Tilgængelighedserklæring

PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S forpligter sig til at gøre webstedet https://www.provas.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.provas.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.provas.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Brugertests (inklusiv fokusgruppe), via Web Governance platformen Monsido samt via det digitale bureau Illumi.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ansøgning om ekstra vandmåler
  Der arbejdes på at gøre den webtilgængelig. I mellemtiden er man velkommen til at ringe ind ved udfordringer.
 • Sorteringsguides
  Der er tale om A4-plakater på dansk, engelsk og tysk. De vil blive gjort webtilgængelige ved næste redigering.
 • Skema til individuel afregning
  Der arbejdes på en webtilgængelig løsning i forbindelse med ændring af proceduren for ansøgning.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Ikke alle vores selvbetjeningsløsninger er webtilgængelige. Det drejer sig om eksternt udarbejdede løsninger. Vi er løbende i dialog med leverandørerne for at forbedre tilgængeligheden i løsningerne. Kunder, der oplever udfordringer ved at bruge løsningerne, anbefales at kontakte os.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Analyserapporter fra de tre vandværker
  Der er tale om taltunge dokumenter, præget af lange og store tabeller. De er ikke gjort webtilgængelige i html og forventes heller ikke at blive det, da vi vurderer omkostningerne herved ikke står mål med antal læsere. Ved behov vil vi præsentere indholdet på anden vis, for eksempel tilbyde at læse op. Dertil er de udarbejdet eksternt, hvormed Provas ikke er ansvarlige for selve dokumentets tilgængelighed.
 • Takstblad 2023
  Det vurderes, at antallet af mulige interesserede læsere ikke står mål med opgavens omfang, idet der er tale om gamle takster. Kunder er velkomne til at ringe ind.
 • Blanket for refusionsansøgning på vand
  Ansøgningen består af 5 sider med individueller skemaer der skal udfyldes. Det vurderes derfor som en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde at gøre den webtilgængelig særligt i lyset af hvor sjældent den anvendes. Kunder er velkomne til at ringe ind for hjælp hvis det bliver nødvendigt.

Ikke omfattet af loven

 • Bilag til dagsordener
  Bilag til bestyrelsesmøder, hvor disse ikke er vigtige for de aktive administrative processer.
 • Online kort
  Under 'Her arbejder vi' optræder online-kort. De er ikke gjort webtilgængelige, da de er til geografisk brug og ikke navigationsbrug.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Hos Provas arbejder vi løbende på at forbedre læsevenligheden på vores sider, da branchen benytter mange fagudtryk. Dertil arbejder vi på at gøre de sidste dokumenter webtilgængelige.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.