Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Psykiatrien i Region Syddanmark har sammenholdt WCAG 2.1 med en analyse baseret på et accessibility analyseværktøj. Ud fra denne sammenligning har vi vurderet, at hjemmesiden overholder de fleste krav.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-filer og andre publikationer er ikke gjort tilgængelige
  På hjemmesiden findes PDF og Word dokumenter, som ikke er tilgængelige. I Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder vi på at konvertere indholdet fra PDF-filer til HTML-sider samt at gøre udvalgte PDF-filer tilgængelige. Udvalgte PDF-filer og publikationer målrettet fagprofessionelle er ikke gjort tilgængelige. Se under uforholdsmæssig stor byrde.
 • Element-id'er er ikke entydige
  Alle formularelementer skal have en beskrivende tekstlabel. To eller flere elementer på denne side har samme id-værdi. Vores cookiebanner har elementer, hvor den samme id-værdi er angivet. Det kræver hjælp fra leverandør at få rettet.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Der findes steder i hjemmesidens design, hvor farvekontrasten ikke validerer i henhold til kravene. Det kræver hjælp fra leverandør at få rettet.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF og Word dokumenter til fagprofessionelle
  Hjemmesiden indeholder skemaer og publikationer målrettet fagprofessionelle, som ikke overholder lovens krav om webtilgængelighed. Det vurderes som en uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse dokumenter webtilgængelige.
 • Billeder mangler alternativ tekst
  Der kan mangle alternative tekster på nogle billeder. Vi gennemgår løbende vores sider, og får rettet op på fejlen.
 • Links mangler alternativ tekst
  Der kan findes sider på hjemmesiden, hvor der mangler fyldestgørende alternative tekster på links. Vi gennemgår løbende vores sider, og får rettet op på fejlen.
 • Ikke beskrivende linktekst
  Der kan findes enkelte sider på hjemmesiden, hvor linkteksten ikke er beskrivende, så formålet med linket kan bestemmes ud fra linkteksten. Vi gennemgår løbende vores sider, og får rettet op på fejlen.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter offentliggjort før d. 23. september 2018
  Dokumenter offentliggjort før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Videoer produceret før d. 23. september 2020
  Videoer produceret før d. 23. september 2020 er ikke gjort tilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Region Syddanmark har vi fokus på tilgængelighed på vores hjemmesider og arbejder løbende på at forbedre indholdet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.