Tilgængelighedserklæring

Rudersdal Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://rudeskov.rudersdal.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://rudeskov.rudersdal.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rudersdal Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://rudeskov.rudersdal.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus Aps har foretaget en både automatiseret og kvalitativ vurdering af webløsningen i august 2020. Desuden anvender vi Siteimprove til at screene automatisk for tilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tilsynsrapport
  Vi har på websitet en tilsynsrapport udarbejdet i PDF format, som ikke er tilstrækkeligt tilgængelig i forhold til overskifter, bogmærker, alternativ præsentation for billeder samt manglende tabeloverskrifter. Hvis du har problemer med at læse en PDF-fil, kan du altid ringe til Rude Skov på tlf. 46 11 36 50, så hjælper vi dig videre.
 • Der er identificeret en række tekniske problemer
  Kontrast • Der er dårlig kontrast på piltaster på billedkarruseller og billedbånd. Dvs. at det kan være svært at se pilen, fordi der er ikke er stor nok farveforskel mellem pilen og billedet i baggrunden. • Der kan være såkaldte ”teaser-billeder” med links til andres sider. Her kan der nogle gange ikke være tilstrækkelig kontrast mellem tekst og baggrund. • Hvis man bruger tastatur til at navigere med, kan man opleve, at der er dårlig kontrast på tastaturfokusindikatorer og baggrunde ved søgning og på billedkarruseller og billedbånd. En tastaturfokusindikator er en ramme eller kant, der fremhæver det element, man "står på". • Når kontrasten er dårlig, kan det være svært at se elementerne. Forstørrelse (zoom) • Hvis man forstørrer siden til 200 eller 400 procent, kan der være indhold, man ikke kan se. Tekster bliver ikke delt over flere linjer på en pæn måde. Derfor kan der også være funktionalitet, der ikke fungerer så godt, som det burde. Tastatur-navigation: Problemer Når man bruger tastatur til at bevæge sig rundt på webstedet, kan man komme ud for disse problemer: • Man kan ikke fuldt ud navigere med tastatur på kort, der viser forskellige områder eller services. • Som nævnt under "Kontrast" kan man opleve, at der er dårlig kontrast på tastaturfokusindikatorer ved søgning og på billedkarruseller og billedbånd. En tastaturfokusindikator er en ramme eller kant, der fremhæver det element, man "står på".
 • Det redaktionelle arbejde på websitet
  Der kan løbende opstå problemer i forhold til det redaktionelle arbejde på websitet. Dette gælder fx fejl i overskrift-struktur, manglende opmærkning af overskrifter og tomme overskrifter. Der kan også mangle alternativ tekst på billeder. Endelig kan der mangle beskrivelse af tabeller. Vi tager løbende hånd om disse problemer.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Videoer, som er publiceret før den 23. september 2020
  Videoen, som er publiceret før den 23. september 2020, er ikke fuldt tilgængelig.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Center for Handicap – bo og beskæftigelse – Rude Skov i Rudersdal Kommune har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. Udbedring af forhold, som ikke lever op til tilgængelighedskravene De forhold, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden (tekniske såvel som redaktionelle), gennemgås og udbedres så vidt muligt. Rudersdal Kommune er i gang med at udvikle nye websites. Vi har valgt at udskyde tungere og mere byrdefulde udviklingsopgaver for at overholde tilgængelighedskravene til dette redesign, som forventes at være færdigt i i løbet af foråret 2024. Dette gælder bl.a.: • Hvis man forstørrer siden til 200 eller 400 procent, kan der være indhold, man ikke kan se. Tekster bliver ikke delt over flere linjer på en pæn måde. Derfor kan der også være funktionalitet, der ikke fungerer så godt, som det burde. • Der er dårlig kontrast mellem baggrunden og piltasterne på billedkarruseller og billedbånd. • Der kan være dårlig kontrast mellem tekst og baggrund på såkaldte ”teaser-billeder” med links til andre sider. • Hvis man bruger tastatur til at navigere med, kan man opleve, at der er dårlig kontrast på tastaturfokusindikatorer og baggrunde ved søgning og på billedkarruseller og billedbånd. En tastaturfokusindikator er en ramme eller kant, der fremhæver det element, man "står på". • Når kontrasten er dårlig, kan det være svært at se elementerne. Løbende screening Vi anvender løbende Siteimprove til at screene automatisk for tilgængelighed (fx om et billede mangler alternativ tekst, om en side mangler titel, eller om en overskrift er lavet med fed skrift i stedet for CMS'ets overskriftsfunktion). Derudover gennemgår vi websitet stikprøvevist for at tjekke for uhensigtsmæssigheder, som Siteimprove ikke kan vurdere (fx om links har tilstrækkeligt informerende tekst). Endelig arbejder vi løbende på at minimere brugen af dokumenter på websitet og i stedet lægge informationen direkte på websitet (dvs. som HTML-kode). I forbindelse med redesignet er målet at skabe fuldt et tilgængeligt website. I den forbindelse vil der blive foretaget både automatiserede og en kvalitativ vurdering af webløsningen. Uddannelse Redaktørerne er uddannet i redaktionelle krav til tilgængelighed, og vejledninger til redaktørerne i brug af CMS’et og brug af Siteimprove opdateres løbende.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.