Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://prod.tastselvservice.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://prod.tastselvservice.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://prod.tastselvservice.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I september 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en Screening af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikon på accordion i cookie information
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) Ikonerne der er brugt i Cookie Information dialog vinduets accordion, har den alternativ tekst ”navigation arrow”. Denne tekst beskriver ikke billedet og er blot forstyrrende for en skærmlæsebruger. Desuden er teksten på engelsk og billedet er dekorativt. Vi er i gang med at udbedre fejlen og forventer at være i mål ved udgangen af januar 2021.
 • Utilstrækkelig indikation af links
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.1 – Anvendelse af farve (A) Der er findes links, der kun er indikeret som links via farve. Farve må ikke være det eneste visuelle middel der bruges til at indikere en funktion eller information, da brugere med nedsat eller intet farvesyn vil have svært ved at identificere dem. Vi er i gang med at udbedre fejlen og forventer at være i mål ved udgangen af januar 2021.
 • Cookie information vindue - ikoner i accordion
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.11 – Kontrast for ikke- tekstbaseret indhold (AA). Kontrastforholdet mellem farven på ikonerne og baggrundsfarven, på ikoner anvendt i Cookie information vinduets accordions, er målt til 1.5:1, hvor kravet er et kontrastforhold på minimum 3:1. Vi er i gang med at udbedre fejlen og forventer at være i mål ved udgangen af januar 2021.
 • Tastaturfokus begrænses ikke dialog-vinduer
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.3 – Fokusrækkefølge (A) Dialogvinduerne på siden begrænser ikke tastaturfokusset til selve vinduet. Det betyder at man som tastaturbruger kan navigere i indholdet bagved modalvinduet, hvilket kan gøre det meget svært at vide hvad der har fokus. Vi er i gang med at udbedre fejlen og forventer at være i mål ved udgangen af januar 2021.
 • Manglende synligt fokus på indholdselementer
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.7 – Synligt fokus (AA) Der er ikke synligt fokus på flere af sidens indholdselementer bl.a. Cookie modulet Vi er i gang med at udbedre fejlen og forventer at være i mål ved udgangen af januar 2021.
 • Accordion formidler ikke tilstand, rolle og indhold korrekt
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriteriet 4.1.2 – navn, rolle, værdi (A) Accordion-elementerne der skjuler/viser indhold visuelt i Cookie Information modulet, er ikke kodet korrekt. Accordion elementerne er opmærket via div-elementer, hvilket kan resultere i at f.eks. en skærmlæsebruger ikke bliver gjort opmærksom på at accordion elementet har en funktion. Derudover informerer accordion elementerne ikke om deres tilstand, om de er åbne eller lukkede. Det betyder at skærmlæserbrugere vil have svært ved at identificere indholdet som accordion elementer og bruge det korrekt. Elementet bør også kodes som en knap og ikke en checkbox som det er på nuværende tidspunkt. Vi er i gang med at udbedre fejlen og forventer at være i mål ved udgangen af januar 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Breve, fakturaer, aflæsningskort mm.
  De PDF dokumenter der kan tilgåes fra websitet, er ikke tilgængeliggjort, idet de er kopier af breve, faktura, aflæsningskort mm, der er sendt til kunden på anden vis. HOFOR har behov for at de fremsendte faktura, breve, aflæsningskort mm er identiske med de dokumenter kunden kan tilgå på vores website. Såfremt disse dokument typer fremadrettet skal følge WCAG reglerne, vil der skulle ske en større ændring i HOFOR’s afregningssystem (SAP I-SU), samt koordination med HOFOR’s printleverandør mm. Der vil ligge materiale for 5 + indeværende år jævnfør bogføringsreglerne.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.