Tilgængelighedserklæring

Roskilde Katedralskole forpligter sig til at gøre webstedet http://roskildekatedralskole.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://roskildekatedralskole.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Roskilde Katedralskole, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://roskildekatedralskole.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder og infografikker
  De billeder på hjemmesiden, som er dekorative, mangler tomme alternative tekster, så de bliver ignoreret af skærmlæsere. Der er enkelte infografikker, der mangler korrekt tekstligt alternativ.
 • Dokumenter
  Der er eksempler på pdf’er, der ikke er webtilgængelige, fx fordi det er kopier af ældre bestyrelsesreferater, eller fordi der er tabeller og grafer i eksempelvis årsrapporter. Der er også Excelark, der ikke er webtilgængelige.
 • Tabeller
  Der er eksempler på tabeller, som kan give skærmlæsere udfordringer, fx fordi de ikke har markerede overskriftsceller.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Videoer
  Videoerne på hjemmesiden er offentliggjort før den 23. september 2020. De har ikke synstolkning og nogle videoer mangler tekster.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

- Der bliver implementeret en løsning, så dekorative billeder bliver ignoreret af skærmlæsere. - Redaktører arbejder efter en vejledning til, hvordan vi sikrer webtilgængeligt indhold, og vejledningen bliver løbende opdateret. Herunder arbejder vi på at minimere brugen af dokumenter på websitet til fordel for tekst/indhold direkte på sitet. - Nye videoer vil erstatte de nuværende og blive lavet ud fra kravene om webtilgængelighed. - En ekstern part vurderer sitet som supplement til vores egen evaluering, og tiltag bliver taget i forlængelse heraf.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.