Tilgængelighedserklæring

Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik forpligter sig til at gøre webstedet https://www.retspsykiatriskklinik.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.retspsykiatriskklinik.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.retspsykiatriskklinik.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Indholdet af hjemmesiden er kvalitetssikret af ekstern leverandør i forbindelse med konvertering og opgradering af sitet. Vi har selvevalueret webstedet løbende ved hjælp af værktøjerne QualWeb, NVDA og PAC 2021.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Årsberetninger
  Vi har på webstedet publiceret en række årsberetninger, som er digitale aftryk af fysiske publikationer. Disse årsberetninger er udarbejdet med henblik på distribution i trykt format og overholder på nuværende tidspunkt ikke webtilgængelighedsloven. Vi arbejder på at gøre dem webtilgængelige før udgangen af 2023.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Videnskabelige artikler og forskningsrapporter
  Webstedet indeholder videnskabelige artikler og forskningsrapporter med særligt fokus på psykiatriske og psykologiske problemstillinger. Disse kan ikke gøres fuldt webtilgængelige grundet kontrastforskelle og forlagenes formatering og rettigheder. Dertil kommer, at artiklernes og rapporternes besøgstal er meget lave, og vi har derfor vurderet, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde for os at gøre dem webtilgængelige. Besøgende på vores websted kan med fordel benytte sig af muligheden for højtlæsning på forlagenes hjemmesider. Direkte links til artikler og forskningsrapporter er indlejret på vores websted. Rapporten ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?” fra 2019 kan bestilles som en skærmlæser- og tastaturvenlig pdf hos Danske Regioner.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter offentliggjort før 23. september 2018
  Dokumenter offentliggjort før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for aktive administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi anvender løbende QualWeb, NVDA og PAC 2021 til at screene for tilgængelighed. Derudover gennemgår vi månedligt websitet manuelt for at tjekke typografier, billeder og links. Vi arbejder også på at minimere brugen af dokumenter og pdf-filer på websitet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.