Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://regnruten.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://regnruten.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://regnruten.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I september 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en fuld tilgængelighedsvurdering af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt. HOFOR har efterfølgende revideret erklæringen, eftersom fejl er udbedret.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • "Læs mere"-links
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.4 - Formål med links (i kontekst). Få steder findes links med formuleringer som "Klik her", ”Klik på dette link” og ”Hent guiden som pdf”. Disse links er ikke tilstrækkeligt beskrivende. Vi udbedrer fejlen og forventer at være i mål i 2. kvartal af 2023.
 • Ikke tilgængeligt indhold
  Der findes pdf-dokumenter på sitet, der ikke overholder gældende standarder for tilgængelighed. Det betyder bl.a., at skærmlæserbrugere ikke har adgang til alle oplysningerne i filerne og ikke kan benytte disse på linje med seende brugere. Vi udbedrer fejlen og forventer at være i mål i 4. kvartal af 2023.
 • Kun visuelt formidlede informationer
  Dette punkt refererer til WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.3 – Sensoriske egenskaber. Der er fundet få formuleringer på websitet, fx ’Nederst er der en samling …’, ’Herunder kan du læse …’, der kræver, at man kan se for at kunne anvende siden. Vi udbedrer fejlen og forventer at være i mål i 4. kvartal af 2022.
 • Billeder mangler alternativ tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold. Der findes en række billeder på siden, specielt under projekter, der ikke har et alt-tag tilføjet. Det betyder, at disse billeder mangler et tekstligt alternativ. Hvis fx en skærmlæserbruger navigerer hen til billederne, vil de blot få oplyst, at der findes en grafik uden yderligere information. Vi udbedrer fejlen og forventer at være i mål i 2. kvartal af 2023.
 • Cookie-modul
  Sidens cookie-modul indeholder nogle få tilgængelighedsfejl, der kan gøre modulet svært at benytte med kompenserende teknologier, f.eks. en skærmlæser. Modulet gør ligeledes, at automatiske testværktøjer, der følger WCAG ACT-regelsæt, viser fejl på hjemmesiden, da det første element på siden ikke er et link til at sprænge over menuen. Sådan et link findes dog på hjemmesiden og er funktionsdygtigt. HOFOR har rettet modulet så meget, som det har været muligt i forhold til at gøre det tilgængeligt. Modulet er uden for HOFORs kontrol jævnfør webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 5.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.