Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://prod.tastselvservice.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://prod.tastselvservice.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://prod.tastselvservice.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I september 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en Screening af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt. HOFOR har efterfølgende revideret erklæringen, eftersom fejl er udbedret. HOFOR har senest i december 2023 revideret denne erklæring.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikon mangler alternativ tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A). Ikonet til at åbne mobilmenuen har et tom alt-tag. Dette resulterer i, at kompenserende teknologier vil ignorere ikonet. HOFOR vurderer, at det ikke kan betale sig at udbedre denne fejl, da vi arbejder på et nyt system.
 • Fejlmeddelelser er tilknyttet via labels
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer (A). Fejlmeddelelser er tilknyttet til inputfelterne via label-elementer. Dette er en fejl, da det kun er den beskrivende labeltekst, der skal tilknyttes via label-elementer til inputfeltet. Der må kun tilknyttes et label-element pr. inputfelt. HOFOR vurderer, at det ikke kan betale sig at udbedre denne fejl, da vi arbejder på et nyt system.
 • Kontrast på menu-ikon
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.11 – Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold (AA). Kontrastforholdet mellem farven på ikonet og baggrundsfarven på ikoner anvendt i cookie-information-vinduets accordions er målt til 1.8:1, hvor kravet på kontrastforhold er på minimum 3:1. HOFOR vurderer, at det ikke kan betale sig at udbedre denne fejl, da vi arbejder på et nyt system.
 • Datovælger kan ikke benyttes via tastaturet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.1.1 – Tastatur (A). Datovælgeren, der åbnes automatisk i datofelterne, kan ikke betjenes via tastaturet. Dette resulterer i, at tastaturbrugere ikke kan benytte datovælgeren. HOFOR vurderer, at det ikke kan betale sig at udbedre denne fejl, da vi arbejder på et nyt system.
 • Mobilmenu kan ikke åbnes via tastaturet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.1.1 – Tastatur (A). Knappen til at åbne mobilmenuen er kodet som et billede. Det er derfor ikke muligt at åbne menuen via tastaturet. Dette resulterer i, at tastaturbrugere ikke kan tilgå mobilmenuen. HOFOR vurderer, at det ikke kan betale sig at udbedre denne fejl, da vi arbejder på et nyt system.
 • Tastaturfokus begrænses ikke i dialog-vinduer
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.3 – Fokusrækkefølge (A). Dialogvinduerne på siden begrænser ikke tastaturfokusset til selve vinduet. Det betyder, at man som tastaturbruger kan navigere i indholdet bagved modalvinduet, hvilket kan gøre det meget svært at vide, hvad der har fokus. HOFOR vurderer, at det ikke kan betale sig at udbedre denne fejl, da vi arbejder på et nyt system.
 • Nuværende menupunkt fremhæves visuelt, men ikke semantisk
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A). I sidens menuer bliver det menupunkt, som fører til den nuværende side, fremhævet ved at farven ændres. Denne ændring af udseende formidles ikke til skærmlæserbrugere. Skærmlæserbrugere kan derfor ikke vide, hvilket menupunkt der er valgt, når de navigerer igennem menuen. HOFOR vurderer, at det ikke kan betale sig at udbedre denne fejl, da vi arbejder på et nyt system.
 • Accordion formidler ikke tilstand, rolle og indhold korrekt
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A). Accordion-elementerne, der skjuler/viser indhold visuelt i cookie-information-modulet, er ikke kodet korrekt. Accordion-elementerne er opmærket via div-elementer, hvilket kan resultere i, at f.eks. en skærmlæsebruger ikke bliver gjort opmærksom på, at accordion-elementet har en funktion. Derudover informerer accordion-elementerne ikke om deres tilstand ift., om de er åbne eller lukkede. Det betyder, at skærmlæserbrugere vil have svært ved at identificere indholdet som accordion-elementer og bruge det korrekt. Et accordion-element skal formidle tilstand, altså om det er åbent eller lukket, dette gøres primært ved at tilføje en aria-expanded attribut. Det er også vigtigt at kode elementet som en overskrift, så brugere af kompenserende hjælpemidler kan navigere til accordion-elementet. Elementet bør også kodes som en knap og ikke en checkbox, som det er på nuværende tidspunkt. HOFOR vurderer, at det ikke kan betale sig at udbedre denne fejl, da vi arbejder på et nyt system.
 • Hovedmenu formidler ikke rolle
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A). Hverken knappen, der åbner burgermenuen, eller selve vinduet som indeholder menuen, når den åbner, formidler kodemæssigt deres rolle. Det betyder, at fx skærmlæserbrugere ikke kan tilgå menu-knappen, hvilket giver brugeren den forventning, at menuen ikke findes. Selvom knappen blev kodet som en knap, der kan tilgås, vil en skærmlæsebruger reelt opleve, at der ikke sker noget, når man trykker på ”menu”-knappen, fordi fokus bliver stående på knappen, og det ikke formidles, at et vindue med menuen er åbnet. Selve menu-vinduet åbner som en dialogboks, hvilket ikke formidles kodemæssigt. Det betyder, at en skærmlæserbruger ikke kan vide, hvornår menuen starter og slutter. HOFOR vurderer, at det ikke kan betale sig at udbedre denne fejl, da vi arbejder på et nyt system.
 • Dato vælger mangler navn, rolle og værdi
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A). Datovælgeren, der benyttes i datofelterne, åbner automatisk, når man navigerer til feltet. En skærmlæser vil ikke blive oplyst om, at datovælgeren åbner eller få oplyst et navn på funktionen. Dette resulterer i, at de ikke ved, at der er åbnet en ny funktion, og de vil ikke blive oplyst om ændringer i kalenderen, når de navigerer med piletasterne, så de kan ikke navigere i datovælgeren. Derudover benytter skærmlæsere sig af piletasterne til at navigere i indholdet. Det vil sige, at en skærmlæserbruger vil blive fanget i datovælgeren uden, at de ved, hvad der forgår. Dette gør det utroligt svært at benytte feltet. HOFOR vurderer, at det ikke kan betale sig at udbedre denne fejl, da vi arbejder på et nyt system.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Breve, fakturaer, aflæsningskort mm.
  De PDF dokumenter der kan tilgåes fra websitet, er ikke tilgængeliggjort, idet de er kopier af breve, faktura, aflæsningskort mm, der er sendt til kunden på anden vis. HOFOR har behov for at de fremsendte faktura, breve, aflæsningskort mm er identiske med de dokumenter kunden kan tilgå på vores website. Såfremt disse dokument typer fremadrettet skal følge WCAG reglerne, vil der skulle ske en større ændring i HOFOR’s afregningssystem (SAP I-SU), samt koordination med HOFOR’s printleverandør mm. Der vil ligge materiale for 5 + indeværende år jævnfør bogføringsreglerne.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.