Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://www.regionsyddanmark.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.regionsyddanmark.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.regionsyddanmark.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Region Syddanmark har sammenholdt WCAG 2.1 med en analyse baseret på Siteimproves Accessibility værktøj. Ud fra denne sammenligning har Region Syddanmark vurderet at hjemmesiden ikke lever op til kravene.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • HTML bruges til at formatere indhold
  Hjemmesidens styling bør kun styres via CSS. Men på nogle sider benyttes HTML-kode til formatering af indhold, det kan være atributter som border, align, bgcolor o.l. (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt og giver mening. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • "Font"-tag bruges til at formatere tekst
  Hjemmesiden bør kun formateres vha. de indbyggede typografier og derved styres via CSS. Men på nogle sider benyttes font tags til formatering af tekst. (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Links bliver kun vist med farve
  Links er på hjemmesiden kun markeret med en farve.( WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Region Syddanmark gennemgår løbende siderne, og får rettet op på fejlen. Fejlen forventes løst medio 2020.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Der findes steder på hjememsiden, hvor samme linktekst anvendes til flere links, som fører forskellige steder hen (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes rette ultimo 2020.
 • "Bold"-tag bruges til at formatere tekst
  På flere sider er der anvendt ”bold” tag til at formatere tekst frem for de indbyggede typografier og CSS (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • "u"-tag bruges til at formatere tekst
  På flere sider er der anvendt ”u” tag til at formatere tekst frem for de indbyggede typografier og CSS (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Der er flere eksempler, hvor en linktekst fører til forskellige destinationer (WCAG 2.1 Succeskriterium 2.4.4 Formål med links). Nogle af disse er knyttet til navigation, da links i venstre menuen regnes med, mens andre er knyttet til oversigtssider, hvor f.eks. den samme person/afdeling er ansvarlige for forskellige områder og derfor står nævnt flere gange. Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Billeder mangler alternativ tekst
  Der mangler alternative tekster på nogle billeder (WCAG 2.1 succeskriterium 1.1.1 ikke-tekstbaseret indhold). Det drejer sig primært om scripts, hvor bl.a. tabeller og formularer generer ikoner uden alt-attributter. Vi gennemgår løbende vores sider, og får rettet op på fejlen. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Element-id er ikke entydigt
  Der findes sider, hvor det samme ID er brugt på to forskellige elementer på siden (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Disse fejl er primært knyttet til visninger af billeder i fuldskærm, hvor muligheden for at vise billedet i stor indeholder samme element-id. Derudover er fejlen også tit at finde i forhold til vores formularer. Fejlen rettes løbende, når muligt. De tekniske fejl forventes først løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Overskrift mangler tekst
  Der er sider, hvor usynlige overskrifter gemmer sig i koden WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende vores sider, og får rettet op på fejlen. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Longdesc"-attribut linker ikke til en eksisterende ressource
  Videoer og bestemte scripts er placeret i iFrames. Alt-beskrivelse af disse i forhold til den udvidede beskrivelse er lagt i ”longdesc” i stedet for alt-tekst. (WCAG 1.1 succeskriterium 1.1.1 Ikke tekstbaseret indhold). Det er ikke muligt på den nuværende løsning at ændre dette, men vi overgår til en ny hjemmeside, hvor videoer i stedet bliver indlejret på en måde, hvor dette ikke bliver et problem. Fejlen løses med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Indlejrede formularer er ikke webtilgængelige
  På hjemmesiden findes en række formularer, der er sat ind som scripts eller indlejret på hjemmesiden fra et andet program, som administreres af Region Syddanmark. Disse formularer er pt. ikke webtilgængelige, hverken hvad angår selve indholdet (tekst, billeder, links og indtastningsfelter, knapper mv.) eller elementer i designet og opbygningen af selve formularen. Fejlene kan identificeres ift. flere WCAG 2.1 succeskriterier, bl.a. 1.1.1 (Ikke-tekstbaseret indhold), 1.3.1 (Information og relationer), 2.4.10 (Sektionsoverskrifter), 2.4.4 (Formål med links (i kontekst)), 3.1.1 (Sproget på siden), 3.2.2 (Ved input), 4.1.1. (Parsing) og 4.1.2 (Navn, rolle, værdi). Det drejer sig bl.a. om inputfelt, der ikke har beskrivelse, Tekstområde har ingen beskrivelse, Etiket har ikke forbindelse til et formularkontrolelement, "Big"-tag bruges til at ændre tekststørrelse, Formularelementer skal grupperes (WCAG 2.1. succeskriterier 1.3.1. Information og relationer). Iframes mangler beskrivelse (WCAG 2.1. succeskriterier 4.1.2. Navn, rolle, værdi). Billedet har ikke korrekt alternativ (WCAG 2.1. succeskriterier 1.1.1. Ikke-tekstbaseret indhold). Knap mangler i formular (WCAG 2.1. Succeskriterier 3.2.2 Ved input). Billede-link uden alternativ tekst, (WCAG succeskriterier 2.1. 2.4.4 Formål med links (i kontekst) Fremhæv elementer (WCAG succeskriterier 2.1. 2.4.7 Synligt fokus
 • Siden indeholder ingen overskrifter/Webside har flere titelelementer eller intet titelelement
  Der er enkelte billeder, dokumenter, hvor man åbner i nyt vindue, og der skabes ingen overskrifter. Det skaber udfordringer inden for disse WCAG 2.1. succeskriterier: Sider har titler 2.4.2 Siden indeholder ingen overskrifter 1.3.1, Sidens sprog er ikke angivet 3.1.1
 • Valgboks har ingen beskrivelse/ Kan indstillingerne grupperes på en logisk måde?
  To sider har scripts indlejret, hvor vi har ikke mulighed p.t. for at angive en beskrivelse til valgboksen. Jf. WCAG Succeskriterier 2.1. 1.3.1 Information og relationer. De samme sider fejler også på Drop down menuen (select box), at den har mange valgmuligheder. Begge problemer løses ved overgang til ny hjemmeside medio 2021.
 • Ingen mulighed for at springe over gentaget indhold
  På den nuværende hjemmeside kan vi ikke tilbyde brugerne at hoppe over gentaget indhold, da noget af gentagelser vil ligge inden for HTML kodningen. Ved overgang til ny hjemmeside i medio 2021 forventes det at vi får mulighed for i højere grad at kunne springe over blokke.
 • Indhold er ikke inkluderet i landemærker
  HTML5 eller WAI-ARIA landmarks er brugt på flere sider, men ikke alt indhold er inkluderet jf. WCAG 1.3.1 informationer og relationer. Ved overgang til ny hjemmeside i medio 2021 forventes dette at blive rettet.
 • "i"-tag bruges til at formatere tekst
  På flere sider er der anvendt ”i” tag til at formatere tekst frem for de indbyggede typografier og CSS (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Der er ingen hovedoverskrift på siden
  Forsiden er opbygget med forskellige indgange, men uden en angivet H1 (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Overflødig WAI-ARIA-attribut/ Beskriver "aria-label" linket på en præcis måde?
  Der er en tom button knap i en chatbot, som er et fællesregionalt projekt styret af Region Hovedstaden. Der er ingen status på, om fejlen vil blive løst.
 • Bør billedet mærkes som dekorativt?/ Er billedet uden tekst?
  Skabelonerne er bygget op i HTML. Det betyder, at forskellige grafiske elementer primært knyttet til navigation læses som billeder. Det er f.eks. ”space” i menu, topbillede med navnetræk, flag, stiplet linje i menu, ”spacere” i menu, pile i brødkrumme, pile i menu mv. Disse billeder er ikke markeret i koden som værende ren dekoration. Fremadrettet vil dette lægge i CMS. Det rettes ikke i den nuværende løsning, men bliver løst ved overgang til nyt CMS medio 2021.
 • WAI-ARIA
  Vores cookiebanner er designet med WAI-ARIA, og alle labels skulle være korrekt. Det gennemtjekkes ved overgang til nyt CMS medio 2021
 • Bør tabellen have en beskrivelse?
  Der er en række sider, der beskriver vedlager og udgifter for regionrådsmedlemmerne. Der en script på disse sider, som giver en tabel hvor vi ikke kan angive en beskrivelse jf. WCAG 2.1. Succeskriterier 1.3.1 Information og relationer.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Der er eksempler på hjemmesiden, hvor farven på tekst og farven på baggrunden på hjemmesiden ikke står i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. Årsagen er, at vores officielle, digitale farve-palette indeholder en række farvekombinationer, der ikke lever op til krav om kontrastforhold (WCAG 2.1 succeskriterium1.4.3 Kontrast). Fejlen løses med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Ikke beskrivende linktekst
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor linkteksten ikke er beskrivende, så formålet med linket kan bestemmes ud fra linkteksten (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Links mangler alternativ tekst
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor der mangler fyldestgørende alternative tekster på links (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Sektionsoverskrifter anvendes ikke til at organisere indhold
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor indholdet ikke er organiseret vha. sektionsoverskrifter og de standardtypografier, der er til rådighed i systemet (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.10 Sektionsoverskrifter) Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Skjulte tabeller bruges til at strukturere indhold
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor indholdet er struktureret vha. skjulte tabeller, som ikke er markeret som værende et strukturelement, f.eks. sider med kontaktinformationer for en hel række af personer (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlen rettes løbende. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.
 • Dokumenter
  PDFer og andre publikationer er ikke gjort tilgængelige På hjemmesiden findes mange PDF'er som ikke er tilgængelige. Det kan være bilag til referater og dagsordener, foldere, budgetaftaler, organisationsdiagrammer, oversigtskort, strategier, rapporter og lignende publikationer. Vi arbejder på at rydde op i PDF'er ved at konvertere indholdet fra de fleste PDF-filer til html-sider, og gøre blivende PDF'er tilgængelige, fx oversigtskort, organisationsdiagrammer og større rapporter. Samtidig arbejder organisationen også på at vores skabeloner bliver udskiftet med webtilgængelige skabeloner samt at vores ESDH system bliver webtilgængeligt. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS medio 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Hjemmesidens kode er ikke valideret
  Forskellige fejl i koden, gør at hjemmesidens kode, ikke kan valideres. .( WCAG 2.1 succeskriterium 3.1.1 Sproget på siden). Region Syddanmark får nyt cms medio 2021, og fejlen forventes ikke rettet inden vi er ovre på det nye system.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Der er eksempler på hjemmesiden, hvor farven på tekst og farven på baggrunden på hjemmesiden står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. Det drejer sig eksempelvis om brødkrummestien ( WCAG 2.1 succeskriterium1.4.3 Kontrast). Region Syddanmark får nyt cms medio 2020, og fejlen forventes ikke rettet inden vi er ovre på det nye system.

Ikke omfattet af loven

 • Hjemmesiden kan ikke vises på alle skærmstørrelser
  Der er eksempler på hjemmesiden, hvor farven på tekst og farven på baggrunden på hjemmesiden står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. Det drejer sig eksempelvis om brødkrummestien (WCAG 2.1 succeskriterium1.4.3 Kontrast). Region Syddanmark får nyt cms ultimo 2020, og fejlen forventes ikke rettet inden vi er ovre på det nye system.
 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.
 • Manglende mediealternativ til videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden mediealternativ (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.
 • Indhold i nyhedsarkiver er ikke opdateret efter 23. september 2019
  Hjemmesiden omfatter nyhedsarkiver, som indeholder nyheder, der er publiceret før 23. september 2019. Nyhederne er hverken er opdateret eller redigeret efter 23. september 2019, og er derfor undtaget lov om webtilgængelighed.
 • Dagsordener og referater er ikke opdateret efter 23. september 2019
  Hjemmesiden omfatter arkiv over dagsordener og referater inklusiv bilag. Der ligger dagsordener og referater tilbage fra 2007. Sider publiceret før 23. september 2019.
 • Arkivsider
  Der er en række sider af en historisk interesse, som enten ikke må slettes, eller som udelukkende tjener som et arkiv. Siderne af denne karakter publiceret før den 23. september 2019 er undtaget.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i øjeblikket i gang med at implementere en ny hjemmeside. I den forbindelse har vi stillet krav om, at den nye leverandør skal leve op til gældende WCAG krav. I processen kommer samtlige forfattere på kursus i det nye system, hvor vi også gennemgår kravene til tilgængelighed for websider, PDF'filer, videoer og andet.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.