Tilgængelighedserklæring

Rudersdal kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://rudeskov.rudersdal.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://rudeskov.rudersdal.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rudersdal kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://rudeskov.rudersdal.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part, ligesom vi løbende selv evaluerer ved hjælp af værktøjet Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ydelseskatalog
  Vi har på websitet et ydelseskatalog udarbejdet i PDF format, som ikke er tilstrækkeligt tilgængelig i forhold til manglende tabeloverskrifter. Ydelseskataloget vil blive gjort tilgængeligt, når en ny version bliver udarbejdet. Hvis du har problemer med at læse en PDF-fil, kan du altid ringe til Rude Skov på tlf. 46 11 36 50, så hjælper vi dig videre.
 • Virksomhedsplanen
  Vi har på websitet en virksomhedsplan udarbejdet i PDF format, som ikke er tilstrækkeligt tilgængelig i forhold til bogmærker, alternativ præsentation for billeder samt manglende tabeloverskrifter. Virksomhedsplanen vil blive gjort tilgængeligt, når en ny version bliver udarbejdet. Hvis du har problemer med at læse en PDF-fil, kan du altid ringe til Rude Skov på tlf. 46 11 36 50, så hjælper vi dig videre.
 • Der er identificeret en række tekniske problemer
  Mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven i topmenuen. Mangelfuld kontrast på piletaster på billedkarruseller og billedbånd. Tab af indhold og funktionalitet og mangelfuld ombrydningsvisning ved tekstforstørrelse til hhv. 200 og 400 procent samt tab af indhold, når tekstafstanden bliver ændret. Hvis man bruger tastatur, er der mangelfuld tastaturnavigation i forbindelse med visning på kort og tastaturfælder ved speciel søgning på adresser. Der er desuden mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatorer ved søgning og på billedkarruseller og billedbånd. Hvis man bruger skærmlæser, mangler der opmærkning af brødkrummestien, som ville gøre det muligt for skærmlæserbrugere at springe direkte til brødkrummestien ved hjælp af indbyggede genveje eller kommandoer. Der er overflødige WAI-ARIA-attributter. Der kan i enkelte tilfælde ikke skelnes mellem landemærker.
 • Det redaktionelle arbejde på websitet
  Der kan løbende opstå problemer i forhold til det redaktionelle arbejde på websitet. Dette gælder fx: Fejl i overskrift-struktur, manglende opmærkning af overskrifter og tomme overskrifter, manglende alternativ tekst på billeder, manglende beskrivelse af tabeller. Vi tager løbende hånd om disse problemer.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • BDO tilsynsrapporter
  Vi har på websitet to tilsynsrapporter fra BDO udarbejdet i PDF format. Begge rapporter er offentliggjort før d. 23. september 2018 og ikke nødvendige for aktive administrative processer. De er derfor undtaget kravene i lov om webtilgængelighed. Ved behov for oplæsning af rapporterne, kan vi kontaktes på tlf.nr. 46 11 36 50.
 • Video om Rude Skov
  Videoen om Rude Skov er offentliggjort før d. 23. september 2020, og dermed ikke omfattet af loven. En undertekstet version forventes klar senest i oktober 2020.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Center for Sociale Indsatser – Rude Skov i Rudersdal Kommune har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. De forhold, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden (tekniske såvel som redaktionelle) gennemgås og udbedres. Ældre PDF-filer, som ikke er tilgængelige, vil blive gjort tilgængelige, når nye versioner bliver udarbejdet eller i tilfældet med tilsynsrapporter modtages fra tredjepart. Vi anvender Siteimprove til løbende at screene automatisk for tilgængelighed (fx om et billede mangler alternativ tekst, om en side mangler titel, eller om en overskrift er lavet med fed skrift i stedet for CMS'ets overskriftsfunktion). Derudover gennemgår vi websitet stikprøvevist for at tjekke for uhensigtsmæssigheder, som Siteimprove ikke kan vurdere (fx om links har tilstrækkeligt informerende tekst). Endelig arbejder vi løbende på at minimere brugen af dokumenter på websitet og i stedet lægge informationen direkte på websitet (dvs. som HTML-kode). Redaktørerne er uddannet i redaktionelle krav til tilgængelighed, og vejledninger til redaktørerne i brug af CMS’et og brug af Siteimprove opdateres løbende. Rudersdal Kommune er i gang med at udvikle nye websites med forventet lancering 1. september 2021 (eller tidligere). Vi har valgt at udskyde tungere og mere byrdefulde udviklingsopgaver for at overholde tilgængelighedskravene til dette redesign. Dette gælder bl.a.: Mangelfuld kontrast på piltaster på billedkarruseller og billedbånd, mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatorer ved søgning og på billedkarruseller og billedbånd, tab af indhold og funktionalitet og mangelfuld ombrydningsvisning ved tekstforstørrelse til hhv. 200 og 400 procent samt tab af indhold, når tekstafstanden bliver ændret.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.