Tilgængelighedserklæring

Provas - Haderslev Forsyningsservice A/S forpligter sig til at gøre webstedet https://www.provas.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.provas.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Provas - Haderslev Forsyningsservice A/S, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.provas.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurderinger foretaget stikprøvevist af henholdsvis Monsido og JFM360°. Derudover har vi selv gennemgået websitet overordnet ud fra hovedkriterierne i WCAG.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • HTML-indhold
  Overholde ikke WCAG kriterierne: - Vigtigt indhold skjult i filer - Flere link er ikke beskrivende - Overskriftopbygning - Højt lix og passivt sprog mange steder.
 • Pdf-dokumenter
  - Politikker og strategier (privatlivspolitik, ejerstrategi, vedtægter, forretningsorden, årsberetninger, årsregnskaber) - Vejledning til aktindsigt - Undervisningsmateriale til grundskolen - Retningslinjer for installation og tilslutning til vandforsyning samt bestilling af vandstik - Ansøgningsskema til ekstra vandmåler samt dokument om Regler for opsætning af vandmålere (bimålere) - AB Forenklet og Følles arbejdsbeskrivelse bind 2 (begge udbudsforskrifter) - Vejledninger til Kravsspecifikationer til DSU-data/landinspektørydelser (udbud) - Registreringsvejledninger for vand og spildevand (udbud) - Nøgletal for de tre vandværker (tabel) - Selvbetjeningsvejledninger (forbrugsoversigt) - Anmodning om direkte fakturering af forbrug (individuel afregning) samt vejledningen hertil - Priser for hhv. private og erhverv i 2021 og 2022 - Forstå din regning (vejledning) - Bilag til bestyrelsesmøder, hvor disse er vigtige for de 'aktive administrative processer'.
 • Billedfiler
  - Koncernstruktur, Organisationstræ og 'Provas i tal' er ikke gjort webtilgængelige. - Billeder er ikke beskrevet (ved udtryk eller som 'dekorativ')

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Taltunge dokumenter
  Taltunge dokumenter, der typisk er præget af lange og store tabeller, er ikke gjort webtilgængelige og forventes heller ikke at blive det, da vi vurderer omkostningerne herved ikke står mål med læserskaren. Ved behov vil vi præsentere indholdet på anden vis, for eksempel tilbyde at læse op.
 • Pdf-dokumenter med lave eller ingen besøgstal
  - Årsrapporter - Årsregnskaber - Analyserapporter drikkevand (udarbejdet eksternt)

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter offentliggjort før 23. september 2018
  Dokumenter, der er lagt på hjemmesiden før den 23. september 2018, er ikke gjort tilgængelige.
 • Kort- og videomateriale
  - Kortmateriale, der ikke er til navigationsbrug, men til geografisk brug (f.eks. 'Her arbejder vi' og 'Kildepladser') - Video om Meteing Hydrus vandmåler fra marts 2017 (på YouTube)
 • Bilag til dagsordener
  Bilag til bestyrelsesmøder, hvor disse ikke er vigtige for de 'aktive administrative processer'.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Hos Provas har vi netop igangsat arbejdet for en helt ny hjemmeside. Hjemmesiden forventes klar i løbet af 2023.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.