Tilgængelighedserklæring

Rejsekort & Rejseplan A/S forpligter sig til at gøre webstedet https://www.rejseplanen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.rejseplanen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rejsekort & Rejseplan A/S, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.rejseplanen.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ekstern ekspertgennemgang baseret på WCAG-retningslinjerne. Kvalitativ brugertest gennemført i samarbejde med Dansk Blindesamfund.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Forkerte eller manglende labels & alternative tekster
  Sider med diverse funktioner mangler tilstrækkelige funktionsbeskrivelser eller alternative tekster, til at beskrive indhold, der ikke er tekst (1.1.1).
 • Sider mangler autocomplete funktion
  Flere sider med input mangler mulighed for autocomplete funktionalitet til udfyldning af felter (1.3.5).
 • Lav farvekontrast
  Farvekontrast mellem tekst og baggrund er for lav (1.4.3).
 • Manglende tabuleringsmulighed
  Flere sider mangler tabuleringsmulighed, mens andre sider mangler tilpasning af fokus steps i tabuleringen, når nye elementer fremvises (2.1.1 / 2.4.3).
 • Ingen genvej til hovedindhold
  Der mangler en funktion til skip til hovedindhold, så gentagende indhold på sider kan springes over (2.4.1).
 • Ingen fremhævet tabulering
  En enkelt funktion fremhæves ikke, ved markering med tabulering (2.4.7)
 • Input uden fejlmeddelelser
  Sider med input af telefonnummer/e-mail adresse/etc. skal fremvise en fejlmeddelelse, ved indtastning af ugyldige informationer (3.3.2).

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tysk version af rejseplanen.dk
  https://www.rejseplanen.dk indeholder en tysk version af rejseplanen, som modtager en minimal læserskare. Det vurderes, at omkostningerne ved at gøre denne tilgængelig vil være uforholdsmæssig høje, når man tager læserskaren med i overvejelsen.
 • Uanvendelig tabulering på kort
  Rejseplanen gør brug af en kortfunktion, som på nuværende tidspunkt ikke giver mulighed for tabulering af de enkelte transportmidler på kortet. Rejsekort & Rejseplan A/S vil løbende holde øje med standarderne, for at se hvornår en løsning er mulig at implementere.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

De håndterede mangler vil blive udbedret løbende som en del af webstedets planlagte programopdateringer. Tekstversionen af Rejseplanen (tekst.rejseplanen.dk) nedlægges, når rejseplanen.dk vurderes til at opfylde tilgængelighedskravene.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.