Tilgængelighedserklæring

Helsingør Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://public.filarkiv.dk/217 tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://public.filarkiv.dk/217?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Helsingør Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://public.filarkiv.dk/217

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Helsingør Kommune har har ladet JO Informatik ApS teste Ejendomsarkivet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Grundlæggende lever hjemmesiden op til de gældende krav men dette ikke alt indhold.
  Liste over succeskriterier i WCAG 2.1 der ikke efterleves Disse områder forventes at være løst i løbet af efteråret 2020. Ud over de oplistede punkter efterleves WCAG 2.1 level-AA. - 1.4.11 Kontrast for ikke tekstbaseret indhold (AA) - 2.1.1 Tastatur (A) - 2.4.1 Spring over blokke (A) - 2.4.3 Fokusrækkefølge (A) - 2.4.4 Formål med links (I kontekst) (A) - 2.4.7 Synligt fokus (AA) - 3.1.1 Sproget på siden (AA)

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Omfattende vejledning i PDF-format
  Det vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde at alle rapporter skal gennemgåes og opsættes manuelt for at sikre tilgængeligheden i PDF'erne udstillet før og efter 23. September 2018.

Ikke omfattet af loven

 • Indhold Helsingør Kommune ikke er afsender af.
  Dokumenter kan indeholde borger indsendt tekst information, billedmateriale, bilede af tekst med mere. Og er jf. §1 del 5 ikke omfattet. Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Helsingør Kommune er i dialog med leverandør af Ejendomsarkivet (FilArkiv) (Borgervendt) JO Informatik ApS som arbejder løbende på at forbedre og detektere uhensigtsmæssigheder i tilgængeligheden. Dette sker gennem analyse af brugerrejser og opvejelse mod WCAG 2.1 på websites samt anvendelse af UX design principper. Derudover udarbejdes der internt manuelle tilgængelighedsrapporter der sætter fokus på områder hvor tilgængeligheden kan forbedres.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.