Tilgængelighedserklæring

Region Midtjylland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.ru.rm.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.ru.rm.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Midtjylland, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.ru.rm.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi bestræber os på at følge retningslinjer for webtilgængelighed. Vi anvender Siteimprove til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi løbende kan forbedre webtilgængeligheden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Mindre tekniske problemer
  Vi har fundet mindre tekniske fejl i designet, som vi er ved at udbedre og herefter skal sitet testes eksternt test, før tilgængelighedserklæringen vil være dækkende. - Nogle billeder mangler en tom alt tekst. - Sidezoom er begrænset Koden bag sitet rummer en begrænsning i sidezoom, men forhindrer øjensynligt ikke muligheden for at zoome ind på sitet. Vi arbejder på at få rettet disse fejl.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Fagmæssige rapporter
  Nogle rapporter og afgørelser på f.eks. råstofområdet er af en teknisk karakter, som gør det uforholdsmæssigt svært at få dem gjort webtilgængelige. Samtidig er besøgstallene så små, at behovet vurderes som værende for smalt til at få det gjort bagudrettet.
 • Miljøkonsekvensrapport
  Som myndighed er vi forpligtet til at offentliggøre miljøkonsekvensrapporter. Disse er typisk udarbejder af virksomheder/borgere og er brugt som bilag i offentlige høringerer. Vi kan ikke rette i dem for at lave webtilgængelige versioner. Hvis du støder på dokumenter, der bør være tilgængelige, så kontakt os, så vi kan hjælpe med at få fat i den information, du søger. Se kontaktinformation øverst i tilgængelighedserklæringen. Hvis du støder på dokumenter, der bør være tilgængelige, så kontakt os, så vi kan hjælpe med at få fat i den information, du søger. Se kontaktinformation øverst i tilgængelighedserklæringen.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter offentliggjort før 23. september 2018
  Dokumenter offentliggjort før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Kortmateriale, der ikke er til navigationsbrug, men til geografisk brug.
  Nogle kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug, men kun er til geografisk brug bliver ikke tilgængelighedssikret.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge retningslinjer for webtilgængelighed. Vi anvender Siteimprove til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi løbende kan forbedre webtilgængeligheden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.