Tilgængelighedserklæring

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmar forpligter sig til at gøre webstedet https://promice.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://promice.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmar, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://promice.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har foretaget en dybdegående tilgængelighedsanalyse af promice.dk vha. værktøjet wave.webaim.org. Herudover har vi gennemgået sitet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Lav kontrast i overskrifter
  På forsiden og undersiden ”Fieldwork”, melder overskrifterne ind i mellem om ”very low contrast”. Det skyldes at der er en baggrundsvideo placeret bag den farvede skærm. Problemet melder sig forskelligt afhængigt af, hvor videoen starter og om den loader.
 • Lav kontrast i tabmenuen og navigation
  På Get data- og News-siden er navigationen ikke stærk i kontrastforholdende. Desuden er den aktive tabs med overskrifter på News-siden, ikke stærk i kontrastforholdene. Vi arbejder på at justere på farveforholdet.
 • Lav kontrast i SoMe ikoner
  På alle sider ligger der 3 SoMe ikoner hvor der er ”contrast errors” fordi skærmlæseren skjuler teksten for SoMe ikonet. Teksten vil blive læst op, hvis der bliver brugt en skærmlæser på hjemmesiden.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-filer
  På siden News er der Newsletter archive 2011-2019 der består af ældre PDF-filer. Ældre pdf-filer af den karakter, som ikke betragtes som væsentlige, gælder det, at GEUS ikke planlægger at gøre dem tilgængelige. Det ville være en ressourcetung opgave at tilgængeliggøre materialet, og herudover er der som udgangspunkt kun en lille specialiseret læserskare. Brugerne er i mellemtiden velkomne til at henvende sig til GEUS og Promice webteam, hvis de har brug for hjælp med at tilgå ikke-tilgængeliggjort materiale på webteam@geus.dk

Ikke omfattet af loven

 • Video og audio
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

For at opretholde et højt niveau af tilgængelighed holder vi os opdaterede omkring kravene i forbindelse med oprettelse af nyt indhold. Vi anvender løbende Webaims tilgængelighedsværktøj (WAVE) til at screene nyt indhold og identificere fejl i overensstemmelse med Web Content Accessibility Guideline (WCAG). Vi har desuden planlagt, at vi løbende foretager sikkerhedsopdateringer af hjemmesiden til den seneste version af WordPress, plugins og af temaet Enfold, efterfulgt af en manuel test. Dette skal sikre at de systemtekniske krav lever op til loven om webtilgængelighed, som beskrevet af Wordpress.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.