Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://www.rehpa.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.rehpa.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.rehpa.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Testen af teknisk tilgængelighed er foretaget af Limbo via SiteImprove. Rehpa.dk er optimeret mod WCGA 2.0 og ligger på 100/100 på AA-niveauet i Accessibility. REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation har desuden selv manuelt gennemgået websitet i forhold til funktioner for tilgængelighed i forhold til korrekt anvendelse af hierarki i overskrifter, alt-tekster, brug af folde-ud-menuer, forklarende tekst i links, titler på siderne o.lign.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nogle pdf-dokumenter er ikke tilgængelige
  REHPA har artikler, notater og rapporter i pdf-format med forskningsmæssigt indhold og statistik, der ikke er tilgængeliggjorte. REHPA kan kontaktes ved behov for webtilgængelige versioner af alle pdf-dokumenter. Se kontaktinformation øverst. Det samme gælder for ugeskemaer for REHPA-forløb i pdf-format. Der er i stedet oprettet undersider med eksempler på ugeskemaerne for de enkelte forløbstyper, som kan læse aktiviteterne op.
 • Undertekst på video
  Vi arbejder på, at REHPAs videoer kommer til at ligge med undertekster. REHPA flytter i efteråret 2023 platform for videoer fra YouTube til Qbrick.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Pdf-dokumenter alene målrettet sundhedsprofessionelle
  Pdf-dokumenter (notater og rapporter) alene målrettet sundhedsprofessionelle er ikke gjort tilgængelige med tilbagevirkende kraft, da byrden er uforholdsmæssig stor ift. antallet af downloads. Der er tekstresumeer i dokumenterne. Ved behov for en tilgængelig version af disse, kontakt REHPA via informationen øverst.
 • Ugeskemaer i pdf-format
  Ugeskemaerne for de 22 årlige REHPA-forløb er ikke tilgængelige, da byrden er uforholdsmæssig stor. Der er i efteråret 2023 i gang med at blive oprettet undersider med eksempler på ugeskemaer for de enkelte typer forløb.
 • Videoer til mindre grupper af sundhedsprofessionelle
  Videoer fra webinarer og konferencer målrettet mindre grupper af sundhedsprofessionelle er ikke forsynet med undertekster, da byrden er uforholdsmæssige stor ift. antallet af seere. Kontakt REHPA ved behov for undertekst via informationen øverst.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter offentliggjort før 23. september 2018"
  Dokumenter offentliggjort før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Video og audio offentliggjort inden 23. september 2020
  Videoer offentliggjort før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug
  Palliativguiden præsenteres på et kort, men er også præsenteret i form af tilgængelig tekst i tabeller.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Webredaktøren er opdateret i forhold til kravene om webtilgængelighed og sørger for, at udvikling af nyt indhold overholder webtilgængelighedsloven. Webredaktøren holder sig løbende opdateret via information og deltagelse i webinarer om webtilgængelighed fra Digitaliseringsstyrelsen. Vi gennemgår løbende websitet for at tjekke uhensigtsmæssigheder. Vi har opdateret Word-skabeloner og afventer implementering af programmer til tilgængelighedstjek til at producere tilgængelige pdf’er. Der er en vejledning og procedure for udgivelse af rapporter og notater om webtilgængelighed, som er formidlet til ansatte.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.