Tilgængelighedserklæring

Ringkøbing-Skjern kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.rksk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.rksk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Ringkøbing-Skjern kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.rksk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test ved brug af Siteimprove. Visse dele testet af Inklusion.com. Brugertests ved handicappede brugere. Sidens udvikler har stor fokus på webtilgængelighed og er dygtig til optimal kodning i forhold til dette fokuspunkt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Bilag ved dagsordener/referater som leveres på eget initiativ af brugere/borgere/virksomheder m.v.
  Ej muligt for os at tilgængeliggøre da der er tale om 3. parts indhold
 • Meget store filer med megen grafik
  Fx rapporter, kommuneplanen, kommuneplaner o.l. er store filer, typisk med mange sider og megen grafik, hvilket vi ikke har ressourcer til at få gjort webtilgængeligt. Filer af denne type har typisk lang levetid, med har brugerne brug for disse skal man rette kontakt til den, der er anført på emnesiden, og som vil være vedkommende behjælpelig.
 • Synstolkning af videoer
  I RKSK synstolker vi for nu ikke videoer. Synstolkning er en uforholdsmæssig stor byrde for organisationen.
 • Visse pdf'er
  Vi arbejder på at komme pdf'er mest muligt til livs på siden. Vi skriver de pdf'er ind , der er egnet til det, men er ikke helt i hus alle steder. Nogle steder er der tale om pdf'er med megen grafik, disse vil først bliver gjort webtilgængelige den dag filen udskiftes.
 • Kommune-tv
  Vi livestreamer og gemmer optagelserne fra Kommune-tv, disse er ikke tekstet / synstolket, og status for hvornår leverandøren kan leve op til loven er ikke kendt pt., da der i øjeblikket ikke findes et værktøj, der automatisk kan tekste/synstolke videoer i ok kvalitet. På forespørgsel kan RKSK formidle kommune-tv's status-svar overfor Digitaliseringsstyrelsen.
 • Excel og power point-filer
  Filerne er ikke webtilgængelige, da vi benytter office 2016, og det værktøj vi har til at lave webtilgængelige filer kræver en nyere version, for at fastholde opmærkningen. Vi kender pt ikke tidspunktet for skiftet til en nyere office-version.
 • Issue/epaper-filer
  Filerne kan ikke gøres webtilgængelige. Vi er opmærksomme på hvor det giver mening, at have informationerne i to udgaver på siden - ét af dem i en tekstversion uden grafik o.l. Hvor der er ikke webtilgængeligt indhold, er det også angivet, hvem man kan kontakte for en gennemgang.
 • 3 strategier under udskiftning
  Følgende 3 strategier er ikke webtilgængelige, men på vej til snarlig udskiftning, hvorefter de gøres webtilgængelige. • Digitaliseringsstrategi 2017-2021 • It-Strategi • Strategi for sociale medier Har brugerne udfordringer på baggrund af dette rettes kontakt til den, der er anført på emnesiden, og som vil være vedkommende behjælpelig.
 • Enkelte kort i Gis
  Fx kortet til skoledistrikter som ses på siden her: https://www.rksk.dk/borger/skole-og-uddannelse/folkeskoler/skoledistrikter. Udfordres brugerne af denne årsag, står det på siden, hvem brugerne kan kontakte og få hjælp til kortet.
 • Kommunes jobportal fra Emply
  Vi arbejder på at få gjort skabelonen til de enkelte jobannoncer korrekt opmærket. Emply (Ofir) er kontaktet med henblik på bedre brugervenlighed i løsningen, status er ikke kendt pt for dette.
 • Pdf'er fra 23. september ved politiske referater
  Da opgaven med at gå tilbage i tid og justere i allerede dannede filer ved referater er meget stor, kan vi ikke garantere at alle filer ved ældre referater er gjort tilgængelige, men de vil være det fremadrettet ved både dagordener og referater.
 • Skabelon til ugentlig annoncering af landbrugssager
  Da skabelonen fletter mange flettefelter ind i tabeller, er det ikke lykkedes at finde en måde, som muliggør at skabelonen garanteres at være webtilgængelig.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Se punkt 1 - hvor beskrivelserne omfatter en forklaring - herunder også uforholdsmæssig stor byrde
  Ved uforholdsmæssig stor byrde ses dette beskrevet som en del af pkt. 1

Ikke omfattet af loven

 • Ressourcer og teknologiske løsninger
  Vi overholder inden for tilgængelige ressourcer og teknologiske løsninger den gældende standard for webtilgængelighed. Hvis vi ikke overholder standarden, skal det forklares, hvordan informationer på anden vis gøres tilgængelige for borgerne på de enkelte sider.
 • 3. parts indhold
  Kan være indsendt fx til politiske dagsordener

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Har en meget dygtig udvikler af hjemmesiden, som er utrolig kompetent i korrekt kodning med webtilgængelighed for øje. Arbejder målrettet med de automatiske statistikker. Uddanne redaktører så det sikres, at der er fokus på høje kompetencer i webarbejdet. Stiller gode værktøjer til rådighed for organisationen, så det er muligt for dem, at levere filerne webtilgængelige. Husker at kravspecificere over for leverandører at løsninger og filer skal leveres webtilgængelige. Afventer bedre løsninger til at sikre webtilgængelighed mere automatiseret Afventer udskiftning af nuværende ej webtilgængelige løsninger / filer Tester på brugere / ved konsulenter, når vi finder, at det er tiden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.