • Manglende mediealternativ til videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden mediealternativ (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i øjeblikket ved at udvikle en ny database som kobles op med SurveyXact. Spørgeskemaerne vil derfor komme til at køre i SurveyXact hvor man tilgår spørgeskemaet via et personligt link eller logger ind via www.datafabrikken.dk. Det er derfor op til leverandøren at overholde kravene omkring webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.