Tilgængelighedserklæring

Rudersdal Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://reprisen.rudersdal.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://reprisen.rudersdal.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rudersdal Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://reprisen.rudersdal.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus Aps har foretaget en både automatiseret og kvalitativ vurdering i august 2020. Desuden anvender vi Siteimprove til at screene automatisk for tilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF
  Biografens program for filmklubber findes også som en pdf mulighed på hjemmesiden. De lever ikke op til tilgængelighedskravene. Vi arbejder på at næste sæsons programmer lever op til kravene. Reprisens virksomhedsplan lever ikke op til kravene. Hvis du har problemer med at læse en PDF-fil, kan du altid kontakte Reprise Teatret på tlf. 45 42 10 26, e-mail reprisen@rudersdal.dk.
 • Nyhedsbrev
  Nyhedsbrevet bruges til kommunikation mellem biografen og dens brugere og er muligvis ikke fuldt tilgængelig. Vi er i dialog med leverandøren og arbejder på at nyhedsbrevet lever op til kravene. Har du brug for hjælp, kan du kontakte kontakte Reprise Teatret på tlf. 45 42 10 26, e-mail reprisen@rudersdal.dk.
 • Redaktionelle forhold
  Der kan løbende opstå problemer i forhold til det redaktionelle arbejde på websitet. Dette gælder fx fejl i overskrift-struktur, manglende opmærkning af overskrifter og tomme overskrifter. Der kan også mangle alternativ tekst på billeder. Endelig kan der mangle beskrivelse af tabeller. Vi tager løbende hånd om disse problemer.
 • Tekniske forhold
  Kontrast • Der er dårlig kontrast på piltaster på billedkarruseller og billedbånd. Dvs. at det kan være svært at se pilen, fordi der er ikke er stor nok farveforskel mellem pilen og billedet i baggrunden. • Hvis man bruger tastatur til at navigere med, kan man opleve, at der er dårlig kontrast på tastaturfokusindikatorer og baggrunde ved søgning og på billedkarruseller og billedbånd. En tastaturfokusindikator er en ramme eller kant, der fremhæver det element, man "står på". • Når kontrasten er dårlig, kan det være svært at se elementerne. Forstørrelse (zoom) • Hvis man forstørrer siden til 200 eller 400 procent, kan der være indhold, man ikke kan se. Tekster bliver ikke delt over flere linjer på en pæn måde. Derfor kan der også være funktionalitet, der ikke fungerer så godt, som det burde. Tastatur-navigation: Problemer Når man bruger tastatur til at bevæge sig rundt på webstedet, kan man komme ud for disse problemer: • Der kan være problemer med rækkefølgen, når man bevæger sig rundt på siden med tastatur. Indholdet i menuen (menupunkterne) åbnes som de første elementer på siden. Det bliver rettet, så rækkefølgen følger læseretningen fra venstre mod højre, "linje" for "linje", og så punkterne i menuen kun vises, når man har valgt at åbne menuen. • Der er problemer med harmonikaer (accordions), som er de “tekstbokse”, som rummer meget indhold, og hvor man kan folde de enkelte trin ud og ind. Knappen +/- til at åbne eller lukke hele harmonikaen og piltasterne til at åbne eller lukke de enkelte trin bliver ikke synligt fremhævet, når man bruger tastatur. • Man kan ikke fuldt ud navigere med tastatur på kort, der viser forskellige områder eller services. • Der er en tastaturfælde, når man visse steder søger på adresser på kort. En tastaturfælde betyder, at man ikke kan navigere væk fra elementet igen. • Som nævnt under "Kontrast" kan man opleve, at der er dårlig kontrast på tastaturfokusindikatorer ved søgning og på billedkarruseller og billedbånd. En tastaturfokusindikator er en ramme eller kant, der fremhæver det element, man "står på". Skærmlæser: Problemer Når man bruger skærmlæser, kan man komme ud for disse problemer: • Forsiden mangler en overskrift på øverste niveau. • Der kan være problemer med rækkefølgen, når man bevæger sig rundt på siden med skærmlæser. Indholdet i menuen (menupunkterne) åbnes som de første elementer på siden. Det bliver rettet, så rækkefølgen følger læseretningen fra venstre mod højre, "linje" for "linje", og så punkterne i menuen kun vises, når man har valgt at åbne menuen. • I menuen kan man ikke skelne mellem udvidede og sammenfoldede menupunkter, hvis man bruger skærmlæser. Informationen kun formidlet visuelt med pile-ikonerne og ændring af farve. • Hvis man bruger skærmlæser, kan man ikke springe direkte til brødkrummestien ved hjælp af indbyggede genveje eller kommandoer.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Reprise Teatret i Rudersdal Kommune har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. De forhold, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden (tekniske såvel som redaktionelle), gennemgås og udbedres så vidt muligt. Rudersdal Kommune er i gang med at udvikle nye websites. Vi har valgt at udskyde tungere og mere byrdefulde udviklingsopgaver for at overholde tilgængelighedskravene til dette redesign, som skal forventes at være færdigt i løbet af foråret eller forsommeren 2023. Dette gælder bl.a.: • Hvis man forstørrer siden til 200 eller 400 procent, kan der være indhold, man ikke kan se. Tekster bliver ikke delt over flere linjer på en pæn måde. Derfor kan der også være funktionalitet, der ikke fungerer så godt, som det burde. • Der er dårlig kontrast mellem baggrunden og piltasterne på billedkarruseller og billedbånd. • Hvis man bruger tastatur til at navigere med, kan man opleve, at der er dårlig kontrast på tastaturfokusindikatorer og baggrunde ved søgning og på billedkarruseller og billedbånd. En tastaturfokusindikator er en ramme eller kant, der fremhæver det element, man "står på". • Når kontrasten er dårlig, kan det være svært at se elementerne. Løbende screening Vi anvender løbende Siteimprove til at screene automatisk for tilgængelighed (fx om et billede mangler alternativ tekst, om en side mangler titel, eller om en overskrift er lavet med fed skrift i stedet for CMS'ets overskriftsfunktion). Derudover gennemgår vi websitet stikprøvevist for at tjekke for uhensigtsmæssigheder, som Siteimprove ikke kan vurdere (fx om links har tilstrækkeligt informerende tekst). Endelig arbejder vi løbende på at minimere brugen af dokumenter på websitet og i stedet lægge informationen direkte på websitet (dvs. som HTML-kode). Uddannelse Redaktørerne er uddannet i redaktionelle krav til tilgængelighed, og vejledninger til redaktørerne i brug af CMS’et og brug af Siteimprove opdateres løbende.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.