Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://regnruten.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://regnruten.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://regnruten.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I september 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en fuld tilgængelighedsvurdering af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billede med tomt alt-tag skal ikke have en titel
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) Billeder der har en tom alt-tekst ignoreres af skærmlæsere, da de er opmærket som dekorative. Hvis billedet har en title-attribut tilføjet vil nogle skærmlæsere dog oplæse indholdet af denne. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Alternativ tekst beskriver ikke billedet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) På siden "Din regn" findes en del billeder, der har en alternativ tekst der ikke er beskrivende for billederne. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Ikon på accordion i cookie information
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) Ikonerne der er brugt i Cookie Information dialogvinduets accordion, har den alternative tekst ”navigation arrow”. Denne tekst beskriver ikke billedet og er blot forstyrrende for en skærmlæserbruger. Billedet burde være dekorativt. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Søgefelt mangler label
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer (A) Søgefeltet har ikke tilknyttet en forklarende label. Labels bruges af kompenserende teknologier, til at informere brugeren om inputfeltets funktion. Det betyder at inputfeltet ikke har noget navn for skærmlæsebrugere, hvilket kan gøre det svært at forstå funktionen af inputfelterne. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Layout tabel indeholder semantiske elementer
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer (A) Siden indeholder layout-tabeller som indeholder semantiske elementer f.eks. kolonne- eller rækkeoverskrifter, hvilket vil forvirre brugere af kompenserende hjælpeteknologier. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Fokus indikator i hovedmenu
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 – Kontrast i footer (AA) Den aktive side bliver indikeret i hovedmenuen ved at ændre tekstfarven på det pågældende menupunkt. Forholdet mellem tekstfarven og baggrundsfarven har dog ikke en høj nok kontrast. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Overskrifter på søgesiden
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 – Kontrast i footer (AA) Overskrifterne på sidens søgeresultater overholder ikke kravet for kontrastforhold. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Billedknap mangler alternativ
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.5 – BILLEDER AF TEKST (AA) Der er fundet linkende billeder i billedgalleriet. Billedet fungerer som en knap. Linket har ikke en linktekst og billedet har ikke et alt-tag, det betyder at skærmlæsebrugere ikke vil vide hvad linkets funktion er. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Indhold ved ombrydningsvisning
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.10 – OMBRYDNINGSVISNING (AA) Hvis siden præsenteres med viewport bredde på 320px horisontalt og 256px vertikalt (eller browserzoom på 400%), kræver siden, at brugeren skal navigere i to retninger. Dette gør det svært for brugere med nedsat syn at læse teksten med zoom værktøjer, da de skal scrolle horisontalt for at få alt indholdet med. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Cookie information vindue - ikoner i accordion
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) Kontrastforholdet mellem farven på ikonerne og baggrundsfarven, på ikoner anvendt i Cookie information vinduets accordions, er målt til 1.5:1, hvor kravet er et kontrastforhold på minimum 3:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Hovedmenu kan ikke anvendes via tastaturet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.1.1 – TASTATUR (A) Det er ikke muligt at folde underpunkter ud i hovedmenuen via tastaturet. Dette resulterer i at tastaturbrugere ikke kan tilgå underpunkterne i menuen. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Billedgalleri kan ikke benyttes via tastatur
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.1.1 – TASTATUR (A) Funktionen til at se billederne på undersiderne i et stort format, kan ikke benyttes via tastaturet. Det er heller ikke muligt at lukke. Dette resulterer i at tastaturbrugere ikke kan tilgå funktionen. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Tastaturfokus begrænses ikke i cookie-vinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.3 – FOKUSRÆKKEFØLGE (A) Når man åbner siden for første gang, præsenteres man for et modalvindue til at acceptere cookies, men tastaturfokusset begrænses ikke til modalvinduet. Det betyder at man som tastaturbruger kan navigere i indholdet bagved modalvinduet, hvilket kan gøre det meget svært at vide hvad der har fokus. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • "Læs mere" links
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.4 – FORMÅL MED LINKS (I KONTEKST) (A) Mange steder findes linket "her" og "Klik her", f.eks. på siden "Klimatilpasning" og "Din regn". Links som ”her” og ”Klik her” er ikke tilstrækkeligt beskrivende for mange brugere. Brugere, som for eksempel ryster på hænderne, har svært ved at ramme et lille ”her” link. Hvis der er flere korte ”her” eller ”læs mere” links på en side, kan det også være svært for brugere af kompenserende teknologier at kende disse links fra hinanden. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Links mangler tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.4 – FORMÅL MED LINKS (I KONTEKST) (A) På siden "Din regn" er der fundet tomme links. Da disse skjulte links ikke har nogen tekst, bliver URL-adressen læst op i stedet for, hvilket ikke giver meget mening for skærmlæserbrugere. Derudover skaber det også en masse ekstra navigationssteps for både skærmlæser- og tastaturbrugere. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Billedkarrusel mangler synligt fokus
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.7 – Synligt fokus (AA) Billedkarrusellen på forsiden mangler synligt tastaturfokus. Dette resulterer i at tastaturbrugere kan have svært ved at navigere og anvende billedkarrusellen Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Skjulte elementer modtager fokus i Cookie dialogvinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.7 – Synligt fokus (AA) Accordion-elementerne i Cookie Information modulet, der benyttes til at skjule og vise indhold visuelt. Indholdet bliver også skjult/vist semantisk, så indholdet i elementerne bliver fjernet/tilføjet i læserækkefølgen for kompenserende teknologier. Det vil sige at indholdet vil være skjult for f.eks. skærmlæsebrugere, når accordion elementet er lukket. De interaktive elementer der er indlejret i accordion-elementerne bliver dog ikke fjernet fra tabuleringsrækkefølgen. Det resulterer i problemer, både for skærmlæserbrugere og for brugere der navigerer via tastatur. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Engelsk tekst på dansk side
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 3.1.2 – Sprog, der anvendes til dele af indhold (AA) På billedgalleriet er der brugt engelsk tekst på en side der er opmærket til dansk. Det betyder, at kompenserende hjælpeteknologier vil forsøge at læse teksten op deres standard sprog, som ofte er dansk, hvilket vil være ganske uforståeligt. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Hovedmenu formidler ikke rolle og tilstand
  Dette emne relaterer sig til WCAG - 4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A) Siden benytter sig af en menu der udfolder menupunkterne. Denne formidles ikke kodemæssigt, så den giver mening for brugere af kompenserende hjælpeprogrammer. Det betyder at f.eks. skærmlæserbrugere vil have svært ved at forstå og betjene menuen. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • iframe mangler titel
  Dette emne relaterer sig til WCAG - 4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A) Kortet på siden ”kontakt” er implementeret via et iframe-elementet og denne mangler en title-attribut. Det betyder, at iframe-elementet ikke har nogen beskrivelse, og skærmlæserbrugere ved derfor ikke hvad elementet indeholder. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Accordion formidler ikke tilstand, rolle og indhold korrekt
  Dette emne relaterer sig til WCAG - 4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A) Accordion-elementerne der skjuler/viser indhold visuelt i Cookie Information modulet, er ikke kodet korrekt. Accordion elementerne er opmærket via div-elementer, hvilket kan resultere i at f.eks. en skærmlæserbruger ikke bliver gjort opmærksom på at accordion elementet har en funktion. Derudover informerer accordion elementerne ikke om deres tilstand, om de er åbne eller lukkede. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.