Tilgængelighedserklæring

RØDOVRE KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.rk.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.rk.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte RØDOVRE KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.rk.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har vurderet webstedet i samarbejdet med ekstern part samt benyttet værktøjer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF filer er kategoriseret ud fra følgende
  1) PDF filer hvor der er html tekst (ingen markering) 2) PDF filer som er publiceret før 23. september 2018 markeres med (Arkiv) i filnavn og link-teksten 3) PDF filer som vi skal udbedre markeres med (RKS) i filnavn og link-teksten 4) PDF filer som vi skal have eksterne til at udbedre markers med (ADS) i filnavn og link-teksten For mærkningerne gælder: 1) (RKS) og (ADS) dokumenterne er publiceret efter 23. september 2018 og/eller er ”nødvendige for aktive administrative processer”. 2) (Arkiv) dokumenterne er hverken opdateret eller redigeret efter 23. september 2019 samt ”nødvendige for aktive administrative processer”, og er derfor ikke omfattet af loven.
 • Digitale kort
  Vi har digitale kort (Minimaps) til navigationsbrug liggende på sitet, som endnu ikke er gennemgået. Minimaps understøtter webtilgængelighed fsva., at man kan supplere kortene med en tekst, der kan blive læst op. Der er dialog med leverandøren om den fortsatte udvikling så denne understøtter kravene i forhold til tilgængelighed. Vi forventer at oplysningerne bliver gjort tilgængelige eventuelt som tekst, så de overholder kravene.
 • Selvbetjeningsløsninger
  1) Scandihealth/DXC (eFlyt og Sygesikring): DXC tilstræber, at nye versioner af borgerselvbetjeningsløsninger overholder WCAG 2.1. 2) KMD/Lumesse (Jobansøgning): KMD er sammen med Lumesse ved at afdække, hvornår vi kan opgradere rekrutteringskomponenten. Vi forventer, at dette løses i oktober 2020. Vi har endnu ikke det fulde overblik over webtilgængeligheden i alle selvbetjeningsløsninger, som vi stiller til rådighed. Vi arbejder fortsat på at klarlægge dette område både internt og med eksterne leverandører.
 • Captcha funktion ved indsendelse af oplysninger
  I forbindelse med sikkerhed anvendes en captcha funktion under ”Ordet er dit”, så der ikke er nogen eller noget, der skader sitet. Vi vil løbende følge op på nyudvikling.
 • Bilag til dagsordner og referater
  PDF-bilag til politiske dagsordner og referater lever ikke op til reglerne om tilgængelighed, fordi kommunens system (ESDH) til produktion af dagsordener og referater pt. ikke kan producere fuldt tilgængelige PDF/UA dokumenter. I efteråret 2020 vil der komme en digital formular på websitet, så borgeren kan bestille tilgængelige PDF/UA bilag, som modtages indenfor tre dage. Dokumenter, der er publiceret på hjemmesiden før den 23. september 2018 skal også være tilgængelige, hvis de er ”nødvendige for aktive administrative processer”. Bestiller en borger et PDF-bilag fra før 23. september 2018, vil kommunen foretage en konkret vurdering af, om bilaget er nødvendigt for aktive administrative processer, inden det eventuelt udleveres i et tilgængeligt PDF/UA dokument.
 • Partistøtteerklæringer
  Et politisk partis erklæring om private og anonyme tilskud til partiet eller kandidater skal ifølge partistøtteloven offentliggøres på websitet. Da erklæringerne er underskrevet og indscannet, er de ikke tilgængelige som PDF/UA dokumenter. Fra 2021 forventer vi at tage en digital selvbetjeningsløsning i brug, så vi fremover kan offentliggøre tilgængelige erklæringer.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Video
  Der er enkelte videoer, som ikke er undertekstet, men disse er ikke omfattet af loven, da de er publiceret på sitet før 23. september 2020.
 • 3. part produkter samt dokumenter
  Dokumenter som er uploadet af 3. part bl.a. høringssvar under ”Høringer”, som ikke er finansieret, udviklet eller er under vores kontrol, er ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er fokuseret på gennemgang af sites, sletning af ikke brugbart indhold, konvertering af PDF filer til html, tilretning af tekniske tilretninger af kode samt tag og attributter, så WCAG 2.1 niveau AA overholdes og undervist redaktører i webtilgængelighed. Webtilgængelighed bliver en del af den fremtidige undervisning og noget, som vi løbende vil arbejde med at implementere. Efter behov installerer vi tilgængelighedsværktøj til Word, som kan anvendes i forbindelse med udfærdigelse af tilgængelig PDF/UA dokumenter samt tilgængelighedstjekker til at overvåge om publiceret indhold overholder webtilgængeligheden inden for de enkelte områder. Vi er ved at indgå samarbejde med eksternt bureau til udførelse af komplicerede opgaver. Vi vil ligeledes afdække status på selvbetjeningsløsningerne samt vores digitale kort, så disse i højere grad overholder kravene. På dagsordenområdet vil vi blandt andet løbende opgradere vores ESDH-system med henblik på i endnu højere grad at kunne efterleve reglerne om webtilgængelighed.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.