Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden forpligter sig til at gøre webstedet https://www.rigshospitalet.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.rigshospitalet.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Hovedstaden, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.rigshospitalet.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Manuel evaluering og brug af automatiserede test via værktøjet Siteimprove. Derudover får Region Hovedstaden, som vi er del af og som administrerer vores webplatform, løbende rådgivning af eksperter på området (bl.a. Sensus ApS). Denne rådgivning har resulteret i et løbende program af optimering af platformens design og tekniske setup.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Skriftlige patientinformationer i pdf-filer
  Det system, vi bruger til at lave patientinformation i pdf-filer, kan ikke levere dem i et tilgængeligt format. Region Hovedstaden, som vi er del af, har et nyt system på vej, der vil leve op til kravene – det forventes at gå i luften i 2021.
 • Jobansøgningsformular
  Det system vi anvender til at håndtere jobsøgning i regionen, lever ikke op til kravene. Region Hovedstaden, som vi er del af, er i dialog med leverandøren om at få optimeret systemet.
 • Øvrige skemaer, blanketter og formularer
  Vi har forskellige utilgængelige Word- og pdf-filer, som er beregnet til udfyldning af brugeren. Region Hovedstaden, som vi er en del af, har ikke pt. et system, der tillader disse at kunne udarbejdes i et tilgængeligt format, men der er arbejde i gang mhp. at anskaffe en digital og tilgængelig blanketløsning.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Pdf-filer alene målrettet andre fagprofessionelle
  Rigshospitalet spiller en særlig rolle ift. sundhedsfaglig forskning og uddannelse/opkvalificering af fagprofessionelle fra andre dele af sundhedsvæsenet. Det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt at gøre dette indhold tilgængeligt, den særlige og begrænsede læserskare taget i betragtning. Hvis du støder på en pdf-fil af denne type, som du har behov for at kunne læse, så skriv gerne til os: webgruppen.rigshospitalet@regionh.dk.

Ikke omfattet af loven

 • Ældre dokumenter
  Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Ældre videoer
  Videoer der er offentliggjort før 23. september 2020, har i mange tilfælde undertekster og beskrivelser, men der kan være undtagelser.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har indført fast procedure for evaluering af nyt indhold til hjemmesiden ift. tilgængelighed. Særlige opmærksomhedspunkter er blevet indarbejdet i vores vejledninger og instrukser angående brugen af vores CMS. I løbet af 2021 planlægger vi yderligere at højne opmærksomheden omkring tilgængelighed i vores redaktørkorps. Derudover får Region Hovedstaden, som vi er del af og som administrerer vores webplatform, løbende rådgivning af eksperter på området (bl.a. Sensus ApS). Denne rådgivning har resulteret i et løbende program af optimering af platformens design og tekniske setup.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.