Tilgængelighedserklæring

RØDOVRE KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.rk.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.rk.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte RØDOVRE KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.rk.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har vurderet webstedet i samarbejdet med ekstern part samt benyttet værktøjer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF filer er kategoriseret ud fra følgende – dog ikke indenfor det politiske område
  1) PDF filer som vi skal udbedre markeres med (RKS) i filnavn og link-teksten. 2) PDF filer som vi skal have eksterne til at udbedre markers med (ADS) i filnavn og link-teksten. For mærkningerne gælder: (RKS) og (ADS) dokumenterne er publiceret efter 23. september 2018 og/eller er ”nødvendige for aktive administrative processer”.
 • Digitale kort
  Vi har digitale kort (Minimaps) til navigationsbrug liggende på sitet. Minimaps understøtter webtilgængelighed fsva., at man kan supplere kortene med en tekst, der kan blive læst op. Der er dialog med leverandøren om den fortsatte udvikling så denne understøtter kravene i forhold til tilgængelighed. Vi forventer at oplysningerne bliver gjort tilgængelige eventuelt som tekst, så de overholder kravene.
 • Selvbetjeningsløsninger
  1) Scandihealth/DXC (eFlyt og Sygesikring): DXC tilstræber, at nye versioner af borgerselvbetjeningsløsninger overholder WCAG 2.1. Vi har endnu ikke det fulde overblik over webtilgængeligheden i alle selvbetjeningsløsninger, som vi stiller til rådighed. Vi arbejder fortsat på at klarlægge dette område både internt og med eksterne leverandører.
 • Captcha funktion ved indsendelse af oplysninger
  I forbindelse med sikkerhed anvendes en captcha funktion under ”Ordet er dit”, så der ikke er nogen eller noget, der skader sitet. Vi vil løbende følge op på nyudvikling.
 • Bilag til dagsordner og referater
  PDF-bilag tilknyttet politiske dagsordner og referater lever kun delvist op til reglerne om webtilgængelighed. PDF-generatoren i kommunens ESDH-system, kan ikke danne fuldt ud tilgængelige PDF/UA bilag. Vi bestræber os på, at PDF-bilag tilknyttet udvalgsdagsordener er tilgængelige og for den del af bilagene som kun er delvist tilgængelige, stiller vi en alternativ løsning til rådighed for borgeren. Vi har udviklet en digital formular til bestilling af tilgængelige bilagsversioner i PDF/UA, som er vedhæftet ud for hvert udvalgsbilag. Bestillingsløsningen er implementeret på hjemmesiden den 21. april 2021. Vi har indgået aftale med en ekstern leverandør, som foretager opmærkningen af de mest komplekse dokumenter. Bestiller en borger et PDF-bilag fra før 23. september 2018, vil kommunen foretage en konkret vurdering af, om bilaget er nødvendigt for aktive administrative processer, inden det eventuelt udleveres i et tilgængeligt PDF/UA dokument. Der kan forekomme PDF-udvalgsbilag fra tredjepart, som ikke efterlever lov om webtilgængelighed – også selvom vi konsekvent beder offentlige myndigheder om at fremsende dokumenter i PDF/UA-format i de tilfælde, hvor de skal offentliggøres som bilag til en udvalgssag. Juridisk må der ikke ændres i tredjepartsdokumenter. I html-visningerne af udvalgssager til fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, kan der forekomme enkelte ikke-tilgængelige tabeller i sager fra før den 23. september 2020. Det vurderes som en uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse tabeller tilgængelige – særligt i forhold til det forholdsmæssigt lave besøgstal på disse ældre udvalgssager. Fra den 23. september 2020 og frem, har vi gjort al tabelindhold på udvalgssager i html tilgængeligt ved at omdanne dem til punktopstilling.
 • Enkelte 3. parts dokumenter
  Der kan forekomme PDF-udvalgsbilag fra tredjepart, som ikke efterlever lov om webtilgængelighed – også selvom vi konsekvent beder offentlige myndigheder om at fremsende dokumenter i PDF/UA-format i de tilfælde, hvor de skal offentliggøres som bilag til en udvalgssag. Juridisk må der ikke ændres i tredjepartsdokumenter. Dette punkt tages op til vurdering inden 1. juli 2023, hvor justering af webtilgængelighedslovens § 1, stk. 5, nr. 5 ændres.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Byggetekniske tegninger
  Byggetekniske tegninger er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde. Jf. loven §3, stk. 2, nr. 2 (de anslåede omkostninger og fordele for det offentlige organ i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted eller den specifikke mobilapplikation). Alternativt er det muligt at bestille webtilgængelige byggetekniske tegninger via vores bestillingsfunktion.
 • Budget og regnskab
  I forhold til antal sidevisninger samt anslåede fordele for personer med handicap der efterspørger disse har vi vurderet at det er en uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse tilgængelige. Jf. loven §3, stk. 2, nr. 2.
 • Videoer – synstolkning
  At synstolke de enkelte videoer med et separat lydspor, som beskriver billedsiden er en forholdsmæssig stor opgave da størstedelen er egenproducerede og vi har ikke endnu værktøjer samt erfaringer med dette. Jf. loven §3, stk. 2, nr. 2.

Ikke omfattet af loven

 • Video
  Der er enkelte videoer, som ikke er undertekstet, men disse er ikke omfattet af loven, da de er publiceret på sitet før 23. september 2020.
 • 3. part produkter samt dokumenter
  Dokumenter som er uploadet af 3. part bl.a. høringssvar under ”Høringer”, som ikke er finansieret, udviklet eller er under vores kontrol, er ikke omfattet af loven. Jf. loven §1, stk. 5 (Tredjepartsindhold, der hverken er finansieret eller udviklet af eller er under kontrol af det pågældende offentlige organ).
 • PDF-filer
  1) PDF filer hvor der er html tekst er markeret med (RKH) i filnavn. 2) PDF filer som er publiceret før 23. september 2018 markeres med (Arkiv) i filnavn og link-teksten. 3) PDF filer som er udbedret er markeret med (RK) i filnavn. For mærkningerne gælder: (Arkiv) dokumenterne er hverken opdateret eller redigeret efter 23. september 2019 samt ”nødvendige for aktive administrative processer”, og er derfor ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er fokuseret på gennemgang af sites, sletning af ikke brugbart indhold, konvertering af PDF filer til html, tilretning af tekniske tilretninger af kode samt tag og attributter, så WCAG 2.1 niveau AA overholdes og undervist redaktører i webtilgængelighed. Webtilgængelighed bliver en del af den fremtidige undervisning og noget, som vi løbende vil arbejde med at implementere. For at sikre tilgængelighed gennemgår vores webtilgængeligheds-ambassadører manuelt, om opmærkning af html-indhold, PDF-dokumenter etc. efterlever reglerne om webtilgængelighed, før materialet offentliggøres. Desuden benytter vi løbende et analyseværktøj til at screene for webtilgængelighed. Vi har et princip om at offentliggøre mest muligt indhold som html og minimere brugen af PDF-dokumenter. Vi har understøttet webtilgængeligheden med forskellige organisatoriske- og it-tekniske tiltag. Vi har blandt andet uddannet webtilgængeligheds-ambassadører til at yde first level support til de sagsbehandlere, der skriver indhold, dokumenter og udvalgsbilag til hjemmesiden. Vi har opbygget et VidensCenter på intranettet med diverse vejledninger i webtilgængelighed, link til et tilgængeligheds-webinar afholdt af ekstern leverandør, kontaktinfo for hjælp og support etc. Vi har den 29. april 2021 installeret et tilgængelighedsværktøj til Word på 150 udvalgte medarbejderes computere og via ekstern konsulent uddannet dem i webtilgængelighed og brugen af værktøjet. Under overskriften ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven”, har vi desuden beskrevet gennemførte eller planlagte tiltag, som vil udbedre det specifikke materiale, som ikke lever op til webtilgængelighedsloven. Herunder tiltag i forhold til punkterne: PDF-filer, Digitale kort, Selvbetjeningsløsninger, Bilag til dagsordner og referater, 3. parts dokumenter samt Captcha funktion ved indsendelse af oplysninger. WCAG 2.2 er planlagt publiceret i perioden fra december 2022 til primo 2023, hvor vi løbende følger op på ændringer med tiltag. Styrelsen har udarbejdet tilsynsafgørelsen på baggrund af en forenklet monitorering af rk.dk.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.