Tilgængelighedserklæring

Aalborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://referater.aalborg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://referater.aalborg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://referater.aalborg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er foretaget en dybdegående vurdering af tilgængeligheden af det indhold, som er lavet i CMS-løsningen "bag" hjemmesiden (moliri Public) Selve indholdet i referaterne bliver hentet fra en eksterne løsning, og hovedparten af indholdet består af pdf-dokumenter. Dette indhold er ikke testet for tilgængelighed, da vi vurderer, at det vil udgøre en uforholdsmæssigt stor byrde (jævnfør lov om webtilgængelighed § 3 stk. 2) at gøre det tilgængeligt. Det fremgår tydeligt af de forskellige udvalg, råd og nævns sider med referater, hvor man kan tage kontakt - både telefonisk og via mail - hvis man har brug for at få stillet et tilgængeligt alternativ til rådighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-filer
  Der kan være udfordringer med webtilgængeligheden i pdf-dokumenterne med referater fra de forskellige udvalg, råd og nævn.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-filer
  Hovedparten af indholdet på denne hjemmeside er pdf-filer med referater fra 2014 og frem til i dag, herunder bilag. Aalborg Kommune har vurderet, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde, at gøre disse dokumenter webtilgængelige. Vi gør på siderne for hvert enkelt udvalg, råd eller nævn tydeligt opmærksom på, hvordan man kan kontakte os skriftligt eller per telefon, hvis man har brug for et tilgængeligt alternativ til indholdet.
 • Video af byrådsmøder
  På siderne med referater fra byrådets møder er det også muligt at se et videoklip fra behandlingen af de enkelte punker. Vi har vurderet, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at tekste disse videoklip.
 • Dagsordner og referater fra før 19. april 2023
  Integrationen af dagsordner og referater på aalborg.dk sker via en publiceringsmotor. I forbindelse med re-lanceringen af aalborg.dk den 19. april 2023 er der foretaget en række forbedringer af webtilgængeligheden af de publicerede dagsordner og referater. Selve sagsfremstillingerne fra 19. april 2023 og frem præsenteres således i et tilgængeligt HTML format Det har ikke været teknisk muligt at rette op på tilgængelighedsfejlene i de allerede genererede referater, og vi har vurderet, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dette manuelt.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.