Tilgængelighedserklæring

Ringkøbing-Skjern kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.rksk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.rksk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Ringkøbing-Skjern kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.rksk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden fuldt ud. 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Har fået foretaget forenklet monitorering i april 2023 med 479 i score ud af 500 mulige. Siteimprove accessibility modul. Værktøjer til webtilgængelig dokumentfremstilling. Visse dele af sitet testet af Inklusion.com. Håndholdte brugertests ved handicappede brugere. Sidens udvikler har rigtig gode kompetencer i webtilgængelig kodning, og har sammen med webmasteren stor fokus på, at vi lever op til lovens krav.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Bilag fra borgere/virksomheder ved dagsordener/referater o.l. som leveres på eget initiativ af brugere/borgere/virksomheder m.v.
  Jf loven er 3. parts indhold som bilag o.l. ved dagsordener/referater/svar på høringer undtaget fra loven, derfor bruger vi ikke ressourcer på dette.
 • Meget store filer med megen grafik
  Store rapporter, kommuneplanen, o.l. med mange sider og megen grafik, kan organisationen mangle ressourcer til at få gjort webtilgængeligt. Får vi henvendelser på, at der er et behov, vil vi fortage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, og ud fra faktisk anvendelse kontra pris, vil vi afgøre om filen skal gøres webtilgængelig og i givet fald hvordan. Filer af denne type har typisk lang levetid. Brugere som udfordres med formatet, tilbydes altid kontakt til den, der er anført på emnesiden, som vil være vedkommende behjælpelig med at gengive indholdet.
 • Synstolkning af videoer
  I RKSK synstolker vi for nu ikke videoer. Synstolkning er en uforholdsmæssig stor byrde for organisationen.
 • Visse pdf'er
  Vi arbejder på at komme pdf'er mest muligt til livs på siden. Vi skriver så vidt muligt de pdf'er som egner sig til det ind som HTML, eller gør pdf-filer tilgængelige med vores værktøjer inden upload til web. Nogle steder er der tale om pdf'er med megen grafik, disse vil først bliver gjort webtilgængelige næste gang filen udskiftes. Ældre pdf'er er ikke gjort webtilgængelige.
 • Kommune-tv
  Vi livestreamer og gemmer optagelserne fra Kommune-tv på Kommune-tv's side, disse er ikke tekstet / synstolket, og status for hvornår leverandøren kan leve op til loven er pt ikke kendt. Kommune-tv er i 2023 tilgængelighedstestet af Inklusio, og afspilleren er bedømt webtilgængelig.
 • Excel og power point-filer fra office 2016
  Filerne fra før juni 2022 er ikke fuldt webtilgængelige, da vi indtil da benyttede office 2016, og værktøjet til at lave webtilgængelige filer krævede en nyere version, for at fastholde opmærkningen. Store og komplekse excel-filer som fx vores regnskab og budgetbog vil under alle omstændigheder være en uforholdsmæssig stor byrde for organisationen at gøre webtilgængeligt, men vi stiller os til rådighed for dem, der af den grund udfordres pga. manglende webtilgængelighed.
 • Paperturn-filer
  Filer der før upload til Paperturn ikke er gjort webtilgængelige med et andet værktøj, lever ikke helt op til lovens krav, men får dog en del mere webtilgængeligheds tilført ved overførslen til løsningen. Hvor det giver mening, at have informationerne i to udgaver på siden - ét af dem i en tekstversion uden grafik o.l. er vi opmærksom på dette. Hvor der er ikke webtilgængeligt indhold, er det også angivet, hvem brugere kan kontakte for en gennemgang.
 • Enkelte kort i Gis
  Fx kortet til skoledistrikter som ses på siden her: https://www.rksk.dk/borger/skole-og-uddannelse/folkeskoler/skoledistrikter. Udfordres brugerne af denne årsag, står det på siden, hvem brugerne kan kontakte og få hjælp til kortet.
 • Skabelon til ugentlig annoncering af landbrugssager
  Da skabelonen fletter mange flettefelter ind i tabeller, er det ikke lykkedes at finde en måde, som muliggør at skabelonen garanteres at være webtilgængelig.
 • apps
  Vi er udfordret af, at værktøjer/skabeloner ikke alle steder gør det muligt at gøre apps webtilgængelige. I hver enkelt tilfælde er i stedet angivet en kontaktperson, som brugere med tilgængelighedsudfordringer kan få hjælp af. Vi har lagt massivt pres på leverandører gennem længere tid, men er desværre ikke i "hus" endnu.
 • Selvbetjening
  Der er ikke foretaget vurderinger af webtilgængeligheden af alle hjemmesidens selvbetjeningsløsninger. Flere selvbetjeningsløsninger vurderes ikke fuldt webtilgængelige, udfordres du af denne årsag, er du altid velkommen til at kontakte os og få hjælp.
 • Søg job hos os via jobportalen Emply
  Løsningen er dybdegående testet af Inqlude IT og Inklusio i samarbejdet PROtest. Testen viser en række fejl og mangler bl.a. navigation, kontrast, ikke-tekstbaseret indhold, fokus, sprog, struktur mv. Vi har ikke fået noget ud af at rette henvendelse mod dette til Emply. Udfordres brugerne af denne årsag, står vi altid parat til at hjælpe pr. telefon/møde.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Store rapporter, grafisk tunge ting, synstolkning, regnskaber og andet med komplekse regneark m.v.
  Uforholdsmæssig stor byrde er beskrevet under punkt 1 og de enkelte issues. hvorfor de ikke er gentaget under pkt. 2.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter før 23. september 2018
  Med mindre der er tale om nøcvendige for administrative processer, og med mindre disse efterspørges garanterer RKSK ikke webtilgængelighed i ældre filer

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

RKSK har en meget dygtig udvikler af hjemmesiden, som er utrolig kompetent i korrekt kodning med webtilgængelighed for øje. Arbejder sammen med webmasteren målrettet med det automatiske analysemateriale fra fx. Siteimprove. Uddanner redaktører så det sikres, at der er fokus på høje kompetencer i webarbejdet. Stiller gode værktøjer til rådighed for organisationen på tværs, så det er muligt for alle at levere webtilgængelige filer. Områderne har ansvaret for at kravspecificere over for leverandører at løsninger og filer skal leveres webtilgængelige og kunne bestå en test af samme. Afventer generelt samlet set bedre løsninger hvor webtilgængelighed er tænkt ind fra starten, med mere automatisering og mindre arbejde for organisationen. Afventer løbende udskiftning af nuværende ej webtilgængelige løsninger / filer Tester løbende dele på brugere / ved konsulenter. Pres på leverandører for bedre webtilgængelighed i løsninger. Bestiller store grafiske filer som står til udskiftning som webtilgængelige.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.