Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet http://projekttof.dk/wm478414 tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://projekttof.dk/wm478414?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://projekttof.dk/wm478414

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves accessibility-værktøj til at danne os et overblik over problemerne. I dialog med leverandører har vi fikset de tekniske fejl, som var mulige, og forfatterne er blevet undervist i tilgængelighed på web.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • HTML bruges til at formatere indhold
  Der er på flere sider udfordringer med at HTML bruges til at formatere indhold. Vi har en ældre hjemmeside, hvor HTML er brugt til at definere skabelonen snarere end via CSS. Da vi overgår til en ny hjemmeside om lidt, har vi valgt ikke at gøre noget ved designet.
 • Etiket til formularkontrolelement mangler tekst
  Vores formularsystem overholder i dag ikke samtlige tilgængelighedskrav. Bl.a. kan man ikke tildele tekst til formularkontrolelementer. Vi er i øjeblikket i dialog med leverandør om nyt produkt.
 • Longdesc"-attribut linker ikke til en eksisterende ressource
  Videoer er placeret i iFrames. Alt-beskrivelse af disse i forhold til den udvidede beskrivelse er lagt i ”longdesc” i stedet for alt-tekst. Det er ikke muligt på den nuværende løsning at ændre dette, men vi overgår til en ny hjemmeside, hvor videoer i stedet bliver indlejret på en måde, hvor dette ikke bliver et problem.
 • Ingen mulighed for at springe over gentaget indhold
  På den nuværende hjemmeside kan vi ikke tilbyde brugerne at hoppe over gentaget indhold, da noget af gentagelser vil ligge inden for HTML kodningen. Ved overgang til ny hjemmeside i medio 2021 forventes det at vi får mulighed for i højere grad at kunne springe over blokke.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  I navigationen er der en udfordring med hvid skrift i orange kasse. Dette rettes ved overgang til ny hjemmeside.
 • Er billedet uden tekst?
  Der er ikoner, som er indsat som billeder i vores skabelon. Det er bl.a. ikonangivelse af nuværende placering. Disse bliver rettet ved overgang til ny hjemmeside.
 • Utilgængelie dokumenter
  Der er to PDF dokumenter, som ikke er tilgængelige, men som er publiceret inden for gældende dato om tilgængelige dokumenter. Ved overgang til ny hjemmeside bliver disse dokumenter gjort tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Utilgængelie dokumenter
  Der er to PDF dokumenter, som ikke er tilgængelige, men som er publiceret inden for gældende dato om tilgængelige dokumenter. Der har siden offentliggørelse af dokumenterne ikke været en eneste, som har klikketpå dokumenterne, hvorfor de vurderes til primært at have værdi som arkivmateriale. Ved overgang til ny hjemmeside bliver disse dokumenter vurderet ift. tilgængelighed.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websites før 23. september 2018
  Dokumenter fra før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, da de ikke beskriver aktive administrative processer.
 • Videoer fra før 23. september 2020
  Der er fire videoer, som har ikke fået tilføjet undertekster, da disse er publiceret inden krav om tilgængelighed blev gældende, og de har ikke bred offentlig interesse.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i øjeblikket i gang med at implementere en ny hjemmeside. I den forbindelse har vi stillet krav om, at den leverandør skal leve op til gældende WCAG krav. I processen kommer samtlige forfattere på kursus i det nye system, hvor vi også gennemgår kravene til tilgængelighed for websider, PDF'filer, videoer og andet.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.