Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden forpligter sig til at gøre webstedet https://www.psykiatri-regionh.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.psykiatri-regionh.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Hovedstaden, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.psykiatri-regionh.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: - Vores CMS overholder tilgængelighedskravene, så vores almindelige websider er tilgægenlige. Ift. PDF'er på sitet har vi gennemgået manuelt og vurderet de enkelte PDF'er med en 'PDF-tjekker' (PAC 3) for tilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder mangler alternative tekster
  Alternative tekster på billeder mangler (WCAG 2.1 succeskriterium 1.1.1 ikke-tekstbaseret indhold). Vi opdaterer og forventer at manglen er udbedret med udgangen af 2021
 • Nogle pdf-dokumenter er ikke tilgængelige
  Regionens pdf-dokumenter kan komme fra mange forskellige systemer og programmer. Vi arbejder på at få så mange som muligt til at leve op til tilgængelighedskravene. Hvis du støder på dokumenter, du ikke kan læse, så tag kontakt til os, så vi kan hjælpe dig med at få fat i den information, du søger. Du får fat i os, ved at klikke på navnet sidst på den side, hvor du har fundet pdf-dokumentet. Alternativt kan du kontakte Region Hovedstadens Psykiatri, som angivet først i denne erklæring.
 • Skriftlige patientinformationer i pdf
  Det system, vi bruger til at lave patientinformation i pdf-filer, kan ikke levere dem i et tilgængeligt format. Vi har et nyt system på vej, der vil leve op til kravene - systemet er pt. forsinket, og vi forventer det nye system vil gå i luften i Q3 af 2021.
 • Jobsøgning: Ansøgningsformularen lever ikke op til tilgængelighedskravene
  Det system vi anvender til at håndtere jobsøgning i regionen, lever ikke op til kravene. Vi er i dialog med leverandøren om at få optimeret systemet.
 • Videoer ikke beskrevet
  Vores videoer mangler en tekstbeskrivelse, der fortæller hvad videoen drejer sig om.
 • Patientinformationer på fremmedsprog (PDF'er)
  Vi har på sitet nogle pdf-versioner af vores fælles patientinformationer på fremmedsprog. Disse er ikke gjort tilgængelige ift. gældende krav. Vi vurderer opgavens størrelse, og omkostningerne herved, ikke står mål med udbyttet. Vores kommende system til håndtering af patientinformationer vil muligvis kunne bruges til at producere patientinformationerne i tilgængelige versioner

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Ældre filer
  Vi har forskellige filer, der er offentliggjort før 23/9 2018, liggende på sitet, der ikke lever op til kravene. De vil løbende blive gjort tilgængelige.
 • Nogle videoer mangler undertekster og beskrivelse
  Alle videoer på regionh.dk bør leve op til kravene om undertekster og beskrivende tekst, hvis de er offentliggjort efter 23. september 2020. Videoer der er offentliggjort før denne dato, har i mange tilfælde undertekster og beskrivelser – men vores fokus ligger på, at nye videoer alle lever op til kravene. Hvis du støder på videoer, der ikke lever op til kravene, og du har behov for at få den information, der gives i videoen, så tag kontakt til os, så vi kan hjælpe dig. Du får fat i os, ved at klikke på navnet sidst på den side, hvor du har fundet videoen. Alternativt kan du kontakte Region Hovedstadens Psykiatri, som angivet først i denne erklæring.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Uddannelse af lokale webredaktører i korrekt opsætning af websider, samt brug af, og oprettelse af, tilgængelige pdf'er, der hvor pdf'er nødvendige og tekstning af video. Vi har efterhånden en god viden om tilgængelighedskravene og arbejder på at få lukket de største problemer i den løbende optimering af indhold, design og teknisk setup af hjemmesiden. Vejledningsmateriale om hvordan man skal arbejde med UX (herunder tilgængelighed) er udarbejdet centralt i Region Hovedstaden og er til de lokale webredaktørers rådighed. Derudover får Region Hovedstaden, som vi er en del af, løbende rådgivning af eksperter på området (Sensus ApS). Region Hovedstaden har udarbejdet vejledningsmateriale i, hvordan man skal arbejde med UX, herunder tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.