Tilgængelighedserklæring

Roskilde Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://roskilde.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://roskilde.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Roskilde Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://roskilde.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har stillet krav til vores hjemmesideleverandør Vi benytter os af Monsido og Google Search Console til fejlfinding og QA Vi er i dialog med kommunens Handicapråd, som løbende hjælper med at teste områder af hjemmesiden

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter
  De fleste af hjemmesidens dokumenter er ikke aktivt gjort tilgængelige og overholder derfor ikke kravene om tilgængelighed. Vi arbejder aktivt for at gøre dokumenter webtilgængelige. Se mere under "Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed"
 • Billeder
  Ikke alle billeder har ALT-tekster, så det kan oplæses af en skærmlæser, hvad billedet indeholder. Vi er sammen med vores leverandør ved at undersøge en måde, så det kan gøres obligatorisk for alle billeder at få ALT-tekst på, med mindre de er dekorative. Der kan være enkelte billeder med tekst-indhold, som vi forsøger at udfase brugen af.
 • Video
  Der kan være enkelte videoer uden undertekster eller tekst-alternativ.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Lange dokumenter af særlig teknisk karakter
  Lange dokumenter af særlig teknisk karakter vil ikke blive gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på dokumenternes besøgstal. Dog vil dokumenter, der er nødvendige for aktive administrative processer blive gjort tilgængelige, uanset dokumentets tekniske karakter og uanset besøgstal.
 • Video fra byrådsmøder
  Det vil være meget ressourcekrævende at tekste videoer af byrådsmøder pga. den omfattende længde. Teknologien til ”tale-til-tekst” er på nuværende tidspunkt ikke moden nok og kan ikke bruges uden efterfølgende at skulle gennemses og rettes. Som alternativ til videoerne i arkiv, henviser vi til skriftlige referater fra byrådsmøderne, der ligger til rådighed på hjemmesiden som tekst og bilag.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september bliver ikke gjort tilgængelige, med mindre de er nødvendige for aktive administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har lanceret nyt hjemmesidesystem i marts 2021 for at sikre webtilgængeligheden i system og kode. Vi har fast dialog med kommunens Handicapråd, som hjælper med at teste områder af hjemmesiden for at sikre mere og bedre tilgængelighed. Til den fremadrettede produktion af dokumenter arbejder vi på at rådgive organisationen om at formidle på andre måder end i dokumenter. Vi har implementeret skabeloner i Office-pakken, som hjælper brugeren godt i gang med at skabe et tilgængeligt dokument, hvis værktøjerne anvendes korrekt. Vi har indkøbt og implementeret programmet Assist, som hjælper brugerne i Word med at teste for tilgængelighedsfejl inden den konverterer korrekt til pdf. Til den bagudrettede tilgængeliggørelse af allerede eksisterende dokumenter arbejder vi på i første omgang at reducere omfanget ved at slette dokumenter eller omdanne indhold til html. Vi er i proces med at beslutte prioritering af, hvor vi sætter ind først i forhold til at sikre den restmængde af dokumenter, der skal gøres tilgængelige. Næste skridt bliver at tilgængeliggøre dokumenterne i den rækkefølge, vi fastlægger. Vi forventer at være i gang med opgaven inden udgangen af 2022 og i mål inden udgangen af 2023.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.