Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://www.regionsyddanmark.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.regionsyddanmark.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.regionsyddanmark.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Region Syddanmark har sammenholdt WCAG 2.1 med en analyse baseret på Siteimproves Accessibility værktøj. Ud fra denne sammenligning har Region Syddanmark vurderet at hjemmesiden på de tekniske krav næsten lever op til kravene.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Formularfeltet er ikke markeret
  Alle formularelementer skal have en beskrivende tekstlabel. Vi har en tilmeldingsformular til at modtage vores nyheder, hvor vi skal have hjælp fra leverandør til at få sat labels på formularens felter.
 • Element-id'erne er ikke entydige
  To eller flere elementer på denne side har samme id-værdi. Vores cookiebanner har elementer, hvor den samme id-værdi er angivet. Det kræver hjælp fra leverandør at få rettet.
 • Ugyldig rolle
  I vores nyhedsarkiv er der en fejl i en tildelt rolle, som ikke er defineret i WAI-ARIA.
 • Knap uden et tekstalternativ
  I to videoer på vores udenlandske sites mangler der et tekstalternativ til en knap på vores videoer. Vi er i øjeblikket i gang med en fejlsøgning på problemet.
 • Manglende undertekstning af videoer
  Der kan være videoer, som p.t. ikke har undertekster, men som er indspillet og uploadet efter datoen, hvor videoer skulle have tilgængelige undertekster. Vi arbejder på løbende at identificere og opdatere disse, eller angive alternativt forslag.
 • PDF filer som ikke er webtilgængelige
  Der er eksempler på PDF-filer, som ikke lever op til webtilgængelighedskravene. Vi identificerer dem løbende og tager stilling til de enkelte.
 • Gå til hovedindhold
  Møder i regionsrådet streames til borgere. På siden, hvor mødet streames, er cookiebannerets mark-up placeret foran videoafspilningen af indholdet. Dette giver god menig, da man skal acceptere cookies, før videoen kan afspilles. Dette vil ikke blive fikset, da det indholdsmæssigt ikke er et problem.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Fagmæssige rapporter
  Nogle af vores rapporter på f.eks. råstofområdet er af en teknisk karakter, som gør det uforholdsmæssigt svært at få dem gjort webtilgængelige. Samtidig er rapporternes besøgstal så små, at behovet vurderes som værende for smalt til at få det gjort. Der vil blive kigget på, om rapporter af denne karakter og lignede store rapporter kan blive gjort webtilgængelige.
 • Administrative retningslinjer og aftaler med udløb eller snarlig genbesøg
  Der er en række sundhedsaftaler og samarbejdsaftaler, som i øjeblikket ikke lever op til webtilgængelighedskravene. Disse skal genforhandles og i politisk proces i løbet af de kommende år, hvor vi arbejder på, at dokumenterne udskiftes med webtilgængelige versioner.
 • Strategier inden for Regional Udvikling
  Der er udgivet rapporter, som er designet til udlevering. Disse er placeret på hjemmesiden side om side med webtilgængelige versioner.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter fra før 23. september 2018
  Dokumenter offentliggjort før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.
 • Manglende mediealternativ til videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden mediealternativ (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.
 • Indlejret indhold fra 3. part
  I øjeblikket har vi indlejret bl.a. en vaccinationskort og en oversigt over teststeder ifbm. corona. Kortene fejler på en række mindre tilgængelighedskrav.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har for nylig lanceret en ny hjemmeside, og i den forbindelse har vi kortlagt siderne og gjort webredaktørerne opmærksomme på webtilgængelighedsloven. Der er dog stadig et stykke vej til 100 % webtilgængelighed. Vi identificerer løbende brud på tilgængelighedskravene via Siteimprove. Brud bliver håndterer i samarbejde med leverandør af de respektive systemer. Indholdsmæssige brud opdages også via Siteimprove, og her tages dialog med redaktørerne af de enkelte sider.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.