Tilgængelighedserklæring

Ringkøbing-Skjern kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.rksk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.rksk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Ringkøbing-Skjern kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.rksk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test ved brug af Siteimprove. Visse dele testet af Inklusion.com. Udvalgte brugertests ved handicappede brugere. Sidens udvikler har efter vores opfattelse stor fokus på webtilgængelighed og er dygtig til optimal kodning i forhold til dette fokuspunkt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Bilag ved dagsordener/referater o.l. som leveres på eget initiativ af brugere/borgere/virksomheder m.v.
  Vi ved, at vi kan have udfordringer med, at alle interne bilag, ikke er gjort webtilgængelige ved dagsordener/referater, da organisationen ikke var på plads med værktøjer til tilgængeligt indhold fra september 2018. Jf loven er 3. parts indhold som bilag o.l. ved dagsordener/referater/svar på høringer undtaget fra loven, derfor bruger vi ikke ressourcer på dette, og bryder derfor ikke loven på dette punkt.
 • Meget store filer med megen grafik
  Fx store rapporter, kommuneplanen, o.l. med mange sider og megen grafik, har organisationen ikke ressourcer til at få gjort webtilgængeligt. Får vi henvendelser på, at der er et behov, vil vi fortage en konkret vurdering i det enkelte tilfældt, og ud fra faktisk anvendelse kontra pris, vil vi afgøre om filen skal gøres webtilgænbgelig. Filer af denne type har typisk lang levetid. Brugere som udfordres med formatet, kan altidrette kontakt til den, der er anført på emnesiden, som vil være vedkommende behjælpelig.
 • Synstolkning af videoer
  I RKSK synstolker vi for nu ikke videoer. Synstolkning er en uforholdsmæssig stor byrde for organisationen.
 • Visse pdf'er
  Vi arbejder på at komme pdf'er mest muligt til livs på siden. Vi skriver så vidt muligt de pdf'er som egner sig til det ind som HTML, eller gør pdf-filer så tilgængelige som vores værktøjer tillader inden upload til web. Nogle steder er der tale om pdf'er med megen grafik, disse vil først bliver gjort webtilgængelige næste gang filen udskiftes.
 • Kommune-tv
  Vi livestreamer og gemmer optagelserne fra Kommune-tv på Kommune-tv's side, disse er ikke tekstet / synstolket, og status for hvornår leverandøren kan leve op til loven er ikke kendt pt., da der i øjeblikket ikke findes et værktøj, der automatisk kan tekste/synstolke videoer i ok kvalitet. På forespørgsel kan RKSK formidle kommune-tv's status-svar overfor Digitaliseringsstyrelsen.
 • Excel og power point-filer
  Filerne er ikke webtilgængelige, da vi benytter office 2016, og det værktøj vi har til at lave webtilgængelige filer kræver en nyere version, for at fastholde opmærkningen. Komplicerede excel-filer som vores regnskab og budgetbog vil under alle omstændigheder være en uforholdsmæssig stor byrde for organisationen at gøre webtilgængeligt. Vi kender pt ikke tidspunktet for skiftet til en nyere office-version.
 • Paperturn-filer
  Filer der før upload til Paperturn ikke er gjort webtilgængelige med et andet værktøj, er lever ikke helt op til lovens krav, men får dog en del tilgængeligheds-venlighed tilført i overførslen til løsningen. Hvor det giver mening, at have informationerne i to udgaver på siden - ét af dem i en tekstversion uden grafik o.l. er vi opmærksom på dette. Hvor der er ikke webtilgængeligt indhold, er det også angivet, hvem man kan kontakte for en gennemgang.
 • 1 strategi under udskiftning
  Strategien for sociale medier er ikke webtilgængelige, men på vej til snarlig udskiftning, hvorefter den Har brugerne udfordringer på baggrund af dette rettes kontakt til den, der er anført på emnesiden, og som vil være vedkommende behjælpelig.
 • Enkelte kort i Gis
  Fx kortet til skoledistrikter som ses på siden her: https://www.rksk.dk/borger/skole-og-uddannelse/folkeskoler/skoledistrikter. Udfordres brugerne af denne årsag, står det på siden, hvem brugerne kan kontakte og få hjælp til kortet.
 • Kommunes jobportal fra Emply
  Vi arbejder på at få gjort skabelonen til de enkelte jobannoncer korrekt opmærket. Emply (Ofir) er kontaktet med henblik på bedre brugervenlighed i løsningen, status er ikke kendt pt for dette.
 • Skabelon til ugentlig annoncering af landbrugssager
  Da skabelonen fletter mange flettefelter ind i tabeller, er det ikke lykkedes at finde en måde, som muliggør at skabelonen garanteres at være webtilgængelig.
 • apps
  Vi er udfordret af, at værktøjer/skabeloner ikke alle steder gør det muligt at gøre apps webtilgængelige. I hver enkelt tilfælde er i stedet angivet en kontaktperson, som brugere med tilgængelighedsudfordringer kan få hjælp af. Vi har lagt massivt pres på leverandører gennem længere tid, men er ikke helt i hus endnu.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Store rapporter, grafisk tunge ting, synstolkning, regnskaber og andet med komplekse regneark m.v.
  Uforholdsmæssig stor byrde er beskrevet under punkt 1 og de enkelte issues. hvorfor de ikke er gentaget under pkt. 2.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter før 23. september 2018
  Med mindre der er tale om nøcvendige for administrative processer, og med mindre disse efterspørges garanterer vi ikke webtilgængelighed i ældre filer

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Har en dygtig udvikler af hjemmesiden, som er utrolig kompetent i korrekt kodning med webtilgængelighed for øje. Arbejder målrettet med de automatiske statistikker. Uddanne redaktører så det sikres, at der er fokus på høje kompetencer i webarbejdet. Stiller gode værktøjer til rådighed for organisationen, så det er muligt for dem, at levere filerne webtilgængelige. Husker at kravspecificere over for leverandører at løsninger og filer skal leveres webtilgængelige. Afventer bedre løsninger til at sikre webtilgængelighed mere automatiseret. Afventer udskiftning af nuværende ej webtilgængelige løsninger / filer Tester løbende dele på brugere / ved konsulenter. Lægger pres på leverandører. Bestiller de store grafiske filer som står til udskiftning wom webtilgængelige.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.