Tilgængelighedserklæring

Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.regionsjaelland.dk/Sider/default.aspx tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.regionsjaelland.dk/Sider/default.aspx?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Sjælland, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.regionsjaelland.dk/Sider/default.aspx

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Region Sjælland har sammenholdt WCAG 2.1 med en analyse baseret på Siteimproves Accessibility værktøj. Ud fra denne sammenligning har Region Sjælland vurderet at hjemmesiden ikke lever op til kravene.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • HTML bruges til at formatere indhold
  Præsentationsattributter som 'border', 'align' eller 'bgcolor' er anvendt. Brug i stedet CSS til udseendet. Problemets omfang er massivt og kan ikke løses før relancering ultimo 2022.
 • Alternativ tekst til billedet er identisk med linkteksten
  eksten fra tekstlinket ved siden af billedet er gentaget i billedets alt-tekst. Problemets omfang er massivt og kan ikke løses før relancering ultimo 2022.
 • Etiket har ikke forbindelse til et formularkontrolelement
  Tekst-etiketten (’label’) til formularelementet er ikke eksplicit tilknyttet noget, da den henviser til et element-ID, som ikke findes på siden. Problemets omfang er massivt og kan ikke løses før relancering ultimo 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • HTML bruges til at formatere indhold
  Præsentationsattributter som 'border', 'align' eller 'bgcolor' er anvendt. Brug i stedet CSS til udseendet. Problemets omfang er massivt og kan ikke løses før relancering ultimo 2022.

Ikke omfattet af loven

 • Arkivsider
  Der er en række sider af en historisk interesse, som enten ikke må slettes, eller som udelukkende tjener som et arkiv. Siderne af denne karakter publiceret før den 23. september 2019 er undtaget.
 • Indhold i nyhedsarkiver er ikke opdateret efter 23. september 2019
  Nyheder publiceret før 23. september 2019. Nyhederne er hverken er opdateret eller redigeret efter 23. september 2019, og er derfor undtaget lov om webtilgængelighed.
 • Dagsordener og referater er ikke opdateret efter 23. september 2019
  Hjemmesiden omfatter arkiv over dagsordener og referater inklusiv bilag. Der ligger dagsordener og referater tilbage fra 2007. Sider publiceret før 23. september 2019.
 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning . Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven.
 • Manglende mediealternativ til videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden mediealternativ (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Hjemmesiden, herunder alle subsites bliver relanceret. Projektet er sat i gang. Forventes afsluttet medio 2023.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.