Tilgængelighedserklæring

Regionshospitalet Horsens forpligter sig til at gøre webstedet https://www.regionshospitalet-horsens.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.regionshospitalet-horsens.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Regionshospitalet Horsens, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.regionshospitalet-horsens.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi bestræber os på at følge retningslinjer for webtilgængelighed. Vi anvender Siteimprove til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi løbende kan forbedre webtilgængeligheden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nogle pdf-dokumenter er ikke tilgængelige
  Vi arbejder stadig på at gøre vores pdf-filer tilgængelige. Hvis du støder på dokumenter, der bør være tilgængelige, så kontakt os, så vi kan hjælpe med at få fat i den information, du søger. Se kontaktinformation øverst i tilgængelighedserklæringen.
 • Undertekst på video
  Vi arbejder stadig på at forsyne alle vores videoer med undertekster.
 • Opmærkning af tabeller, mellemoverskrifter, punktopstillinger, linktekster og billeder
  Der kan være tabeller, mellemoverskrifter, punktopstillinger, linktekster og billeder, der ikke er opmærket korrekt. Vi arbejder på at minimere forkert opmærkning, og hvis du støder på indhold du ikke kan læse, fordi det ikke er mærket rigtigt op, kan kontakte redaktøren, der er nævnt nederst på siden. eller eller kontakte Region Midtjylland, som angivet først i denne erklæring.
 • Sikkerhedsløsning ved indsendelse af oplysninger
  Vores ReCaptcha er ikke fuldt ud tilgængelig.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Grafer
  Enkelte steder indgår grafer, som ikke er gjort tilgængelige, da vi vurderer det som en uforholdsmæssig stor byrde, hvis graferne blot er en visuel understregning af det, der allerede fremgår i tekst på siden.
 • Excel-filer med beregninger
  Excel-filer som indeholder komplicerede beregninger, for eksempel regnskaber og budgetter er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som en uforholdsmæssig stor byrde forhold til det forvente antal brugere.
 • Pdf-filer alene målrettet sundhedsprofessionelle
  Der kan forekomme pdf-filer alene målrettet sundhedsprofessionelle. Det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt at gøre dette indhold tilgængeligt. Hvis du finder en sådan fil, der har behov for at blive gjort tilgængelig, så kontakt Region Midtjylland via de oplysninger, der er angivet i denne erklæring.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug
  En række kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug, har ikke noget tekstalternativ.
 • Video og audio
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge retningslinjer for webtilgængelighed. Vi anvender Siteimprove til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi løbende kan forbedre webtilgængeligheden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.