Tilgængelighedserklæring

Rudersdal Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.rudersdal.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.rudersdal.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rudersdal Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.rudersdal.dk/

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tekniske forhold
  Der er identificeret en række tekniske problemer: Mangelfuld kontrast ved tilmelding til nyhedsbrev. Mangelfuld markering af linktekster. Mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven på temasider og på nyheder i fokus i nyhedsoversigt. Når man bruger tastatur, er der problemer i forbindelse med søgning og filtrering i nyhedsoversigt. Der er tastaturfælder ved speciel søgning på adresser. Der er ikke tilstrækkelig kontrast på tastaturfokusindikatorer ved søgning. Når man bruger tastatur, er fokusrækkefølgen på forsiden ikke optimal. Når man bruger tastatur, er der ikke synligt fokus på knapper til at udfolde og lukke ’accordions’ (harmonikaer med meget tekst), og de mangler navn, der kan læses op i en skærmlæser. Formularer har mangelfuld kontrast mellem indtastningsfelter/-knapper og baggrund i formularer. I formularer kan der hos nogle brugere vises fejlmeldinger på engelsk. Dette er styret af browseren. Når man forstørrer siden ved tekstforstørrelse til hhv. 200 og 400 procent, kan der forekomme tab af indhold og funktionalitet samt mangelfuld ombrydningsvisning. Dele af indholdet afviger fra standardsproget, idet standardmenuer i sidehovedet og sidefoden er på dansk på sider med engelsk tekst, og der kan forekomme fejlmeddelelser på engelsk i formularer på dansk.
 • Redaktionelle forhold
  Der er identificeret problemer i forhold til det redaktionelle arbejde på websitet. Sådanne problemer kan opstå løbende. Dette gælder fx: Fejl i overskrift-struktur, manglende opmærkning af overskrifter og tomme overskrifter. Manglende alternativ tekst på billeder. Manglende beskrivelse af tabeller. Manglende eller utilstrækkelige hjælpetekster i formularer.
 • Selvbetjeningsløsninger og andre eksterne løsninger
  Vi stiller en række selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne. De fleste overholder webtilgængelighedsloven helt eller delvist. Vi har præciseret over for leverandørerne, at de har ansvar for at gøre løsninger tilgængelige, og vi er i løbende dialog med dem for at opnå bedre tilgængelighed. De løsninger, der kan have problemer i forhold til tilgængelighed, er beskrevet enkeltvis her. Hvis du har problemer med at bruge en selvbetjeningsløsning, kan du altid ringe til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00. Så hjælper vi dig videre. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der som regel findes på den side, hvor linket til løsningen er. Affald og miljø: Løsningerne i RenoWeb, JordWeb og Bygningsaffald fra Sweco, hvor man bl.a. kan bestille container og afhentning af affald, overholder de fleste krav. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Teknik og Miljø, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 00 00. Ansøgning om kontanthjælp: Løsningen til ansøge om kontanthjælp fra Digiservice (Resultmaker) overholder de fleste krav. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Borgerservice, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 00 00. Ansøgning om fripladstilskud: Løsningen til at ansøge om tilskud til friplads til dagtilbud, SFO eller SFK er muligvis ikke fuldt tilgængelig. Leverandøren Assemble har ikke kunnet oplyse dette. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Borgerservice, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 00 00. Ansøgning om støtte til enkeltudgifter: Løsningen til ansøge om støtte til enkeltudgifter fra Digiservice (Resultmaker) overholder de fleste krav. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Borgerservice, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 00 00. Ansøgning om sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende: Løsningen til at ansøge om sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende fra NemRefusion overholder de fleste krav. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Borgerservice, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 00 00. Booking af plads i daginstitution: Løsningen NemPlads til at booke plads i daginstitution er muligvis ikke fuldt tilgængelig. Leverandøren Assemble har ikke kunnet oplyse dette. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Borgerservice, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 00 00. Booking af lokale r i Rudersdal Løsningen til at formidle booking af lokaler fra KMD lever op til tilgængelighedskravene. Men der er nogle redaktionelle forhold i løsningen, som ikke lever op til kravene, nærmere bestemt strukturering af overskrifter og PDF-filer. Vi arbejder på at gøre indhold tilgængeligt til udgangen af 2020. Har du problemer med at bruge løsningen eller at læse en PDF-fil, kan du kontakte Kulturområdet, som er ansvarlig for løsningen, på kultur@rudersdal.dk eller tlf. 46 11 56 00. BørneRuden: BørneRuden, som bruges til kommunikation mellem institutioner og forældre til børn i dagtilbud, er muligvis ikke fuldt tilgængelig. Leverandøren Assemble har ikke kunnet oplyse dette. BørneRuden vil blive erstattet af Aula på et tidspunkt. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Dagtilbudsområdet, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 43 08. Giv et praj: Løsningen Giv et praj fra Sweco overholder de fleste krav. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Teknik og Miljø, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 00 00. Mit sygefravær: ’Mit sygefravær’ overholder de fleste krav. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Beskæftigelsesområdet, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 30 05. Flytning til udlandet: Løsningen til at melde flytning til udlandet er muligvis ikke fuldt tilgængelig. Leverandøren DXC har ikke ønsket at oplyse dette. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Borgerservice, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 00 00. Opskrivning til skole: Løsningen til at skrive børn op til skole, Tabulex, er muligvis ikke fuldt tilgængelig. Leverandøren IST har ikke kunnet oplyse dette, men er ved at analysere løsningen. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Skoleområdet, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 00 00. Rotteanmeldelse: Løsningen til at anmelde rotter fra Sweco overholder de fleste krav. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Teknik og Miljø, som er ansvarlig for løsningen, på tlf. 46 11 00 00.
 • PDF-filer
  Har du forsøgt at tilgå et af kommunens dokumenter uden held, kan du kontakte kommunen via sikker post. Så vil vi kontakte dig og finde og præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage Kortskitser: Bilag i form af kortskitser, bygningstegninger og lignende uden ikke-tekstbaserede filer er ikke tilgængelige og vil ikke kunne gøres tilgængelige. Byggesagsarkivet (Filarkivet): Byggesagsarkivet (Filarkivet) overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). Dokumenter, som er indsendt af borgere, kan indeholde tekstinformation, billedmateriale, billede af tekst m.m. og er ikke omfattet af loven, jf. §1 stk. 5. Søgefunktionen gennem kort i løsningen er ikke omfattet af loven, jf. §1 stk. 4. Politikker, kvalitetsstandarder, tilsynsrapporter mv.: En del ældre pdf-filer er ikke tilgængelige. Det drejer sig bl.a. om politikker og strategier, kvalitetsstandarder inden for social- og sundhedsområdet, tilsynsrapporter inden for social- og sundhedsområdet og tilfredshedsundersøgelser på daginstitutioner. De vil blive gjort tilgængelige, når nye versioner bliver udarbejdet. Dette gælder også Rudersdal Kommunes handicappolitik. Kommunens handicappolitik er i øjeblikket under udvikling og forventes at blive tilgængelig, når den nye politik er færdigudviklet og godkendt ved årsskiftet 2020/21. PDF-filer dannet fra PowerPoint og Excel: PDF-filer, som er dannet ud fra Excel-ark eller PowerPoint-præsentationer, kan ikke gøres fuldt tilgængelige. Vi vil så vidt muligt beskrive hovedpointerne fra disse dokumenter i teksten på siden.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Visse kort til navigationsbrug
  Vi anvender i høj grad kort til at formidle emner, som strækker sig fra lokalplanområder og erhvervsområder til placering af kælkebakker. Der er tale om en særdeles omfattende opgave at beskrive disse brugervenligt og i tekst.
 • Byggesagsarkivet (Filarkivet)
  Det vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde at gennemgå alle rapporter for at sikre tilgængeligheden i PDF-filer, som er udstillet før og efter 23. september 2020. Langt størstedelen af materialet i byggesager indsendes af ansøgere, og vi kan ikke vi kan ikke pålægge ansøger at indsende materiale, som overholder tilgængelighedskravene.

Ikke omfattet af loven

 • Kort, som ikke er til navigationsbrug
  Vi anvender i høj grad kort til at formidle emner, som strækker sig fra lokalplanområder til motionsruter og badestrande. Vi tilbyder ofte et alternativ i tekst, også når der er tale om kort til geografisk beskrivelse. Hvis du har problemer med bruge et kort, kan du altid ringe til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00. Så hjælper vi dig videre. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der som regel findes på den side, hvor linket til løsningen er.
 • PDF-filer publiceret før 23. september 2018
  Politikker, by- og lokalplaner og andre typer af planer, strategier mv., som stadig er gældende, og som er publiceret før den 23. september 2018, bliver først gjort tilgængelige, når de opdateres og vedtages på ny. Hvis du har problemer med at læse en PDF-fil, kan du altid ringe til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00. Så hjælper vi dig videre. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der som regel findes på den side, hvor linket til løsningen er.
 • Referater og bilag publiceret før 23. september 2020
  Referater og bilag til møder i til kommunalbestyrelse og udvalg, som er produceret og offentliggjort før den 23. september 2020, er ikke fuldt tilgængelige. Hvis du har problemer med at læse en dagsorden, et referat eller et bilag, kan du kontakte Sekretariatet i Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 11 05.
 • Kunstregistranten over moderne kunst
  Man kan søge i kommunens database for Rudersdal Kommunes moderne kunstsamling, Kunstregistranten. Dette er en kulturhistorisk samling, som ikke kan gøres fuldt tilgængelig.
 • Videoer, der sendes live
  Videoer, der sendes live, tekstes ikke.
 • Videoer, som er publiceret før den 23. september 2020
  Videoer, som er publiceret før den 23. september 2020, er ikke altid fuldt tilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Rudersdal Kommune har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. De forhold, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden (tekniske såvel som redaktionelle) gennemgås og udbedres. Se plan for tilgængeliggørelse: ”Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed”

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.