Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Psykiatrien i Region Syddanmark har sammenholdt WCAG 2.1 med en analyse baseret på Siteimproves Accessibility værktøj. Ud fra denne sammenligning har vi vurderet, at hjemmesiden ikke lever op til kravene.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder mangler alternativ tekst
  Der mangler alternative tekster på nogle billeder (WCAG 2.1 succeskriterium 1.1.1 ikke-tekstbaseret indhold). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • PDF-filer og andre publikationer er ikke gjort tilgængelige
  På hjemmesiden findes flere PDF-filer, som ikke er tilgængelige. I Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder vi på at rydde op i PDF-filer ved at konvertere indholdet fra de fleste PDF-filer til HTML-sider samt at gøre udvalgte PDF-filer tilgængelige. Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Samme linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor samme linktekst anvendes til flere links, som fører forskellige steder hen (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Ikke-beskrivende linktekst
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor linkteksten ikke er beskrivende, så formålet med linket kan bestemmes ud fra linkteksten (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Links mangler alternativ tekst
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor der mangler fyldestgørende alternative tekster på links (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Sektionsoverskrifter anvendes ikke altid til at organisere indhold
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor indholdet ikke er organiseret vha. sektionsoverskrifter og de standardtypografier, der er til rådighed i systemet (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.10 Sektionsoverskrifter). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Der bruges kode til at vise ændringer i skrifttype
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor indholdet er stylet uden brug af de standardtypografier, der er til rådighed i systemet (CSS). I stedet er der brugt HTML-kode i form af font tags (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Billeder af tekst
  Der findes sider på hjemmesiden, som indeholder grafiske knapper og bannere i form af billeder med tekst og ikoner (WCAG 2.1 succeskriterium 1.4.5 Billeder af tekst). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Skjulte tabeller bruges til at strukturere indhold
  Der findes sider på hjemmesiden, hvor indholdet er struktureret vha. skjulte tabeller, som ikke er markeret som værende et struturelement, f.eks. sider med kontaktinformationer for en hel række af personer (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • HTML bruges til at formatere indhold
  Hjemmesidens styling bør kun styres via CSS. Men på nogle sider benyttes HTML-kode til formatering af indhold, det kan være atributter som border, align, bgcolor o.l. (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Font tags bruges til at formatere tekst
  Teksten på hjemmesiden bør kun formateres vha. de indbyggede typografier og derved styres styres via CSS. Men på nogle sider benyttes font tags til formatering af tekst. (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Videoer indsat vha. iFrame mangler en beskrivelse
  Der findes videoer på hjemmeside, hvor rammen mangler en beskrivelse. Beskrivelsen angives med title-attributten. Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Element-id er ikke entydigt
  Der findes sider, hvor det samme ID er brugt på to forskellige elementer på siden (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Billeder af tekst som en del af design – ikke markeret som dekoration
  Hjemmesidens design omfatter en hel række billeder med tekst, som figurerer på alle sider. Det er f.eks. sygehusets navnetræk, menuer mv. Disse billeder er ikke markeret i koden som værende ren dekoration. (WCAG 2.1 succeskriterium 1.4.5 Billeder af tekst). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Links i kun én farve
  Links i menuer, sideoversigter (sitemaps) og i brødtekster på hjemmesiden er kun markeret med en farve ( WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Hjemmesiden kan ikke vises på alle skærmstørrelser
  Hjemmesiden tilpasser sig ikke automatisk forskellige skærmstørrelser (tablet, smartphone mv). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Hjemmesidens kode er ikke valideret
  Forskellige fejl i koden gør, at hjemmesidens kode ikke kan valideres ( WCAG 2.1 succeskriterium 3.1.1 Sproget på siden). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Der er eksempler på hjemmesiden, hvor farven på tekst og farven på baggrunden på hjemmesiden ikke er i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. Det drejer sig eksempelvis om brødkrummestien (WCAG 2.1 succeskriterium 1.4.3 Kontrast). Fejlene forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside og nyt CMS i sidste halvdel af 2021.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Region Syddanmark har vi fokus på tilgængelighed på vores hjemmesider og arbejder løbende på at forbedre indholdet, særligt i forbindelse med ibrugtagning af nyt CMS i løbet af 2021.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.