Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden forpligter sig til at gøre webstedet https://www.regionh.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.regionh.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Hovedstaden, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.regionh.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I 2015 vurderede Sensus ApS tilgængeligheden af regionh.dk - der blev i kølvandet af dette gennemført en lang række tekniske optimeringer af systemet bag webstedet, og vi optimerer fortsat løbende på systemet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nogle pdf-dokumenter er ikke tilgængelige
  Regionens pdf-dokumenter kan komme fra mange forskellige systemer og programmer. Vi arbejder på at få så mange som muligt til at leve op til tilgængelighedskravene. Hvis du støder på dokumenter, du ikke kan læse, så tag kontakt til os, så vi kan hjælpe dig med at få fat i den information, du søger. Du får fat i os, ved at klikke på navnet sidst på den side, hvor du har fundet pdf-dokumentet. Alternativt kan du kontakte Region Hovedstaden, som angivet først i denne erklæring.
 • Corona-symptomtester ikke tilgængelig
  Da corona-epidemien ramte Danmark i marts 2020, blev Akuttelefonen 1813 lagt ned af telefonopkald fra bekymrede borgere. Vi fik i al hast udviklet en såkaldt chatbot, der kan hjælpe borgerne med at finde ud af, om – og i givet fald hvem - de skal kontakte i sundhedsvæsenet i forbindelse med konkrete symptomer. Chatbotten er desværre ikke tilgængelig. Der er planer om at optimere tilgængeligheden af funktionen. Du finder chatbot'en på vores sider om Akuttelefonen 1813.
 • "Søg job" ikke tilgængelig
  Vi er ved at optimere på teknikken bag systemet til jobansøgning. Indtil det er på plads, kan du støde på problemer. Vi regner med, fejlene bliver rettet i starten af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Undertekstning af regionsrådsmøder
  Vores regionsrådsmøder er mange timer lange, og på den side, hvor en video fra et møde er offentliggjort, kan man læse referatet i et tilgængeligt format. Referatet indeholder konklusionerne på de dagsordenspunkter, der diskuteres i videoen.

Ikke omfattet af loven

 • Liveudsendelse af vores regionsrådsmøder
  Det er ikke muligt for os at lave undertekster til live-udsendelsen af møderne i regionsrådet på regionh.dk. Det er heller ikke omfattet af lovgivningen.
 • Ældre pdf'er
  Vi har forskellige pdf'er, der er offentliggjort før 23/9 2018, liggende på sitet, der ikke lever op til kravene (fx dagsordener og referater fra gamle regionsrådsmøder). Det ville kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer at opmærke alle gamle pdf-filer. Hvis du støder på dokumenter, du ikke kan læse, så tag kontakt til os, så vi kan hjælpe dig med at få fat i den information, du søger. Du får fat i os, ved at klikke på navnet sidst på den side, hvor du har fundet pdf-dokumentet. Alternativt kan du kontakte Region Hovedstaden, som angivet først i denne erklæring.
 • Nogle videoer mangler undertekster og beskrivelse
  Alle videoer på regionh.dk bør leve op til kravene om undertekster og beskrivende tekst, hvis de er offentliggjort efter 23. september 2020. Videoer der er offentliggjort før denne dato, har i mange tilfælde undertekster og beskrivelser – men vores fokus ligger på, at nye videoer alle lever op til kravene. Hvis du støder på videoer, der ikke lever op til kravene, og du har behov for at få den information, der gives i videoen, så tag kontakt til os, så vi kan hjælpe dig. Du får fat i os, ved at klikke på navnet sidst på den side, hvor du har fundet videoen. Alternativt kan du kontakte Region Hovedstaden, som angivet først i denne erklæring.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har selv oparbejdet en god viden på området og har hele tiden fokus på at få lukket de største "huller" i den løbende optimering af indhold, design og teknisk setup af hjemmesiden. Derudover får vi løbende rådgivning af eksperter på området (bl.a. Sensus ApS). Vi kører også workshops for lokalredaktørerne bag regionh.dk. Derudover har vi udarbejdet en masse vejledningsmateriale i, hvordan redaktørerne skal arbejde med UX (herunder tilgængelighed) på vores sider. Vi udbreder kontinuerligt vejledningsmaterialet i vores redaktørnetværk. I 2015 vurderede Sensus ApS tilgængeligheden af regionh.dk - der blev i kølvandet af dette gennemført en lang række tekniske optimeringer af webstedet, og vi optimerer løbende på systemet. Vi har fx en lang række optimeringer på vej i løbet af efteråret 2020. Når de er implementeret, får vi lavet en ny vurdering i samarbejde med en ekstern leverandør med ekspertviden om tilgængelighed. Vi forventer at afvikle den nye vurdering i starten af 2021. De problemstillinger, der bliver påpeget i vurderingen, vil vi efterfølgende få rettet hurtigst muligt.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.