Tilgængelighedserklæring

Rudersdal Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.rudersdal.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.rudersdal.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rudersdal Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.rudersdal.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden fuldt ud. 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er anvendt automatiseret test af ekstern part. Desuden anvender vi selv løbende automatiseret test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tekniske forhold
  Rudersdal Kommune forventer, at tilgængelighedskravene er opfyldt ved lancering af nyt websted den 11. oktober 2023. Skulle du mod forventning opleve tekniske forhold, hvor webstedet ikke lever op til tilgængelighedskravene, kan du kontakte kommunen på telefon 46 11 00 00.
 • Redaktionelle forhold
  Webstedet er udviklet med henblik på overholdelse af WCAG 2.1 AA. Der vil dog i forbindelse med redaktionelt arbejde opstå problemer, fx i form af fejl i overskrift-struktur, manglende opmærkning af overskrifter, manglende eller utilstrækkelige hjælpetekster i formularer. Rudersdal Kommune monitorerer løbende webstedet mhp. at rette evt. fejl.
 • Selvbetjeningsløsninger og andre eksterne løsninger
  Rudersdal Kommune stiller en række selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne, der kan tilgås via webstedet. De fleste overholder webtilgængelighedsloven helt eller delvist. Rudersdal Kommune har præciseret over for leverandørerne, at de har ansvar for at løsningerne er tilgængelige, og vi er i løbende dialog med dem for at opnå bedre tilgængelighed. Hvis du har problemer med at bruge en selvbetjeningsløsning, kan du altid ringe til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00. Så hjælper vi dig videre.
 • PDF-filer
  Rudersdal Kommune udarbejder dokumenter i MS-Word og tester for fuld tilgængelighed med hjælpeprogrammet AssistPro. Ligeledes testes for tilgængelighed, når det oprindelige dokument er konverteret til pdf-format. Rudersdal Kommune gør opmærksom på, at forskellige hjælpeprogrammer til test af web-tilgængelighed kan give forskellige resultater og at brugere derfor kan opleve manglende opfyldelse af kravene om tilgængelighed selv om kommunen har testet herfor. Har du forsøgt at tilgå et af kommunens dokumenter uden held, kan du kontakte kommunen via Digital Post, på tlf. 46 11 00 00 eller ved hjælp af e- mail rudersdal@rudersdal.dk. Så vil vi kontakte dig og finde og præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Visse kort til navigationsbrug
  Vi anvender i høj grad kort til at formidle emner, som strækker sig fra lokalplanområder og erhvervsområder til placering af kælkebakker. Der er tale om en særdeles omfattende opgave at beskrive disse brugervenligt og i tekst.
 • Byggesagsarkivet (Filarkivet)
  Det vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde at gennemgå alle rapporter for at sikre tilgængeligheden i PDF-filer, som er udstillet før og efter 23. september 2020. Langt størstedelen af materialet i byggesager indsendes af ansøgere, og vi kan ikke pålægge ansøger at indsende materiale, som overholder tilgængelighedskravene. Hvis du har problemer med at læse en byggesagsrapport, kan du kontakte Byplan på tlf. 46 11 00 00 eller e- mail byplan@rudersdal.dk. Så hjælper vi dig.
 • Bygningstegninger
  Det vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde at sørge for, at bygningstegninger og lign. er tilgængelige. Meget får vi fra eksterne leverandører eller borgere, som har en byggesag, og vi kan ikke pålægge ansøger at indsende materiale, som overholder tilgængelighedskravene. Hvis du har problemer med at læse en PDF-fil, kan du altid kontakte Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00 eller e- mail rudersdal@rudersdal.dk. Så hjælper vi dig videre. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der som regel findes på den side, hvor linket til løsningen er.

Ikke omfattet af loven

 • Kort, som ikke er til navigationsbrug
  Vi anvender i høj grad kort til at formidle emner, som strækker sig fra lokalplanområder til motionsruter og badestrande. Vi tilbyder ofte et alternativ i tekst, også når der er tale om kort til geografisk beskrivelse. Hvis du har problemer med bruge et kort, kan du altid kontakte Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00 eller e- mail rudersdal@rudersdal.dk. Så hjælper vi dig videre. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der som regel findes på den side, hvor linket til løsningen er.
 • PDF-filer publiceret før 23. september 2018
  Politikker, by- og lokalplaner og andre typer af planer, strategier mv., som stadig er gældende, og som er publiceret før den 23. september 2018, bliver først gjort tilgængelige, når de opdateres og vedtages på ny. Hvis du har problemer med at læse en PDF-fil, kan du altid kontakte Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00 eller e- mail rudersdal@rudersdal.dk. Så hjælper vi dig videre. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der som regel findes på den side, hvor linket til løsningen er.
 • Referater og bilag publiceret før 23. september 2020
  Referater og bilag til møder i til kommunalbestyrelse og udvalg, som er produceret og offentliggjort før den 23. september 2020, er ikke fuldt tilgængelige. Hvis du har problemer med at læse en dagsorden, et referat eller et bilag, kan du kontakte Politik og Jura i Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00 eller e- mail PolitikOgJura@rudersdal.dk.
 • Kunstregistranten over moderne kunst
  Man kan søge i kommunens database for Rudersdal Kommunes moderne kunstsamling, Kunstregistranten. Dette er en kulturhistorisk samling, som ikke kan gøres fuldt tilgængelig.
 • Videoer, der sendes live
  Videoer, der sendes live, tekstes ikke.
 • Videoer, som er publiceret før den 23. september 2020
  Videoer, der sendes live, tekstes ikke, men forsøges så vidt muligt tekstet senest 14 dage efter livesending.
 • Stream fra kommunalbestyrelsesmøder
  Stream fra vores kommunalbestyrelsesmøder er i dag ikke tekstet. Vi er i dialog med leverandøren om undertekstning af videoer fra kommunalbestyrelsesmøder.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Rudersdal Kommune har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. Kommunen har prioriteret overholdelse af tilgængelighedskravene i forbindelse med relancering af webstedet den 11. oktober 2023.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.