Tilgængelighedserklæring

Aalborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://referater.aalborg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://referater.aalborg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://referater.aalborg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har brugt systemerne Google Lighthouse og Qualweb.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter fra perioden 23. september 2018 - 23. september 2021
  Dokumenter, som er publiceret i perioden 23. september 2018 - 23. september 2021, er ikke gjort webtilgængelige. Skriv til was@aalborg.dk eller ring til os på 99311619, hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til et af disse dokumenter. Vi har også forsøgt at gøre det tydeligt på selve hjemmesiden at se, hvor og hvordan, du kan kontakte os, hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Komplekse bilag til dagsordner og referater
  En del bilag til dagsordner og referater er både omfattende og ofte også af teknisk karakter. Og vi kan se af vores besøgsstatistikker, at de ikke bliver læst af ret mange. Derfor har vi vurderet, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem tilgængelige. Vi er dog grundlæggende opmærksomme på at stille krav til eksterne leverandører af den slags dokumenter om, at de så vidt muligt skal levere dem i en webtilgængelig udgave.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Aalborg Kommune har været i udbud vedrørende nyt system til publicering af hjemmesider. Der har i udbuddet været stort fokus på at stille krav til webtilgængeligheden. Det er derfor vores forventning, at de hjemmesider, som fra januar 2023 bliver publiceret i dette system, vil have en høj grad af webtilgængelighed. Dette vil dog - desværre - ikke løse udfordringen med at gøre dokumenter webtilgængelighed, hvorfor Aalborg Kommune siden foråret 2021 har haft en indholdspolitik - HTML-first - som betyder, at vi i videst muligt omfang undgår brug af dokumenter som fx pdf-filer på vores hjemmesider.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.