Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden forpligter sig til at gøre webstedet https://www.regionh.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.regionh.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Hovedstaden, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.regionh.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I slutningen af 2023 får vi lavet en vurdering af tilgængeligheden af hjemmesiden i samarbejde med en ekstern leverandør med ekspertviden om tilgængelighed. De problemstillinger der bliver påpeget i den forbindelse, vil vi efterfølgende få rettet hurtigst muligt. Derudover skal det nævnes, at Region Hovedstaden er en stor organisation med mange hjemmesider der kører i samme system - redaktørerne bag hjemmesiderne arbejder efter samme retningslinjer. Hver gang en af vores hjemmesider bliver udtaget til tilgængelighedskontrol af Digitaliseringsstyrelsen, så udbreder vi resultaterne til resten af organisationen og bruger den viden i det løbende tekniske og redaktionelle arbejde med hjemmesiden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nogle pdf-dokumenter er ikke tilgængelige
  Vores pdf-dokumenter kan komme fra mange forskellige systemer og programmer. Vi arbejder på at få så mange som muligt til at leve op til tilgængelighedskravene. I vores arbejde med pdf-dokumenter prioriterer vi fx informationer til patienter og pårørende højere end information målrettet kun til fagfolk. Hvis du støder på dokumenter, du ikke kan læse, så tag kontakt til os, så vi kan hjælpe dig med at få fat i den information, du søger. Du får fat i os, ved at klikke på navnet sidst på den side, hvor du har fundet pdf-dokumentet. Alternativt kan du kontakte Region Hovedstaden, som angivet først i denne erklæring.
 • Formularer og blanketter
  Blanketter og formularer om undersøgelse og behandling findes på minsundhedsplatform.dk. Du kan støde på enkelte formularer og blanketter på regionh.dk - fx henvendt fagfolk eller til informationer, der ikke har med din undersøgelse og behandling at gøre. De formularer og blanketter er ikke tilgængelige. Region Hovedstaden er ved at indkøbe og implementere et nyt system til formularer og blanketter. Det er formentligt klar i slutningen af 2024. Hvis du støder på en blanket eller en formular du ikke kan læse, fordi den ikke er tilgængelig, så skriv til redaktøren, der er nævnt nederst på siden. Alternativt kan du kontakte Region Hovedstaden, som angivet først i denne erklæring.
 • Opmærkning af tabeller, mellemoverskrifter, punktopstillinger, linktekster og billeder
  Du kan støde på fx tabeller, mellemoverskrifter, punktopstillinger, linktekster og billeder ikke er opmærket korrekt. Vi arbejder hele tiden på at minimere forkert opmærkning. Hvis du støder på indhold du ikke kan læse, fordi det ikke er mærket rigtigt op, så skriv til redaktøren, der er nævnt nederst på siden. Alternativt kan du kontakte Region Hovedstaden, som angivet først i denne erklæring.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Undertekstning af regionsrådsmøder
  Vores regionsrådsmøder er mange timer lange, og på den side, hvor en video fra et møde er offentliggjort, kan man læse referatet i et tilgængeligt format. Referatet indeholder konklusionerne på de dagsordenspunkter, der diskuteres i videoen.

Ikke omfattet af loven

 • Liveudsendelse af vores regionsrådsmøder
  Det er ikke muligt for os at lave undertekster til live-udsendelsen af møderne i regionsrådet på regionh.dk. Det er heller ikke omfattet af lovgivningen.
 • Videoer offentliggjort før 23/9 2020
  De fleste videoer på regionh.dk har undertekster og et tekstresume af, hvad der sker i videoen, men du kan støde på enkelte videoer, der ikke har - særligt hvis de er offentliggjort før 23/9 2020. Hvis du støder på videoer uden undertekster eller tekstresume, så skriv til redaktøren, der er nævnt nederst på siden. Alternativt kan du kontakte Region Hovedstaden, som angivet først i denne erklæring.
 • Nyheder offentliggjort før 23/9 2018
  Gamle nyheder (offentliggjort før 29/9 2018) kan være mærket forkert op, så de ikke overholder kravene til tilgængelighed. Hvis du støder på en nyhed du ikke kan læse, fordi den ikke er tilgængelig, så skriv til redaktøren, der er nævnt nederst på siden. Alternativt kan du kontakte Region Hovedstaden, som angivet først i denne erklæring.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har selv oparbejdet en god viden på området og har hele tiden fokus på at få løst de største problemer i den løbende optimering af indhold, design og teknisk setup af hjemmesiden. Vi får løbende rådgivning af eksperter på området (bl.a. Sensus ApS). Vi kører også workshops for lokalredaktørerne bag regionh.dk. Derudover har vi udarbejdet en masse vejledningsmateriale i, hvordan redaktørerne skal arbejde med brugervenlighed (herunder tilgængelighed) på vores sider. Vi udbreder kontinuerligt vejledningsmaterialet i vores redaktørnetværk. Se også afsnittet "Overholdelsesstatus" ovenfor.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.